M
26/05/2021 11:00

Công nhân lao động trong các doanh nghiệp cần làm gì để phòng, chống dịch Covid-19?

(LĐTĐ) Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, “Tổ An toàn Covid-19” trong các doanh nghiệp cần đôn đốc, nhắc nhở người lao động tại từng tổ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 dưới đây.

Đức Hà - Lương Hằng

Nguồn :