Công đoàn phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

(LĐTĐ) Trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đã chủ động vận động cán bộ, công chức, đoàn viên thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
Công đoàn xã vận động cán bộ thực hiện hiệu quả cải cách hành chính Công đoàn vận động cán bộ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Chấp hành Công đoàn xã Khai Thái thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho người lao động và đoàn viên công đoàn, tổ chức nghiên cứu, quán triệt học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn xã luôn trú trọng việc đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động, trong đó trú trọng việc duy trì chế độ họp theo nề nếp; thường xuyên quan tâm việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn. Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn xã phối hợp với lãnh đạo cơ quan đề xuất quan tâm đầy đủ các chế độ, chính sách, tiền lương, tiền thưởng, các chế độ bảo hiểm... quyền lợi ích của đoàn viên công đoàn, đáp ứng nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn.

Trong những năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn xã Khai Thái cũng luôn quan tâm đến việc tổ chức phát động các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động, tổ chức tốt các hoạt động Tháng Công nhân, phát huy tốt vai trò của đoàn viên công đoàn trong việc tham mưu, đề xuất giải pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan trên cương vị công tác được giao...

Công đoàn phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở
Đại hội điểm Công đoàn xã Khai Thái nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Ảnh: Vân Giang)

Việc phối hợp với chính quyền đồng cấp trong thực hiện quy chế dân chủ ở địa phương, Công đoàn xã Khai Thái luôn duy trì hoạt động và đẩy mạnh các hoạt động của Công đoàn; chú trọng tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn các cấp để cán bộ, công chức, người lao động nắm bắt thực hiện và tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua. Tất cả đoàn viên công đoàn đều thực hiện nghiêm chỉnh Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quản lý nhà nước và quy tắc ứng xử ở nơi công cộng; luôn nêu cao tinh thần đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí.

Công đoàn đã phối hợp với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc trong việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cấp xã; giám sát việc thực hiện và tham gia tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Hàng năm Công đoàn xã phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức theo điều 5 của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Qua đó kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm trước và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm…

Đồng thời các đồng chí lãnh đạo đứng đầu cơ quan đã lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, công chức; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị - của địa phương.

Việc làm tốt công tác xây dựng tổ chức Công đoàn và phối hợp với quyền chuyên môn đồng cấp đã góp phần tích cực trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn xã Khai Thái ngày càng vững mạnh, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn xã Khai Thái luôn là đơn vị vững mạnh xuất sắc, 3 năm đạt lá cờ đầu của huyện và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố tặng Bằng khen, năm 2020 được Liên đoàn Lao động Thành phố tằng cờ thi đua đơn vị xuất sắc.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn xã Khai Thái: Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và công tác phối hợp với chính quyền đồng cấp trong việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích của công nhân, viên chức lao động, trong thời gian tới mỗi đoàn viên công đoàn sex thường xuyên tích cực học tập rèn luyện về mọi mặt; luôn hưởng ứng và tham gia các hoạt động của công đoàn; nắm vững và thực hiện đúng đắn các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành thực hiện tốt việc cải cách hành chính và quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Đồng thời mỗi đoàn viên công đoàn cần khắc phục tâm lý e ngại, nên mạnh dạn đóng góp ý kiến xây dựng Công đoàn, đề đạt tâm tư, nguyện vọng của mình với Ban Chấp hành Công đoàn và tổ chức Công đoàn cấp trên.

Bên cạnh đó, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ xã. Lồng ghép có hiệu quả các nội dung của quy chế dân chủ với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào tri đua gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị. Từ đó góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, vừa chăm lo tốt hơn cho đời sống người lao động.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Xanh hóa” xe buýt: Cần sự đồng lòng, đồng bộ để phá vỡ các rào cản

“Xanh hóa” xe buýt: Cần sự đồng lòng, đồng bộ để phá vỡ các rào cản

(LĐTĐ) Tại Hà Nội, cùng với việc nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, công tác đầu tư, đổi mới đoàn phương tiện xe buýt là hết sức cần thiết, góp phần vì một Thủ đô xanh, thân thiện môi trường. Tuy nhiên, để đưa xe buýt sử dụng năng lượng sạch đi vào sử dụng là không hề dễ, đòi hỏi quyết tâm cao cùng cơ chế, chính sách hỗ trợ và một lộ trình cụ thể.
Yên Phong, Bắc Ninh - miền đất hứa cho các nhà đầu tư

Yên Phong, Bắc Ninh - miền đất hứa cho các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Với lợi thế quỹ đất lớn và được quy hoạch trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, huyện Yên Phong - Bắc Ninh đang nổi lên như một “địa điểm vàng” thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư bất động sản.
Để Thủ đô có "nguyên khí" mạnh, phải "mở khóa" chính sách thu hút nhân tài

Để Thủ đô có "nguyên khí" mạnh, phải "mở khóa" chính sách thu hút nhân tài

(LĐTĐ) "Hiền tài là nguyên khí quốc gia", nên trong chiến lược phát triển Thủ đô không thể thiếu chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao như một khâu đột phá bảo đảm cho sự thành công. Vì vậy, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần xây dựng các cơ chế đặc thù tương xứng, cụ thể và khả thi về thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Ấm áp lễ bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm tới đoàn viên Công đoàn quận Long Biên

Ấm áp lễ bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm tới đoàn viên Công đoàn quận Long Biên

(LĐTĐ) Chiều nay (28/11), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức lễ bàn giao và trao hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa Mái ấm Công đoàn tới 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.
Lan tỏa lòng nhân ái

Lan tỏa lòng nhân ái

(LĐTĐ) Với cương vị là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Tựu A (quận Bắc Từ Liêm), Cô giáo Nguyễn Thị Hạnh luôn tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, yêu thương học trò và lan tỏa cách sống nhân ái bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.
Gắn kết trách nhiệm vì học sinh

Gắn kết trách nhiệm vì học sinh

(LĐTĐ) Thông qua phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng chia sẻ trách nhiệm” do ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phát động, sự gắn kết, trách nhiệm giữa những trường ở nơi thuận lợi với trường ở địa bàn khó khăn sẽ dài hơi hơn, từ đó rút ngắn dần khoảng cách về chất lượng giáo dục, đem lại những điều tốt nhất cho học sinh.
Cẩn thận hơn với tội phạm trên nền tảng số

Cẩn thận hơn với tội phạm trên nền tảng số

(LĐTĐ) Theo cơ quan chức năng, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản dịp cuối năm diễn ra ngày càng phức tạp, tinh vi. Việc đăng ký thông tin cá nhân trên các tài khoản mạng xã hội, các hình thức giao dịch online, thương mại điện tử, hay “bẫy quảng cáo” trên các website… cũng là cơ hội cho tội phạm công nghệ cao lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tin khác

Các mô hình đậm dấu ấn Công đoàn

Các mô hình đậm dấu ấn Công đoàn

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ qua (2018 - 2023), trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song các cấp Công đoàn đã chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện, với nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa, được đoàn viên, người lao động (NLĐ), cấp ủy, chính quyền và người sử dụng lao động ghi nhận, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Công đoàn Việt Nam trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển và đổi mới đất nước.
Tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội

Tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 28/11, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028; tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Hội nghị người lao động, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.
Phối hợp xây dựng quan hệ lao động hài hòa

Phối hợp xây dựng quan hệ lao động hài hòa

(LĐTĐ) Tại các doanh nghiệp, Công đoàn đã phối hợp hiệu quả với người sử dụng lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức Hội nghị người lao động, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể. Từ đó, đảm bảo tốt hơn quyền lợi cho người lao động và góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp.
Hà Đông: Hơn 300 đại biểu dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố

Hà Đông: Hơn 300 đại biểu dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố

(LĐTĐ) Sáng 28/11, tại Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hà Đông, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Hướng dẫn xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
Tôn vinh các tác giả, tác phẩm xuất sắc Cuộc thi sáng tác văn học về công nhân và công đoàn

Tôn vinh các tác giả, tác phẩm xuất sắc Cuộc thi sáng tác văn học về công nhân và công đoàn

(LĐTĐ) Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam chủ trì, giao Báo Lao Động phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức đã diễn ra trang trọng tối nay (26/11) tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Công đoàn Viên chức Việt Nam tuyên dương học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2022 - 2023

Công đoàn Viên chức Việt Nam tuyên dương học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2022 - 2023

(LĐTĐ) Ngày 26/11, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2022 - 2023.
Tổ chức Công đoàn Việt Nam triển khai nhiều hoạt động mới, có tính hiệu quả cao

Tổ chức Công đoàn Việt Nam triển khai nhiều hoạt động mới, có tính hiệu quả cao

(LĐTĐ) Trong giai đoạn 2018 - 2023, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã triển khai nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa, được đoàn viên, người lao động, cấp ủy, chính quyền và người sử dụng lao động ghi nhận.
Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân ở thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh

Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân ở thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh

(LĐTĐ) Ngày 24/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Nhiều dấu ấn nổi bật trong hoạt động công đoàn năm 2023

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Nhiều dấu ấn nổi bật trong hoạt động công đoàn năm 2023

(LĐTĐ) Chiều 23/11, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Tích cực đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả hoạt động công đoàn

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Tích cực đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 23/11, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu dự, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động