M
24/10/2020 07:00

Công đoàn phát huy vai trò quan trọng trong nhà trường

Công đoàn cơ sở là cầu nối giữa cán bộ đoàn viên với các đoàn thể trong trường và ngoài xã hội, là tổ chức chính trị của trường, đại diện chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên. Công đoàn thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt mọi chế độ, chính sách có liên quan đến quyền lợi của người lao động để kịp thời đề xuất với lãnh đạo nhà trường thực hiện đúng, đủ, kịp thời theo quy định. Bên cạnh đó công đoàn trường còn có vai trò quan trọng trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Từ đó giúp các em học sinh được phát huy tính sáng tạo, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. Công đoàn góp phần tham gia đổi mới giáo dục, góc nhìn từ huyện Phú Xuyên.

Nhóm PV

Nguồn :