M
03/11/2020 11:25

Công đoàn các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn Thành phố:

Coi trọng nâng cao chất lượng hoạt động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, năm học 2019-2020, Công đoàn các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn Thành phố đã có nhiều biện pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động từ tổ công đoàn trở lên.

Thực hiện tốt mọi chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Hiệu quả từ những sáng kiến, sáng tạo Chú trọng xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

Ngay từ đầu năm học, Ban Chấp hành Công đoàn các trường đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể về nội dung, thời gian, kinh phí tổ chức các hoạt động, phân công cụ thể ủy viên Ban Chấp hành, đoàn viên công đoàn tham mưu tổ chức thực hiện; xây dựng Bảng chấm điểm cho các tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận; duy trì sinh hoạt đều đặn với những nội dung thiết thực theo kế hoạch hàng tháng, quý.

Công đoàn các Trường cũng tổ chức nhiều buổi hội thảo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, hội nghị chuyên đề góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các trường trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, hội nhập và phát triển.

Cùng đó, Công đoàn các Trường đã quan tâm kiện toàn tổ chức, phát triển đoàn viên và kiện toàn, bổ sung cán bộ cho các tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận, cử cán bộ đi tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng hoạt động công đoàn. Trong năm học 2019 - 2020, trong các trường có 111 cán bộ công đoàn được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn, có 44 đoàn viên công đoàn mới được kết nạp trong năm.

Coi trọng nâng cao chất lượng hoạt động
Đoàn viên ưu tú của Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông vinh dự được kết nạp Đảng. Ảnh minh họa.

Công tác đánh giá xếp loại đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn được Công đoàn các trường thực hiện nghiêm túc. Qua đó, có 378/395 tổ Công đoàn,Công đoàn bộ phận được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 95,69%). Liên đoàn Lao động Thành phố đánh giá, xếp loại đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn công đoàn cơ sở năm học 2019-2020, có 21/23 công đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 91,3%); 02/23 công đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành nhiệm vụ (đạt 8,7%).

Cũng trong năm học vừa qua, Công đoàn các Trường còn quan tâm công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đã giới thiệu được 231 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp và có 176 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Năm học 2020-2021, Công đoàn các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh thông qua các giải pháp như rà soát, bổ sung, xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, Quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền, Quy chế chi tiêu Quỹ công đoàn cơ sở và các quy chế, quy định có liên quan; Duy trì sinh hoạt Công đoàn thường kỳ, chú ý đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức sinh hoạt; Chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, tăng cường dân chủ hoá trong trường học, phát huy sức mạnh tập thể và xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có kỹ năng, nhiệt tình, có trách nhiệm.

Mục tiêu mà Công đoàn khối các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn Thành phố đặt ra trong năm học này là có 95% trở lên Công đoàn trường được xếp loại công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ công đoàn từ tổ phó, tổ trưởng trở lên được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn; 100% Công đoàn trường thực hiện bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp. Phấn đấu giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng xem xét kết nạp 80 đảng viên mới.

Phạm Diệp

Nguồn :