M
25/03/2021 13:59

Có 1.870 kiến nghị của cử tri và Nhân dân được Chính phủ và các Bộ, ngành giải quyết, trả lời

(LĐTĐ) Có 1.050 cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội; trong đó 1.907 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đến nay có 1.870 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 98,1%. Đó là thông tin được Trưởng ban dân nguyện Quốc hội Dương Thanh Bình đưa ra tại báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, tại phiên làm việc sáng ngày 25/3.

Hướng dẫn bước bốn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp Quận Thanh Xuân cần lưu ý rà soát cử tri là học sinh, sinh viên Huyện Phú Xuyên cần nắm tình hình, dự báo việc cử tri đi bầu cử

Trước đó, trình bày báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và Nhân dân tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, từ sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đến nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng hợp được 2.278 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước thông qua các Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các thành viên của Mặt trận, gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Có 1.870 kiến nghị của cử tri và Nhân dân được Chính phủ và các Bộ, ngành giải quyết, trả lời
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn

Trong đó, cử tri cả nước bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là thành công tốt đẹp Đại hội XIII của Đảng, Đại hội là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, của dân tộc, của đất nước ta; định hướng, xác định tầm nhìn phù hợp với thực tiễn, phù hợp với tiến trình đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước,…

Đặc biệt, cử tri và Nhân dân quan tâm nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và mong muốn cuộc bầu cử được tiến hành đúng pháp luật, dân chủ, bình đẳng và thành công tốt đẹp; đại biểu được bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những người có đức, có tài, quyết liệt trong hành động, tất cả vì lợi ích của Nhân dân, của dân tộc và sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng của đất nước.

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi bùng phát trở lại ở nhiều địa phương, có các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống Nhân dân, đồng thời quan tâm chỉ đạo việc nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu vacxin phòng Covid-19,…

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tại kỳ họp 11 này, trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị 5 vấn đề, trong đó đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sớm ban hành chương trình cụ thể đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống. Kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo Nhà nước bảo đảm dân chủ, khách quan, chặt chẽ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân.

Đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân,…

Trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, tại phiên làm việc sáng 25/3, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Trưởng ban dân nguyện Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, Có 1.050 cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội; trong đó 1.907 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đến nay có 1.870 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 98,1%.

Có 1.870 kiến nghị của cử tri và Nhân dân được Chính phủ và các Bộ, ngành giải quyết, trả lời
Trưởng ban dân nguyện Quốc hội Dương Thanh Bình

Trong đó, đối với Quốc hội đã tiếp nhận và trả lời 58/58 kiến nghị (đạt 100%); Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương tiếp nhận 1.807 kiến nghị của cử tri, đã giải quyết, trả lời 1.773 kiến nghị (đạt 98,1%); trong đó: 1.474 kiến nghị được giải trình, cung cấp thông tin; 136 kiến nghị đã giải quyết xong; 163 kiến nghị đang được xem xét, giải quyết.

Theo Trưởng ban dân nguyện Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành đã đặc biệt quan tâm, nghiên cứu, giải quyết kiến nghị của cử tri. Nhiều nguyện vọng chính đáng của cử tri được nghiên cứu, tiếp thu giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần ổn định và cải thiện đời sống của Nhân dân, cụ thể: một số Bộ, ngành đã tập trung chỉ đạo, tích cực nghiên cứu, đưa ra các giải pháp thiết thực để giải quyết, đáp ứng nguyện vọng của cử tri như: trả lời của Bộ Quốc phòng về việc đầu tư, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ ngã tư xã Chà Vàl đến xã Đắc Tôi, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam; trả lời của Bộ Nội vụ về cải cách thủ tục hành chính; trả lời của Bộ Giao thông vận tải về đầu tư đường cao tốc Châu Đốc - Tân Châu; trả lời của Bộ Tư pháp về xác định họ cho con của người dân tộc Khmer,...

Đề cập đến các kiến nghị, Trưởng ban dân nguyện Quốc hội cho biết, đối với các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội: tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; giám sát những vấn đề bức thiết, nổi cộm được đông đảo cử tri quan tâm; các Đoàn Đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội nâng cao chất lượng tổng hợp, xử lý kiến nghị cử tri; tăng cường tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo lĩnh vực, đối tượng... để lấy ý kiến đóng góp có chất lượng phục vụ cho công tác giám sát, xây dựng chính sách, pháp luật.

Đối với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương: Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành giải quyết những tồn tại hạn chế như đã nêu trong báo cáo; rà soát, giải quyết dứt điểm các kiến nghị đang trong quá trình giải quyết, hạn chế chuyển kiến nghị chưa được giải quyết sang kỳ họp sau.

Đỗ Đạt

Nguồn :