M
04/01/2020 22:25

Cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động

(LĐTĐ) Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng sẽ được tính bằng 60% mức tiền lương bình quân tiền lương tháng đóng của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp

Bị thôi việc, có được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp?
Để hưởng trợ cấp thất nghiệp cần làm những thủ tục nào?
Hơn 142.000 người hưởng trợ cấp một lần
Cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động
Người lao động đăng ký hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

Anh Trần Thành An (Thạch Thất, Hà Nội) hỏi: Em tôi làm việc tại một doanh nghiệp ở Hà Nội, sau khi nghỉ việc, em tôi về làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh Nam Định. Vậy, trong trường hợp này, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của em tôi được tính như thế nào? theo lương tối thiểu vùng tại thành phố Hà Nội hay tại tỉnh Nam Định?

- Vấn đề anh hỏi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay: Căn cứ theo quy định tại Điều 50 Luật Việc làm; hướng dẫn tại ví dụ 3 Điều 8 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của em anh sẽ được tính bằng 60% mức tiền lương bình quân tiền lương tháng đóng của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 5 lần mức tiền lương tối thiểu vùng làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp của em anh theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại thời điểm chất dứt hợp đồng lao động.

B.D

Nguồn :