Chủ tịch Quốc hội: Công tác giám sát phải vì mục tiêu kiến tạo phát triển

(LĐTĐ) Sáng 27/9/2022, Quốc hội đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình giám sát năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao kết quả Chương trình giám sát năm 2022 và thảo luận sôi nổi, đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ngày 27/9, diễn ra Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình giám sát năm 2023 Năm 2023, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
Chủ tịch Quốc hội: Công tác giám sát phải vì mục tiêu kiến tạo phát triển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị. (ảnh: Quốc hội)

Cử tri và nhân dân đánh giá cao

Sau khi nghe Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo, Hội nghị đã tiến hành thảo luận. Đại biểu Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Phó trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bày tỏ thống nhất cao đối với các nội dung triển khai Chương trình giám sát năm 2023 cũng như đánh giá tình hình thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong thời gian qua đổi mới cả về phương thức, nội dung và quy trình tổ chức thực hiện. Giám sát chuyên đề của Quốc hội tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, rõ nét với những chuyên đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bao quát được các lĩnh vực, đạt được nhiều kết quả quan trọng, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Tại Hà Nội, ngay từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, công tác giám sát đã được Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội được tổ chức một cách chủ động, nghiêm túc, đúng kế hoạch, đúng tiến độ và chất lượng báo cáo kết quả giám sát theo quy định. Đoàn ĐBQH Thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã phối hợp triển khai 4 Đoàn giám sát của Quốc hội và UBTVQH, 5 đoàn giám sát của các Ủy ban của Quốc hội, trong đó có nhiều nội dung lớn, phức tạp, quan trọng. Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội chủ động tổ chức 1 đoàn khảo sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016-2021”.

Chủ tịch Quốc hội: Công tác giám sát phải vì mục tiêu kiến tạo phát triển
Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thống nhất cao đối với các nội dung triển khai Chương trình giám sát năm 2023. (ảnh: Quốc hội)

Về triển khai Chương trình năm 2023, Đoàn Đoàn ĐBQH Thành phố nhất trí cao với các nội dung Chương trình, cho rằng đây đều là những nội dung rất lớn, quan trọng, trúng, đúng, được cử tri và nhân dân rất quan tâm. Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội kiến nghị UBTVQH tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của Đoàn giám sát.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường các hoạt động giám sát, nội dung tập trung vào một số lĩnh vực như công tác quy hoạch, công tác quản lý đất đai; các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư; các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì dịch bệnh Covid-19; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và việc thực hiện các kết luận giám sát...

Tăng cường giám sát các lĩnh vực mà dư luận xã hội quan tâm

“Có thể nói hoạt động giám sát của Quốc hội và UBTVQH năm 2022 đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành và thực hiện pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, nhất là trên các lĩnh vực được giám sát, được dư luận và cử tri cả nước đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao” là đánh giá của Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh.

Chủ tịch Quốc hội: Công tác giám sát phải vì mục tiêu kiến tạo phát triển
Toàn cảnh Hội nghị. (ảnh: Quốc hội)

Ông Minh cũng cho biết, Thanh tra Chính phủ nhất trí với các chuyên đề mà UBTVQH lựa chọn đưa vào Kế hoạch giám sát năm 2023. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBTVQH tăng cường hoạt động giám sát đối với các lĩnh vực mà dư luận xã hội, cử tri và nhân dân quan tâm, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh.

Thông qua hoạt động giám sát để tiếp tục phát hiện, chấn chỉnh, có biện pháp kiến nghị xử lý những thiếu sót, hạn chế, vi phạm hoạt động quản lý nhà nước và hoàn thiện thể chế trên lĩnh vực được giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước nói chung và trong việc thực hiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được giám sát nói riêng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh nhìn nhận, công tác phối hợp giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Quốc hội khóa XV có nhiều đổi mới, tham gia từ sớm, từ xa. Việc kết hợp giữa giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và giám sát của nhân dân với hoạt động giám sát của Quốc hội tạo hiệu quả tích cực trong hoàn thiện chính sách, pháp luật, nâng cao trách nhiệm của các cấp trong thực hiện ngay trong quá trình tổ chức giám sát và sau giám sát.

Còn theo Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng, hoạt động giám sát của Quốc hội tiếp tục có sự đổi mới, ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Để chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH tiếp tục thực hiện có hiệu quả, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng phải xác định tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát là khâu trọng tâm, “mũi nhọn” để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội: Công tác giám sát phải vì mục tiêu kiến tạo phát triển
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng trình bày tham luận tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh. (ảnh: Quốc hội)

Theo đó, xây dựng chương trình giám sát phải bám sát tình hình thực tiễn, bảo đảm cân đối giữa các hoạt động giám sát. Trong Báo cáo kết quả giám sát, nghị quyết về giám sát cần có các tiêu chí định lượng rõ ràng, mốc thời gian, trách nhiệm thực hiện cụ thể của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời chú trọng giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH về giám sát chuyên đề, chất vấn; tăng cường xem xét các kiến nghị giám sát chưa được thực hiện…

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát

Phát biểu bế mạc hội nghị, để triển khai có hiệu quả Chương trình giám sát năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn ĐBQH và từng ĐBQH, các cơ quan, tổ chức hữu quan quan tâm thực hiện tốt các giải pháp đã nêu trong báo cáo; xác định việc nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát là một nội dung quan trọng, khâu then chốt trong quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội.

Tiếp tục nghiên cứu xác định rõ hơn phạm vi, đối tượng, phương pháp, hình thức giám sát của Quốc hội, UBTVQH; nâng cao chất lượng xây dựng chương trình giám sát; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong triển khai hoạt động giám sát...

Theo Chủ tịch Quốc hội, giám sát phải trên tinh thần hết sức xây dựng; giữa “xây” và “chống” thì xây vẫn là căn bản, lâu dài; chống là quyết liệt, triệt để, cấp bách; phải phát huy được những mô hình tốt, những cách làm hay, gương người tốt, việc tốt; đánh giá cân bằng, khách quan để tiếp tục hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, tiếp tục nâng cao hiệu quả khâu tổ chức thực hiện để mọi việc tốt hơn, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đất nước.

“Xây dựng pháp luật là để kiến tạo phát triển. Công tác giám sát cũng phải vì mục tiêu kiến tạo phát triển”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

VINIF tài trợ 62 tỷ đồng học bổng thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ năm 2022

VINIF tài trợ 62 tỷ đồng học bổng thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 8/12/2022, Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup - VINIF tổ chức trao 360 suất học bổng với tổng giá trị 62 tỷ đồng cho các học viên cao học, ...
HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết về hỗ trợ người có công, mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán

HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết về hỗ trợ người có công, mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Mức tặng quà dịp Tết Nguyên đán của thành phố Hà Nội như sau: Mức quà (bằng tiền mặt) 2 triệu đồng/người áp dụng với: Bà mẹ Việt Nam anh ...
Đề xuất xem xét có gói hỗ trợ cho người lao động bị mất việc, giảm việc

Đề xuất xem xét có gói hỗ trợ cho người lao động bị mất việc, giảm việc

(LĐTĐ) Chiều 8/12, Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) tổ chức tọa đàm trực tiếp kết hợp với trực tuyến với chủ đề "Việc ...
Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, hoàn thành thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần tích cực vào ...
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Ngày 8/12, Công đoàn Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thường Tín đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao ...
Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ karaoke không phép

Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ karaoke không phép

(LĐTĐ) Đối với vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường: Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh ...
Có được đăng ký quyền sử dụng phần đất chênh lệch so với sổ đỏ?

Có được đăng ký quyền sử dụng phần đất chênh lệch so với sổ đỏ?

(LĐTĐ) Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Tin khác

Không để xảy ra tình trạng "vốn chờ dự án" trong giải ngân vốn đầu tư công

Không để xảy ra tình trạng "vốn chờ dự án" trong giải ngân vốn đầu tư công

(LĐTĐ) Tại cuộc họp của Tổ công tác số 1 với các 8 bộ, cơ quan Trung ương và 2 địa phương về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh lưu ý phải nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chuẩn bị dự án để khi giao vốn thì dự án được triển khai ngay, tránh tình trạng "vốn chờ dự án", nhất là các dự án sử dụng vốn ODA.
Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022:  Cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc

Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022: Cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc

(LĐTĐ) Sáng 8/12, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng nhiều đoàn đại biểu quân sự cấp cao, chuyên gia quân sự quốc tế tham dự buổi lễ.
TP.HCM: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

TP.HCM: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

(LĐTĐ) Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cần thường xuyên theo dõi, nắm tình hình khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời, nhất là những vấn đề cấp bách, đồng thời tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, quản lý thu chi ngân sách nhà nước.
Mở ra thời kỳ phát triển mới, mạnh mẽ và thực chất đối với quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Mở ra thời kỳ phát triển mới, mạnh mẽ và thực chất đối với quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

(LĐTĐ) Sau chuyến thăm nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (từ ngày 4-6/12), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm.
Hà Tĩnh: Thông tuyến Quốc lộ 8A qua nước bạn Lào

Hà Tĩnh: Thông tuyến Quốc lộ 8A qua nước bạn Lào

(LĐTĐ) Sáng 7/12, ông Võ Trường Giang, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ 2.3 (thuộc Khu quản lý đường bộ 2 - Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, sau nhiều giờ khắc phục sự cố, đến nay các điểm sạt lở trên Quốc lộ 8A đã được dọn dẹp. Phương tiện qua lại nước bạn Lào đã lưu thông bình thường.
Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho các Trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam - Lào

Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho các Trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam - Lào

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuỗi các sự kiện chào mừng 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào và 45 năm ký Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam - Lào, ngày 6/12, “Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho các Trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam - Lào” đã được tổ chức tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, ngày 6/12, tại Nhà Quốc hội Hàn Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tăng hạn mức tín dụng hợp lý, hiệu quả cho các doanh nghiệp

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tăng hạn mức tín dụng hợp lý, hiệu quả cho các doanh nghiệp

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước xây dựng các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ hợp lý theo tinh thần chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả. Bảo đảm thanh khoản, ổn định hệ thống ngân hàng một cách an toàn; thực hiện tăng hạn mức tín dụng hợp lý, hiệu quả; tìm điểm cân bằng giữa tỉ giá và lãi suất, giữa kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng.
Hà Tĩnh: Sạt lở nghiêm trọng tuyến Quốc lộ 8A

Hà Tĩnh: Sạt lở nghiêm trọng tuyến Quốc lộ 8A

(LĐTĐ) Ngày 6/12, Trung tá Trần Văn Sông - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết, mưa lớn khiến tuyến đường Quốc lộ 8A bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí. Hiện nay, đang có khoảng trên 200 phương tiện ô tô bị tắc nghẽn, không thể lưu thông ở khu vực biên giới.
Ngày 9/12 sẽ diễn ra Hội thảo khoa học Chiến thắng ''Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972''

Ngày 9/12 sẽ diễn ra Hội thảo khoa học Chiến thắng ''Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972''

(LĐTĐ) Ngày 5/12, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp quốc gia Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972” - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại.
Xem thêm
Phiên bản di động