Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp quyền

(LĐTĐ) Ngày 14/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.
Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ Huy động sức mạnh nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Mặt trận các cấp TP Hà Nội: Phấn đấu thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị

Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 20/7/2021 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam được phân công chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, xây dựng hai chuyên đề gồm: Chuyên đề 26 với nội dung “Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam” và Chuyên đề 27 với nội dung “Bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp quyền
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại buổi làm việc.

Hai chuyên đề của MTTQ Việt Nam đã được xây dựng công phu với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của MTTQ Việt Nam, lãnh đạo của các tổ chức thành viên của Mặt trận, việc xây dựng chuyên đề đảm bảo tiến độ và chất lượng nội dung.

Tại cuộc làm việc, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận vào 4 nội dung liên quan đến vai trò, trách nhiệm và hoạt động của MTTQ Việt Nam được đề cập trong Đề án: Nội dung đổi mới pháp luật bầu cử, nội dung thành lập thiết chế bảo vệ Hiến pháp, nội dung hoàn thiện cơ chế thực hiện quyền trưng cầu ý dân và quyền phúc quyết Hiến pháp và nội dung về thành lập Ủy ban Quốc gia về quyền con người, từ đó nhằm góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, MTTQ Việt Nam có vai trò nòng cốt trong việc xây dựng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là nơi tập hợp, đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp, các giai tầng xã hội, các giới, các tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu ở trong và ngoài nước để góp phần thực hiện đồng thuận xã hội. Mặt trận là nơi trực tiếp để nhân dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình tới Đảng và Nhà nước, là trung tâm của khối đại đoàn kết của dân tộc.

“Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hoạt động của MTTQ Việt Nam. Nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước được ban hành đã khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam, để MTTQ Việt Nam thực sự là nhân tố trung tâm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng khi nhận thấy, trong thời gian qua, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước. Điều này khẳng định truyền thống quý báu của MTTQ Việt Nam được kế thừa và phát triển từ khi thành lập đến nay.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là trách nhiệm trong việc xây dựng 2 nội dung Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các ý kiến tại cuộc làm việc đã tập trung làm rõ vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tập hợp, phản ánh kịp thời kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan nhà nước.

Ý kiến của đại biểu cũng nhấn mạnh tới vai trò hiệp thương của MTTQ Việt Nam trong công tác bầu cử để từ đó lựa chọn, giới thiệu những người thực sự xứng đáng, đại diện cơ cấu, thành phần phản ánh được ý chí, nguyện vọng của người dân. Ý kiến đại biểu cũng tập trung vào việc nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế thực hiện quyền trưng cầu ý dân và quyền phúc quyết Hiến pháp, khẳng định sâu sắc hơn nữa quyền của nhân dân trong Hiến pháp năm 2013 khi thực hiện toàn dân phúc quyết Hiến pháp…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp quyền
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các đại biểu tại buổi làm việc.

Từ những ý kiến thảo luận của đại biểu tham dự cuộc làm việc, Chủ tịch nước đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu ý kiến, từ đó tổng hợp để báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, chỉnh sửa trên tinh thần phát huy dân chủ, có cơ sở khoa học thực tiễn và lý luận, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, định hướng XHCN, phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong đại diện tiếng nói của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Trân trọng cảm ơn những đánh giá và sự ghi nhận của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đối với MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định đây là niềm vinh dự và là cơ sở để Đảng đoàn MTTQ Việt Nam xác định rõ hơn vai trò, vị trí, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong thực hiện sứ mệnh cao cả là tập hợp, phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân để thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia ý kiến xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.

Đặc biệt là thực hiện tốt hơn nữa 6 nội dung trọng tâm trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngày 16/8/2021 của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, góp công, góp sức xây dựng đất nước ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Với cách làm bài bản, khoa học, dân chủ, khách quan, minh bạch. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tin tưởng Đề án sẽ thành công, được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua, ban hành Nghị quyết để thực hiện trong thời gian tới.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Tĩnh: Công đoàn các trường học nỗ lực phối hợp khắc phục hậu quả sau lũ lụt

Hà Tĩnh: Công đoàn các trường học nỗ lực phối hợp khắc phục hậu quả sau lũ lụt

(LĐTĐ) Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều trường học tại 2 huyện Hương Sơn và Đức Thọ ngập sâu, nhiều bàn ghế, thiết bị, đồ dùng học tập ...
Nỗ lực để đóng góp nhiều sáng kiến cải tiến cho doanh nghiệp

Nỗ lực để đóng góp nhiều sáng kiến cải tiến cho doanh nghiệp

(LĐTĐ) Làm việc tại Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam, công nhân Nguyễn Thế Tiến - Tổ trưởng phụ trách bộ phận môi trường của Công ty luôn đặt ra ...
Chú trọng triển khai các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động

Chú trọng triển khai các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động

(LĐTĐ) Trong 9 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước tới các Công đoàn cơ ...
Kiên trì tuyên truyền vận động để người lao động hiểu lợi ích khi gia nhập tổ chức Công đoàn

Kiên trì tuyên truyền vận động để người lao động hiểu lợi ích khi gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Luôn xác định phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ...
Thí điểm tăng thu nhập khắc phục tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc

Thí điểm tăng thu nhập khắc phục tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai một ...
Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ vượt chỉ tiêu thành lập Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ vượt chỉ tiêu thành lập Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Trong 9 tháng đầu năm 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã thành lập mới 8/5 Công đoàn cơ sở, đạt 160% chỉ tiêu LĐLĐ thành phố ...
Biểu dương 40 “Người tốt - Việc tốt” và Hội khỏe công nhân viên chức lao động năm 2022

Biểu dương 40 “Người tốt - Việc tốt” và Hội khỏe công nhân viên chức lao động năm 2022

(LĐTĐ) Sáng 4/10, tại Trường Đại học Thủy lợi, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị biểu dương “Người tốt - Việc ...

Tin khác

Trên 500 vận động viên tham dự Giải Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2022

Trên 500 vận động viên tham dự Giải Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2022

(LĐTĐ) Theo Ban Tổ chức Giải, tham dự Giải Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2022 có trên 500 vận động viên của 36 đội thuyền nam, nữ của 30 đơn vị gồm: 6 quận/huyện của Thành phố, 8 tỉnh/thành bạn, 8 Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và 8 câu lạc bộ, doanh nghiệp, tổ chức trong nước trên địa bàn Thủ đô.
Thủ tướng tiếp Đoàn đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế làm việc tại Việt Nam

Thủ tướng tiếp Đoàn đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế làm việc tại Việt Nam

Thủ tướng đề nghị IMF ưu tiên hỗ trợ Việt Nam là một nước đang phát triển, trải qua nhiều năm chiến tranh, nền kinh tế đang chuyển đổi và còn nhiều khó khăn.
Chuyện nhỏ mà thời sự

Chuyện nhỏ mà thời sự

(LĐTĐ) Có tiền và làm ra tiền thì phải thụ hưởng. Đó là lẽ đương nhiên. Nhưng cái quan trọng hơn, những người được gọi là có tiền phải làm thế nào cùng nhau phát động các phong trào thi đua làm giàu nhằm góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh!
Quảng Bình hỗ trợ 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do mưa lũ

Quảng Bình hỗ trợ 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do mưa lũ

(LĐTĐ) Sau khi nắm thông tin về diễn biến và hậu quả mưa lũ tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Bình đã quyết định trích kinh phí 800 triệu đồng hỗ trợ hai tỉnh, góp phần khắc phục hậu quả, từng bước ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.
Khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị Trung ương lần thứ 6 nhằm hoàn thành về cơ bản việc triển khai nhiệm vụ quán triệt, thực hiện các nội dung, vấn đề lớn, cốt yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Thủ tướng Cuba kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Thủ tướng Cuba kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Ngày 2/10, Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cuba đã rời Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.
Lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, lần thứ V - năm 2022

Lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, lần thứ V - năm 2022

(LĐTĐ) Tối nay (2/10), tại Hoàng thành Thăng Long, đã diễn ra Lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, lần thứ V - năm 2022.
Nghệ An: Lũ quét khiến 1 người chết, một số nơi đang bị cô lập

Nghệ An: Lũ quét khiến 1 người chết, một số nơi đang bị cô lập

(LĐTĐ) Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 4, trên địa bàn thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), xảy ra đợt mưa dông rất lớn, lượng mưa đo được hơn 200mm, gây lũ ống, lũ quét và ngập cục bộ nhiều nhà dân, cơ quan đóng trên địa bàn.
​​​​​​​Đề xuất mới về xác nhận tình trạng án tích khi không có thông tin

​​​​​​​Đề xuất mới về xác nhận tình trạng án tích khi không có thông tin

(LĐTĐ) Theo Dự thảo, Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) điện tử có giá trị sử dụng như Phiếu LLTP bằng giấy và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định, hướng dẫn về mẫu Phiếu LLTP điện tử.
Nghệ An: Xảy ra lũ quét tại huyện biên giới Kỳ Sơn nhiều bản làng bị cô lập, nhà dân bị cuốn trôi

Nghệ An: Xảy ra lũ quét tại huyện biên giới Kỳ Sơn nhiều bản làng bị cô lập, nhà dân bị cuốn trôi

(LĐTĐ) Ông Vi Văn Mằn - Chủ tịch UBND xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận lũ quét, khiến nhiều nhà dân bị cuốn trôi, 11/11 bản bị cô lập hoàn toàn.
Xem thêm
Phiên bản di động