M
25/09/2020 11:41

Tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội Chu Ngọc Anh:

Chủ động sâu sát với cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Ngay sau khi được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh khẳng định sẽ nguyện đem hết sức mình, cùng với tập thể Ủy ban Nhân dân Thành phố phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Quá trình công tác của tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh Đồng chí Chu Ngọc Anh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Ông Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội

Tại Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra sáng ngày 25/9, với 95/96 đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trúng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh bày tỏ nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân và toàn thể nhân dân các dân tộc của Thành phố tin cậy giao cho.

Chủ động sâu sát với cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Mai Quý)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố khẳng định với các đại biểu Hội đồng Nhân dân, toàn thể nhân dân Thủ đô nguyện đem hết sức mình, cùng với tập thể Ủy ban Nhân dân Thành phố phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố được quy định tại Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Luật Thủ đô và các quy chế làm việc của Thành phố; không ngừng học tập nâng cao trình độ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liên chính, chí công vô tư; chủ động sâu sát với cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp để đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; cầu thị sự thống nhất trong nhận thức, ý chí và hành động của các cấp lãnh đạo, toàn quân, toàn dân Thành phố, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn xã hội.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Chu Ngọc Anh, trong thời điểm hiện tại, toàn thể Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô đang hướng đến Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, Kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10, Kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân Thành phố và các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác. Với trách nhiệm là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, tôi cùng với tập thể Ủy ban Nhân dân Thành phố sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cả hệ thống chính quyền các cấp từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục bám sát thực hiện các chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân.

Chủ động sâu sát với cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng đồng chí Chu Ngọc Anh (Ảnh: Mai Quý)

Đặc biệt là 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, 4 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá trong Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; tập trung thực hiện 25 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong Chương trình hành động năm 2020 và Kế hoạch công tác quý IV năm 2020 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố; chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trân Tổ quốc thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện kế hoạch đã đề ra để phục vụ hiệu quả các sự kiện chính trị quan trọng nêu trên.

Đồng thời, bám sát các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân tập trung triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2026. Trong đó, chú trọng đến các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khả thi để vừa đảm bảo thực hiện được các mục tiêu phát triển Thủ đô toàn diện và bền vững; vừa phát huy được các giá trị của Thủ đô ngàn năm văn hiến, trái tim của cả nước, là trung tâm chính trị - hành chính, văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của quốc gia. Phát huy vị thế, vai trò của Thủ đô gắn kết trực tiếp với các cơ quan Trung ương, trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng Đồng bằng sông Hồng và hội tụ nguồn nhân lực trình độ cao. Thúc đẩy và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, năng lực quản lý và chuyên môn, đồng thời tăng cường phân cấp quản lý, nêu cao trách nhiệm của cả hệ thống chính quyền và nhân dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh bày tỏ: “Trên cương vị nhiệm vụ mới, tôi rất mong muốn nhận được sự quan tâm chia sẻ, ủng hộ và tư vấn của các đồng chí lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ, trực tiếp là đồng chí Bí thư Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, các đồng chí trong Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố đương nhiệm về những kinh nghiệm quý báu trong xây dựng và phát triển Thủ đô. Đồng thời, mong muốn các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, Đoàn Đại biểu quốc hội Thành phố thông qua hoạt động giám sát, trên tinh thần trách nhiệm chung thường xuyên có những trao đổi, tương tác để công tác lãnh đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân Thành phố hiệu quả, chấp hành đúng các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước và trực tiếp là Thành ủy, Hội đồng Nhân dân Thành phố. Tôi cũng rất mong muốn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội và các đoàn thể nhân dân thường xuyên phối hợp với các cấp chính quyền từ khâu hoạch định chủ trương chính sách đến khâu tổ chức thực hiện nhằm giúp cho công việc được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân”.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, có được những chỉ đạo, phối hợp, ủng hộ nêu trên chính là phương pháp xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn dân, là điều kiện thuận lợi để phát huy các giá trị văn hóa, con người; khai thác các tiềm năng, thế mạnh; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các Bộ, Ban, ngành Trung ương, các tỉnh bạn; và thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong tiến trình xây dựng và phát triển Thủ đô toàn diện và bền vững.

Mai Quý

Nguồn :