M
29/01/2020 11:48

Chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng dịp lễ hội đầu năm 2020

(LĐTĐ) Nhằm chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng dịp lễ hội đầu năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đề nghị các đơn vị tăng cường thời lượng, tần suất tuyên truyền về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên hệ thống loa truyền thanh xã, khu vực diễn ra lễ hội để nhân dân nâng cao cảnh giác, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại cơ sở.

chu dong phong chay chua chay rung dip le hoi dau nam 2020 Hình ảnh tàn khốc về thảm họa cháy rừng ở Australia
chu dong phong chay chua chay rung dip le hoi dau nam 2020 Triển khai hiệu quả công tác quản lý, phòng cháy chữa cháy rừng
chu dong phong chay chua chay rung dip le hoi dau nam 2020 Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có rừng chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo hiệu quả.

Ủy ban nhân dân các địa phương cần thường xuyên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trong cán bộ, công chức và nhân dân để nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nghiêm công tác bảo vệ rừng và phòng cháy rừng.

chu dong phong chay chua chay rung dip le hoi dau nam 2020
Hà Nội chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng dịp lễ hội đầu năm 2020

Các địa phương cần rà soát, kiểm tra, đánh giá phương tiện trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn đảm bảo hoạt động tốt khi tham gia chữa cháy. Phân công lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp, hiệp đồng bố trí lực lượng trực phòng cháy, chữa cháy rừng, sẵn sàng huy động ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ủy ban nhân dân các xã có rừng và các chủ rừng trên địa bàn trong dịp diễn ra lễ hội đầu năm 2020 cần: Tăng cường thời lượng, tần suất tuyên truyền về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên hệ thống loa truyền thanh xã, khu vực diễn ra lễ hội để nhân dân nâng cao cảnh giác, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại cơ sở; thường xuyên tổ chức và bố trí tuần tra các khu rừng, đặc biệt các khu rừng có lượng người ra vào lớn để kiểm soát, nhắc nhở người dân, du khách quản lý nguồn lửa để không xảy ra cháy rừng.

Các đơn vị phải kiện toàn Tổ đội xung kích bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng chủ động, sẵn sàng thực hiện trong mọi tình huống khi có cháy rừng xảy ra đều tham gia chữa cháy kịp thời hiệu quả không để đám cháy lan rộng. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị chữa cháy rừng đảm bảo hoạt động hiệu quả để kịp thời ứng phó khi có cháy rừng xảy ra.

Tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng của các chủ rừng trên địa bàn quản lý, đặc biệt tại các khu vực có lễ hội để đảm bảo hoạt động của lễ hội diễn ra không gây cháy rừng, ảnh hưởng đến tài nguyên rừng.

Sở cũng chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi phá rừng, khai thác rừng trái phép, hủy hoại rừng, san ủi, lấn chiếm, xây dựng công trình trái quy định trên đất lâm nghiệp.

PV

Nguồn :