Chất lượng Thỏa ước lao động tập thể là "chìa khóa" tăng năng suất lao động và thu nhập

(LĐTĐ) Chiều 30/11, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Diễn đàn thảo luận số 3 với chủ đề: "Tập trung nguồn lực thúc đẩy đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc". Diễn đàn là hoạt động ý nghĩa và thiết thực trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhằm sớm thu thập các ý kiến, đề xuất để tổng hợp và đề ra nhiệm vụ, giải pháp, cũng như các hoạt động trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.
Kinh nghiệm xây dựng Thỏa ước lao động tập thể Kinh nghiệm ký được Thỏa ước lao động tập thể loại A Trung gian tạo quan hệ lao động hài hòa

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, bà Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Nhiệm kỳ 2018 - 2023, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự trách nhiệm, vào cuộc cả hệ thống Công đoàn, công tác đại diện, bảo vệ, đặc biệt là công tác tham gia đối thoại, thương lượng tập thể của tổ chức Công đoàn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Chất lượng Thỏa ước lao động tập thể là
Bà Trần Thị Thanh Hà, Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Diễn đàn.

Việc phối hợp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc tiếp tục có chuyển biến tích cực với 98,8% doanh nghiệp nhà nước và 64,93% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức hội nghị người lao động và các hình thức dân chủ khác theo quy định của pháp luật; 99,07% doanh nghiệp nhà nước và 67,96% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có tổ chức Công đoàn tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

Hoạt động thương lượng, ký kết TƯLĐTT nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được chú trọng, có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng. Đã ký mới 15.832 bản TƯLĐTT doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 72,12% (tăng 6,47% so với đầu nhiệm kỳ), trong đó tỷ lệ TƯLĐTT đạt loại B trở lên là 48,2%, tăng 19,6% so với đầu nhiệm kỳ; đã ký kết 22 bản TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp, 3 TƯLĐTT thể ngành, mang lại lợi ích cao hơn luật cho hơn 7 triệu lao động.

Những kết quả trên đã góp phần quan trọng trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp, giữ ổn định việc làm, tiền lương, thu nhập, đảm bảo điều kiện làm việc, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, các đối tác, xã hội, đoàn viên, người lao động đánh giá cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đối thoại, thương lượng TƯLĐTT tập thể vẫn còn những tồn tại, hạn chế như hoạt động tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức đối thoại tỷ lệ còn thấp, nhiều nơi còn hình thức; TƯLĐTT có độ bao phủ chưa rộng, nhiều bản chất lượng còn thấp; TƯLĐTT ngành giảm sút về số lượng đơn vị tham gia, hết hạn chưa được ký kết lại; TƯLĐTT có nhiều doanh nghiệp tham gia còn manh mún, khả năng mở rộng thấp…

Nhiệm kỳ tới, dự báo toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục phát triển nhưng gặp nhiều trở ngại, thách thức. Trong nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa tiếp tục được đẩy mạnh; khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn biến nhanh, đột phá, dẫn đến sự thay đổi lớn về quan hệ lao động… sẽ đặt ra nhiều vấn đề mới, thách thức với tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Chất lượng Thỏa ước lao động tập thể là
Toàn cảnh diễn ra Diễn đàn.

Trước bối cảnh trên, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII xác định chủ đề “Đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc”…

Đặc biệt là chỉ tiêu “Ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết được TƯLĐTT theo quy định của pháp luật”; dự kiến xây dựng khâu đột phá “Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động”.

Để đảm bảo thực hiện được các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ trên, trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Diễn đàn thảo luận số 3 với chủ đề Tập trung nguồn lực thúc đẩy đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc.

Diễn đàn được tổ chức với mong muốn phát huy trí tuệ của các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học, các đối tác 3 bên nhằm giúp tổ chức Công đoàn thực hiện hiệu quả, đạt được kết quả đột phá trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, góp phần cải thiện rõ ràng về tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động của đoàn viên, người lao động.

Tham gia tham luận tại Diễn đàn, TS Nguyễn Thu Hằng, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết hoạt động thương lượng, ký kết TƯLĐTT có sự gia tăng về số lượng. Đến nay tổng số thoả ước được ký kết đến hết năm 2022 là 42.000 bản, bao phủ hơn 6,19 triệu lao động. Các thiết chế giải quyết tranh chấp lao động được kiện toàn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động và hỗ trợ phát triển quan hệ lao động trong tình hình mới.

Để thúc đẩy hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể, đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng tổ chức Công đoàn cần tích cực tham gia vào các cơ chế đối thoại ba bên ở các cấp, đồng thời thể hiện rõ vai trò là tổ chức đại diện người lao động trong Hội đồng Tiền lương quốc gia và Ủy ban Quan hệ lao động. Mở rộng độ bao phủ gắn với nâng cao chất lượng TƯLĐTT; trọng tâm là tiền lương, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc.

Phối hợp có hiệu quả với người sử dụng lao động trong việc tổ chức các hoạt động đối thoại bắt buộc theo quy định của pháp luật và đa dạng hóa các hình thức đối thoại khác. Tham gia xây dựng và giám sát có hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở.

Chất lượng Thỏa ước lao động tập thể là "chìa khóa" tăng năng suất lao động và thu nhập
TS Nguyễn Thu Hằng, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thảo luận tại Diễn đàn.

Cũng tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh Dương Đại Lộc thạm luận với nội dung: Vai trò của Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) trong việc thực hiện tốt công tác đối thoại, thương lượng tập thể, tổ chức thực hiện TƯLĐTT tại doanh nghiệp

Theo ông Lộc, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn tỉnh Tây Ninh đã tập trung nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT trong các doanh nghiệp. Bình quân số lượng doanh nghiệp có ký kết TƯLĐTT đạt trên 88,83%, có 53,1% bản thỏa ước được xếp loại A, B, cao hơn bình quân chung của cả nước.

Đạt được kết quả nêu trên, có vai trò rất lớn của Chủ tịch CĐCS tại doanh nghiệp. Chủ tịch CĐCS đã thực hiện rất nhiều công việc khó khăn, vất vả để đạt được kết quả đối thoại, thương lượng có lợi cho NLĐ, cụ thể như: Chủ động phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; xây dựng chương trình phát động các phong trào thi đua gắn chặt với các mục tiêu, định hướng, kế hoạch sản xuất - kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp;…

Đồng thời, Chủ tịch CĐCS thường xuyên và định kỳ tập hợp ý kiến của đoàn viên, người lao động để trao đổi, đối thoại, thương lượng các nội dung để xây dựng TƯLĐTT. Trên cơ sở lấy ý kiến của đoàn viên, người lao động, thống nhất với Ban Chấp hành đề xuất những nội dung cần phải đối thoại, thương lượng trên cơ sở điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để chọn lọc nội dung đề nghị đối thoại thương lượng với người sử dụng lao động…

Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa vai trò của Chủ tịch CĐCS nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể của các cấp Công đoàn trong nhiệm kỳ tới, tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh đã đề đạt một số kiến nghị.

Trong đó, kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam cần tập trung tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng đối thoại, đàm phán, thương lượng cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhất là chủ tịch CĐCS khu vực ngoài Nhà nước, trang bị cơ bản kiến thực pháp luật lao động và công đoàn, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác chính sách, pháp luật và quan hệ lao động đủ năng lực để hỗ trợ cán bộ Công đoàn trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể.

Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn tại các doanh nghiệp, nhất là Chủ tịch CĐCS phải có năng lực tập hợp quần chúng, liên hệ mật thiết với đoàn viên, người lao động; am hiểu về luật pháp, chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động; nhiệt tình, trách nhiệm với công tác; có kỹ năng trong hoạt động, nhất là kỹ năng trong việc đối thoại, thương lượng tập thể để giải quyết thấu đáo những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động...

Theo Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thị Thanh Hà, những ý kiến tại Diễn đàn thảo luận số 3 sẽ được Tổng LĐLĐ Việt Nam tổng hợp và báo cáo đầy đủ tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, làm cơ sở quan trọng để Đại hội đánh giá, thảo luận và đề ra nhiệm vụ, giải pháp và các hoạt động trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tứ kết FA Cup: Man Utd sẽ gặp Liverpool hứa hẹn trận cầu nảy lửa

Tứ kết FA Cup: Man Utd sẽ gặp Liverpool hứa hẹn trận cầu nảy lửa

(LĐTĐ) Man Utd và Liverpool gặp nhau ở tứ kết FA Cup 2023/2024 sau khi vượt qua các đối thủ ở vòng 5 diễn ra rạng sáng nay 29/2 (theo giờ Hà Nội).
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đề xuất ghi nhận Thủ đô “là đô thị loại đặc biệt”

Đề xuất ghi nhận Thủ đô “là đô thị loại đặc biệt”

(LĐTĐ) Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, nhóm nghiên cứu và đại diện các cơ quan đã thống nhất tiếp thu, chỉnh lý quy định về vị trí, vai trò của Thủ đô theo hướng bổ sung quy định Thủ đô Hà Nội “là thành phố trực thuộc Trung ương, là đô thị loại đặc biệt”.
Xử lý vi phạm về trông giữ phương tiện tại các điểm vui chơi, lễ hội

Xử lý vi phạm về trông giữ phương tiện tại các điểm vui chơi, lễ hội

(LĐTĐ) Những ngày đầu năm, lực lượng chức năng tích cực ra quân xử lý vi phạm tại các điểm trông giữ phương tiện, nơi đang diễn ra các hoạt động lễ hội đầu năm.
Mùa bàng thay lá

Mùa bàng thay lá

(LĐTĐ) Những con phố trong ngày ra Giêng đang thay lớp áo mới trên từng cây bàng. Mới ngày nào cây phủ đầy sắc đỏ, nay kết thúc đời lá. Rồi cái nắng vừa đủ ấm của xuân đến đã ươm những nách chồi non, thắp lên giữa nền trời xanh mây trắng.
Công đoàn Thủ đô hỗ trợ gần 2.000 nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp 8/3

Công đoàn Thủ đô hỗ trợ gần 2.000 nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp 8/3

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 1.968 nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 1 tỷ 988 triệu đồng.
Giá xăng dầu có thể tăng hơn 300 đồng/lít trong ngày 29/2

Giá xăng dầu có thể tăng hơn 300 đồng/lít trong ngày 29/2

(LĐTĐ) Tiếp bước suy giảm của giá xăng dầu cuối phiên giao dịch ngày 28/2, sáng 29/2, giá dầu trên thế giới tiếp tục giảm nhẹ. Với xăng dầu trong nước, tại kỳ điều hành hôm nay, xăng dầu sẽ được áp dụng theo mức giá mới, theo đó, giá xăng dầu được dự báo sẽ tăng nhẹ nếu các cơ quan chức năng không chi Quỹ bình ổn giá.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động