M
19/05/2020 11:47

Chấp thuận 82 cơ sở thuộc đối tượng miễn giảm tiền điện

(LĐTĐ) Ngày 15/5/2020, tại văn bản số 1832/UBND-KT, Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố đã được các Sở Y tế, Sở Du lịch, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố xác nhận thuộc đối tượng miễn giảm tiền điện theo quy định.

chap thuan 82 co so thuoc doi tuong mien giam tien dien Hà Nội: Hơn 210 tỷ đồng tiền điện được miễn giảm trong kỳ hóa đơn tháng 5/2020
chap thuan 82 co so thuoc doi tuong mien giam tien dien
Nhiều bệnh viện được miễn giảm tiền điện (Ảnh minh họa )

Theo đó, các cơ sở được miễm giảm gồm: bao gồm: 41 bệnh viện; 30 trung tâm y tế; 02 trung tâm chuyên khoa; 02 khách sạn và 07 cơ sở thuộc quân đội, công an quản lý. Dựa trên danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chổng dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố giao Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các tổ chức kinh doanh điện khác khẩn trương thực hiện việc tính toán, giảm trừ tiền điện cho các khách hàng đủ điều kiện áp dụng ngay cho Tháng đầu tiên kề từ thời điểm Bộ Công Thương ban hành văn bản sổ 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16 tháng 4 năm 2020.

Căn cứ tình hình thực tế công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Thành phố và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở Y tế, Sở Du lịch, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố chủ động rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở được phê duyệt phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đáp ứng đầy đủ các tiêu chí miễn, giảm tiền điện, gửi Sở Công Thương trước ngày 15 của 02 Tháng tiếp theo nãm 2020 để tổng họp, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét quyết định làm cơ sở cho Tổng công ty Điện lực Thành phố, các tổ chức kinh doanh điện khác tiếp tục thực hiện đồng bộ trên địa bàn.

T.V

Nguồn :