M
19/05/2020 12:16

Cải tạo, nâng cấp các công trình trường học, nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức

Xét báo cáo của UBND huyện Mỹ Đức và đề xuất của liên ngành, tại văn bản số 1765/UBND-KT ngày 12/5/2020, UBND Thành phố đồng ý về chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình trường học và nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

cai tao nang cap cac cong trinh truong hoc nha van hoa thon tren dia ban xa dong tam huyen my duc Huyện Mỹ Đức tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
cai tao nang cap cac cong trinh truong hoc nha van hoa thon tren dia ban xa dong tam huyen my duc Các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức chung tay phòng, chống đại dịch
cai tao nang cap cac cong trinh truong hoc nha van hoa thon tren dia ban xa dong tam huyen my duc

Cụ thể, đối với Trường THCS và Trường mầm non xã Đồng Tâm đang cải tạo, nâng cấp: Giao UBND huyện Mỹ Đức chỉ đạo, đôn đốc tiến độ, sớm hoàn thành công trình, đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả đầu tư. Các hạng mục còn thiếu của hai trường trên và Trường tiểu học xã Đồng Tâm, Thành phố sẽ vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ.

Đối với 02 dự án nhà vãn hóa thôn Hoành và thôn Đồng Mít: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho huyện Mỹ Đức để triển khai thực hiện các dự án vào kỳ họp tháng 7/2020. Giao UBND huyện Mỹ Đức hoàn chỉnh hồ sơ, triển khai thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định, đảm bảo đủ điều kiện để được hỗ trợ vốn.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu, các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Văn hóa và Thể thao, Ban Tôn giáo Thành phố và các đơn vị liên quan đôn đốc UBND huyện Mỹ Đức triển khai hoàn thiện các thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện dự án theo quy định.

T.V

Nguồn :