M
31/12/2020 14:41

Cải cách hành chính và những bước đột phá

(LĐTĐ) Năm 2020, Hà Nội tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC) nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trước đại dịch Covid-19. Nhiều sáng kiến, giải pháp, kinh nghiệm CCHC đã được vận dụng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn.

Hà Nội: Triển khai toàn diện, có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính Tinh gọn bộ máy hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Hái quả ngọt

Thành phố đã tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư. Đồng thời, cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính, dịch vụ hành chính công, nâng cao năng lực cạnh tranh thành phố Hà Nội (PCI); cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của thành phố Hà Nội (SIPAS).

Cải cách hành chính và những bước đột phá
Hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính trực tuyến tại UBND huyện Sóc Sơn.

Kết quả CCHC của thành phố Hà Nội được Trung ương ghi nhận, đánh giá rất cao. Chỉ số CCHC của thành phố Hà Nội năm 2019 tiếp tục xếp hạng rất cao, đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố, tiếp tục ổn định và duy trì thứ hạng cao của năm 2018. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố (SIPAS) đạt trên 80%, hoàn thành chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết 30c/NQ- CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội và kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 của UBND thành phố Hà Nội. Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố, đây là năm thứ 2 Hà Nội thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về Chỉ số PCI. Trong 7 năm liên tiếp từ năm 2012, Chỉ số PCI của Hà Nội duy trì tăng hạng và tăng điểm.

Bên cạnh đó, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm các điều kiện, thủ tục, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí giải quyết TTHC. Tích cực triển khai ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT), tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Thành phố đã ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố Hà Nội. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng trong xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, xây dựng TTHC liên thông điện tử giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Hà Nội là một trong những địa phương tiên phong vận hành hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp, có tỷ lệ dịch vụ công mức 3, mức 4 đạt 97%. Trên cơ sở tích cực triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động chỉ đạo điều hành, kết quả Thành phố đã rút ngắn từ 30-50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử. 90% các cuộc họp của UBND Thành phố diện rộng đến sở, ban, ngành, quận, huyện và cấp xã thực hiện trực tuyến; 80% các cuộc họp giữa các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã diện rộng đến cấp xã thực hiện trực tuyến. Đặc biệt là trong đợt phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua Thành phố đã khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống họp trực tuyến để triển khai các cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội đến cấp xã.

Còn theo Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà, Hà Nội đã tiến hành CCHC từng bước, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn các khâu đột phá của từng giai đoạn trong quá trình đổi mới và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, quy trình nội bộ giải quyết công việc tại từng cơ quan, đơn vị được rà soát, cải tiến, đồng thời, chuẩn hóa toàn bộ quy trình giải quyết TTHC ở cả 3 cấp. Thành phố Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành quy định, chính thức triển khai áp dụng mô hình cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã; Thành phố tập trung đầu tư đồng bộ, thống nhất hệ thống trang thiết bị, phần mềm cho các cơ quan từ Thành phố đến xã, phường, thị trấn để phục vụ công tác quản lý, điều hành, giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100%.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan về CCHC, trọng tâm là việc thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội”, “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”, gương Người tốt - Việc tốt, công chức tham mưu giỏi, các sáng kiến trong CCHC, chú trọng xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô tận tụy, chuyên nghiệp, thân thiện.

Thời gian tới, Thành phố sẽ xây dựng và cụ thể hoá các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình CCHC giai đoạn 2021 -2030 của Chính phủ thành Chương trình, Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2025 , góp phần thực hiện thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025. Đồng thời, Hà Nội cũng sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS). Chỉ số CCHC cấp tỉnh (PARINDEX).

Thành phố cũng kết hợp tuyên truyền CCHC với quảng bá phục vụ phát triển du lịch, kinh tế - xã hội trên địa bàn trên các kênh thông tin đại chúng, đặc biệt chú trọng đa dạng hóa các hình thức, nội dung thông tin - tuyên truyền. Một số cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố đã chủ động tuyên truyền đẩy mạnh CCHC. Cục Thuế Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền nộp thuế điện tử mức độ 3,4. Sở Văn hóa và Thể thao với tổ chức cuộc thi tìm hiểu trực tuyến "Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội" năm 2020, thu hút hàng nghìn công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố tham dự. Sở Y tế, Sở giáo dục và Đào tạo; các quận, huyện: Hà Đông, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Hoài Đức, Sóc Sơn… đã triển khai Chính quyền điện tử của đơn vị mạng xã hội (Zalo, Facebook) nhằm giúp người dân, tổ chức dễ dàng tiếp cận thông tin các thủ tục hành chính (TTHC) của đơn vị cung cấp.

Quận Hà Đông triển khai giải pháp “Nhận diện khuôn mặt trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận Một cửa của Quận”. Huyện Thanh Oai thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại nơi ở. Quận Cầu Giấy tổ chức toạ đàm trực tuyến đồng thời ra mắt trang thông tin toạ đàm trực tuyến nhằm đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của người dân, tổ chức về đối thoại TTHC.

Quận Long Biên đã tiên phong đi đàu trong xây dựng và triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các trường học công lập thuộc Quận; bộ chỉ số đánh giá năng lực của người đứng đầu các trường học và bộ văn bản mẫu trong công tác chỉ đạo điều hành của các nhà trường. UBND huyện Đông Anh ban hành một văn bản quy định về quy chế tuyển chọn đội ngũ cán bộ, quản lý giáo viên, nhân viên trường phổ thông công lập theo định hướng mô hình chất lượng cao huyện Đông Anh./.

Hoàng Phúc - Phạm Linh

Nguồn :