M
01/06/2021 13:25

Cách phân biệt Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 đều là những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong những thời điểm và hoàn cảnh cụ thể khác nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa 2 Chỉ thị này được thể hiện ở một số nội dung chính.

P.T

Nguồn :