Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn: Góp phần tạo nguồn cung lao động chất lượng

(LĐTĐ) Năm 2021, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn đã tổ chức đào tạo nghề cho trên 30 nghìn người lao động có tay nghề. Đặc biệt, sau khi tốt nghiệp, có 80-85% học sinh, sinh viên có việc làm tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất…qua đó góp phần xây dựng giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Nỗ lực phục hồi thị trường lao động Chuyển sản xuất sang phi tập trung sẽ đảm bảo nguồn cung lao động Tăng trưởng nguồn cung lao động chỉ bằng một nửa nhu cầu tuyển dụng

80-85% học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm

Tại Hội nghị "Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn" diễn ra cuối tuần qua tại tỉnh Thừa Thiên Huế, thông tin về kết quả đào tạo nghề của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn trong năm 2021, ông Vũ Hồng Quang - Phó Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Tổng số học sinh, sinh viên tuyển sinh năm 2021 là 74.653 người.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn: Góp phần tạo nguồn cung lao động chất lượng
Trường Trung cấp Du lịch - Công nghệ số 9 Quảng Bình là 1 trong 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn tổ chức đào tạo nghề đạt và vượt chỉ tiêu trong năm 2021.

Cụ thể: Đào tạo nghề cho 31.075 người (trong đó: Cao đẳng nghề 506 người, Trung cấp nghề 6.351 người; Sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên là 24.254 người); huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho 18.158 đoàn viên và người lao động; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn cho 6.890 người. Trong đó, có 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo nghề đạt và vượt chỉ tiêu (chiếm 42%), tiêu biểu như: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An, Trường Cao đẳng - Công nghệ Hà Tĩnh, Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật số 2 Đồng Nai, Trường Trung cấp Du lịch - Công nghệ số 9 Quảng Bình, Trường Trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương, Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định. Tuy nhiên, vẫn còn 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa đạt chỉ tiêu đào tạo nghề (chiếm 16%).

Về giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp, trong năm 2021, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, thành phố để học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề đến thực tập sản xuất và thực tập tốt nghiệp. Trong quá trình thực tập, hầu hết các em học các nghề kỹ thuật, có kỹ năng tay nghề và yêu thích nghề đều được các doanh nghiệp nhận vào làm việc sau khi tốt nghiệp. Ghi nhận chung, sau khi tốt nghiệp, có 80-85% học sinh, sinh viên có việc làm tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất với thu nhập bình quân 5-7 triệu đồng/người/tháng.

Theo đánh giá của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong năm 2021, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn đã phát huy lợi thế về vị trí, địa điểm (trụ sở được đặt tại trung tâm các tỉnh, thành phố), tổ chức đào tạo nghề cho trên 30 nghìn người lao động có tay nghề góp phần xây dựng giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Việc tổ chức dạy nghề và tư vấn giới thiệu việc làm cho đoàn viên và người lao động của tổ chức Công đoàn đã đóng góp tích cực vào việc ổn định thị trường lao động trong nước và xuất khẩu lao động. Đáng chú ý, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã đổi mới công tác tuyển sinh, đa dạng các loại hình đào tạo và cơ cấu ngành nghề hợp lý đáp ứng được nhu cầu của xã hội, tổ chức đào tạo nghề theo địa chỉ. Sau khi tốt nghiệp sinh viên, học sinh ra trường có việc làm và thu nhập ổn định.

Tăng cường phát triển theo hướng tự chủ, linh hoạt

Từ thực tế hoạt động, yêu cầu đặt ra với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn cần tập trung nâng cao năng lực đào tạo hướng tới tự chủ tài chính về chi hoạt động thường xuyên; tích cực phối hợp với người sử dụng lao động để xây dựng các chương trình, kế hoạch đào tạo nghề cho người lao động.

Nội dung đào tạo phải xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp, cùng với việc phân tích, đánh giá nhu cầu việc làm của các ngành nghề kinh tế quốc dân, trong đó tập trung vào đào tạo kỹ năng nghề, kỹ năng làm việc nhóm, ý thức, tác phong công nghiệp, trình độ công nghệ thông tin, ngoại ngữ, công nghệ hiện đại. Đa dạng hóa các phương thức, hình thức đào tạo: Đào tạo thường xuyên, đào tạo chuyên sâu, đào tạo cập nhật, đào tạo lại; đào tạo tại doanh nghiệp, tại cơ sở đào tạo; đào tạo trực tuyến; đào tạo ở nước ngoài, tạo cơ hội để người lao động thuận lợi trong việc tham gia học nghề.

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị với Chính phủ xem xét: Đầu tư kinh phí từ Chương trình mục tiêu Quốc gia trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cho các cơ sở; đồng thời hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí chi hoạt động thường xuyên cho các cơ sở.Đối với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên dạy nghề cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tiếp cận các nguồn vốn đầu tư, tài trợ của các tổ chức quốc tế cho các hoạt động dạy nghề; tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức công đoàn liên doanh, liên kết với các tổ chức quốc tế trong đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và đào tạo nghề cho lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đề nghị, năm 2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần quán triệt tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quyết định 2239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó cần chú trọng tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, hiện đại.

“Đặc biệt, khi các trường đã chuyển sang cơ chế tự chủ, hoạt động như một doanh nghiệp, sẽ đòi hỏi rất cao sự năng động, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, chủ động đi tiếp cận với cơ sở, quan hệ với đối tác để có thêm điều kiện nguồn lực đảm bảo cho sự phát triển của nhà trường”, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Ông Ngọ Duy Hiểu cũng lưu ý, các cơ sở giáo dục cần tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị nội bộ, đổi mới tư duy đi liền với hành động. Bởi, doanh nghiệp, xã hội đang rất cần người lao động có tay nghề, do đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn cần chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo kỹ năng nghề bổ trợ để thích ứng với yêu cầu thực tiễn cụ thể tại nơi làm việc cho người mới tốt nghiệp trước khi đi làm. /.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xanh SM đón khách hàng thứ 6 triệu

Xanh SM đón khách hàng thứ 6 triệu

(LĐTĐ) Xanh SM công bố khách hàng thứ 6 triệu chỉ sau 5 tháng ra mắt thị trường. Đây là mức tăng trưởng kỷ lục, minh chứng rõ rệt về tiềm năng phát triển cũng như vị thế vượt trội của Xanh SM trong lĩnh vực vận tải hành khách tại Việt Nam.
Khẳng định vai trò của báo chí trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Thủ đô

Khẳng định vai trò của báo chí trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Thủ đô

(LĐTĐ) Tối nay (30/9), tại Hoàng thành Thăng Long, đã diễn ra Lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, lần thứ VI - năm 2023.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gửi thư thăm hỏi thầy, trò các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gửi thư thăm hỏi thầy, trò các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

(LĐTĐ) Những ngày qua, mưa lũ kéo dài tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa gây nhiều thiệt hại về người, cơ sở vật chất, trường lớp, thiết bị dạy học, sách giáo khoa, làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn đã thay mặt lãnh đạo Bộ gửi thư thăm hỏi tới Sở GD&ĐT Nghệ An và Thanh Hoá.
Xét xử các đối tượng trong đường dây đánh bạc lên đến gần 200 tỷ đồng

Xét xử các đối tượng trong đường dây đánh bạc lên đến gần 200 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ngày 30/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 26 bị cáo trong đường dây đánh bạc "khủng" lên đến gần 200 tỷ đồng.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lý giải vì sao không cố định lịch nghỉ Tết các năm

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lý giải vì sao không cố định lịch nghỉ Tết các năm

(LĐTĐ) Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, theo Bộ luật Lao động và căn cứ điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Âm lịch và ngày Quốc khánh.
Đã bắt Giám đốc VIETSE Ngô Thị Tố Nhiên và 2 cán bộ EVN

Đã bắt Giám đốc VIETSE Ngô Thị Tố Nhiên và 2 cán bộ EVN

(LĐTĐ) Người phát ngôn Bộ Công an - Trung tướng Tô Ân Xô cho biết bà Ngô Thị Tố Nhiên, Giám đốc Công ty TNHH Sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam (VIETSE); cùng 2 cán bộ Tập đoàn EVN đã bị bắt từ ngày 25/9 vừa qua.
Sửa Luật Thủ đô: Đồng bộ trong phát triển đô thị và hệ thống giao thông

Sửa Luật Thủ đô: Đồng bộ trong phát triển đô thị và hệ thống giao thông

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) quy định dự án phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) là một dự án tổng thể, trọng điểm của Thủ đô hoặc vùng Thủ đô.

Tin khác

Chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân nòng cốt về an ninh trật tự

Chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân nòng cốt về an ninh trật tự

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai đã đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tới cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tại cơ quan, đơn vị trực thuộc, thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Nâng cao kiến thức, kỹ năng về An toàn vệ sinh lao động cho Công đoàn cơ sở

Nâng cao kiến thức, kỹ năng về An toàn vệ sinh lao động cho Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Tập huấn an toàn vệ sinh lao động là một trong những phương thức giúp nâng cao nhận thức cho cán bộ Công đoàn, cán bộ An toàn vệ sinh viên ở cơ sở về đảm bảo an toàn, vệ sinh trong lao động, từ đó có thể giảm thiểu các rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp, cơ sở.
LĐLĐ quận Đống Đa: Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ

LĐLĐ quận Đống Đa: Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.
Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

(LĐTĐ) Chiều 29/9, tại Khu đô thị Vùng 4 Hải quân, Cam Ranh (Khánh Hòa) đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Công đoàn Y tế Việt Nam với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, giai đoạn 2023 - 2028.
Triển khai hiệu quả chương trình phối hợp giữa LĐLĐ và phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sóc Sơn

Triển khai hiệu quả chương trình phối hợp giữa LĐLĐ và phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sóc Sơn

(LĐTĐ) Sáng ngày 29/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn đã tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào Công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn khối giáo dục năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.
Công đoàn phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Công đoàn phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

(LĐTĐ) Trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đã chủ động vận động cán bộ, công chức, đoàn viên thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
Nâng cao chất lượng giáo dục thông qua các phong trào thi đua

Nâng cao chất lượng giáo dục thông qua các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Xác định thi đua là động lực để người lao động không ngừng sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, thời gian qua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Công đoàn khối các trường học quận Bắc Từ Liêm đã đẩy mạnh, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV), qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực.
Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về hoạt động Công đoàn

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về hoạt động Công đoàn

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn Khối Giáo dục năm học 2022-2023; Tổng kết chương trình: “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; Phát động cuộc thi: “Góc làm việc xanh - sạch - đẹp” trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và trao học bổng cho con công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) vượt khó học giỏi.
Phối hợp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa

Phối hợp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp hiệu quả với chính quyền, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người lao động và đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố.
“Kênh” góp phần nâng cao an toàn giao thông

“Kênh” góp phần nâng cao an toàn giao thông

(LĐTĐ) Với các đơn vị thuộc Công đoàn Thủ đô, các phong trào thi đua, hội thi không chỉ có tác động mạnh mẽ tới việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động mà còn thực sự giúp vun bồi sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau. Với Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội cũng vậy.
Xem thêm
Phiên bản di động