Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn: Góp phần tạo nguồn cung lao động chất lượng

(LĐTĐ) Năm 2021, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn đã tổ chức đào tạo nghề cho trên 30 nghìn người lao động có tay nghề. Đặc biệt, sau khi tốt nghiệp, có 80-85% học sinh, sinh viên có việc làm tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất…qua đó góp phần xây dựng giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Nỗ lực phục hồi thị trường lao động Chuyển sản xuất sang phi tập trung sẽ đảm bảo nguồn cung lao động Tăng trưởng nguồn cung lao động chỉ bằng một nửa nhu cầu tuyển dụng

80-85% học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm

Tại Hội nghị "Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn" diễn ra cuối tuần qua tại tỉnh Thừa Thiên Huế, thông tin về kết quả đào tạo nghề của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn trong năm 2021, ông Vũ Hồng Quang - Phó Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Tổng số học sinh, sinh viên tuyển sinh năm 2021 là 74.653 người.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn: Góp phần tạo nguồn cung lao động chất lượng
Trường Trung cấp Du lịch - Công nghệ số 9 Quảng Bình là 1 trong 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn tổ chức đào tạo nghề đạt và vượt chỉ tiêu trong năm 2021.

Cụ thể: Đào tạo nghề cho 31.075 người (trong đó: Cao đẳng nghề 506 người, Trung cấp nghề 6.351 người; Sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên là 24.254 người); huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho 18.158 đoàn viên và người lao động; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn cho 6.890 người. Trong đó, có 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo nghề đạt và vượt chỉ tiêu (chiếm 42%), tiêu biểu như: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An, Trường Cao đẳng - Công nghệ Hà Tĩnh, Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật số 2 Đồng Nai, Trường Trung cấp Du lịch - Công nghệ số 9 Quảng Bình, Trường Trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương, Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định. Tuy nhiên, vẫn còn 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa đạt chỉ tiêu đào tạo nghề (chiếm 16%).

Về giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp, trong năm 2021, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, thành phố để học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề đến thực tập sản xuất và thực tập tốt nghiệp. Trong quá trình thực tập, hầu hết các em học các nghề kỹ thuật, có kỹ năng tay nghề và yêu thích nghề đều được các doanh nghiệp nhận vào làm việc sau khi tốt nghiệp. Ghi nhận chung, sau khi tốt nghiệp, có 80-85% học sinh, sinh viên có việc làm tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất với thu nhập bình quân 5-7 triệu đồng/người/tháng.

Theo đánh giá của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong năm 2021, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn đã phát huy lợi thế về vị trí, địa điểm (trụ sở được đặt tại trung tâm các tỉnh, thành phố), tổ chức đào tạo nghề cho trên 30 nghìn người lao động có tay nghề góp phần xây dựng giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Việc tổ chức dạy nghề và tư vấn giới thiệu việc làm cho đoàn viên và người lao động của tổ chức Công đoàn đã đóng góp tích cực vào việc ổn định thị trường lao động trong nước và xuất khẩu lao động. Đáng chú ý, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã đổi mới công tác tuyển sinh, đa dạng các loại hình đào tạo và cơ cấu ngành nghề hợp lý đáp ứng được nhu cầu của xã hội, tổ chức đào tạo nghề theo địa chỉ. Sau khi tốt nghiệp sinh viên, học sinh ra trường có việc làm và thu nhập ổn định.

Tăng cường phát triển theo hướng tự chủ, linh hoạt

Từ thực tế hoạt động, yêu cầu đặt ra với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn cần tập trung nâng cao năng lực đào tạo hướng tới tự chủ tài chính về chi hoạt động thường xuyên; tích cực phối hợp với người sử dụng lao động để xây dựng các chương trình, kế hoạch đào tạo nghề cho người lao động.

Nội dung đào tạo phải xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp, cùng với việc phân tích, đánh giá nhu cầu việc làm của các ngành nghề kinh tế quốc dân, trong đó tập trung vào đào tạo kỹ năng nghề, kỹ năng làm việc nhóm, ý thức, tác phong công nghiệp, trình độ công nghệ thông tin, ngoại ngữ, công nghệ hiện đại. Đa dạng hóa các phương thức, hình thức đào tạo: Đào tạo thường xuyên, đào tạo chuyên sâu, đào tạo cập nhật, đào tạo lại; đào tạo tại doanh nghiệp, tại cơ sở đào tạo; đào tạo trực tuyến; đào tạo ở nước ngoài, tạo cơ hội để người lao động thuận lợi trong việc tham gia học nghề.

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị với Chính phủ xem xét: Đầu tư kinh phí từ Chương trình mục tiêu Quốc gia trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cho các cơ sở; đồng thời hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí chi hoạt động thường xuyên cho các cơ sở.Đối với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên dạy nghề cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tiếp cận các nguồn vốn đầu tư, tài trợ của các tổ chức quốc tế cho các hoạt động dạy nghề; tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức công đoàn liên doanh, liên kết với các tổ chức quốc tế trong đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và đào tạo nghề cho lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đề nghị, năm 2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần quán triệt tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quyết định 2239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó cần chú trọng tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, hiện đại.

“Đặc biệt, khi các trường đã chuyển sang cơ chế tự chủ, hoạt động như một doanh nghiệp, sẽ đòi hỏi rất cao sự năng động, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, chủ động đi tiếp cận với cơ sở, quan hệ với đối tác để có thêm điều kiện nguồn lực đảm bảo cho sự phát triển của nhà trường”, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Ông Ngọ Duy Hiểu cũng lưu ý, các cơ sở giáo dục cần tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị nội bộ, đổi mới tư duy đi liền với hành động. Bởi, doanh nghiệp, xã hội đang rất cần người lao động có tay nghề, do đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn cần chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo kỹ năng nghề bổ trợ để thích ứng với yêu cầu thực tiễn cụ thể tại nơi làm việc cho người mới tốt nghiệp trước khi đi làm. /.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

BXH FIFA tháng 10/2022: ĐT Việt Nam thăng hạng, tiếp tục bỏ xa Thái Lan

BXH FIFA tháng 10/2022: ĐT Việt Nam thăng hạng, tiếp tục bỏ xa Thái Lan

Chiều 6/10, FIFA đã công bố bảng xếp hạng mới nhất dành cho các đội tuyển bóng đá nam thuộc các liên đoàn thành viên. Theo đó, ĐT Việt Nam ...
Đi tìm cú hích phục hồi du lịch Việt Nam

Đi tìm cú hích phục hồi du lịch Việt Nam

Từ đầu năm đến nay, ngành du lịch Việt Nam đón 1,65 triệu lượt khách nước ngoài, đạt 30% mục tiêu 5 triệu lượt cả năm, tốc độ phục hồi ...
Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ  trợ người lao động Công đoàn Hà Nội: Kênh trợ giúp pháp lý tin cậy cho người lao động

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội: Kênh trợ giúp pháp lý tin cậy cho người lao động

(LĐTĐ) Trước những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, nhằm đáp ứng tốt hơn những nhu cầu chính đáng của đoàn ...
Tân Trưởng Đại diện UNDP cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển

Tân Trưởng Đại diện UNDP cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển

Bà Ramla Al Khalidi nhấn mạnh trong vai trò mới sẽ tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ quá trình phát triển của Việt Nam, trong đó có giảm thiểu và ...
Công ty TNHH Sumitomo Nacco Forklift Việt Nam: Nỗ lực chăm lo cho người lao động

Công ty TNHH Sumitomo Nacco Forklift Việt Nam: Nỗ lực chăm lo cho người lao động

(LĐTĐ) Thành lập từ năm 2009, Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Sumitomo Nacco Forklift Việt Nam luôn tạo điều kiện cho Công đoàn cơ sở hoạt động và phối ...
Hải Phòng: Tổng kiểm tra, rà soát hoạt động dịch vụ kinh doanh karaoke

Hải Phòng: Tổng kiểm tra, rà soát hoạt động dịch vụ kinh doanh karaoke

(LĐTĐ) UBND thành phố Hải Phòng vừa yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các quận, huyện, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ...
Giải thưởng Lớn Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2022 vinh danh đạo diễn Trần Văn Thủy

Giải thưởng Lớn Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2022 vinh danh đạo diễn Trần Văn Thủy

(LĐTĐ) Ngày 6/10, Ban Tổ chức Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội của báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) chính thức ...

Tin khác

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ  trợ người lao động Công đoàn Hà Nội: Kênh trợ giúp pháp lý tin cậy cho người lao động

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội: Kênh trợ giúp pháp lý tin cậy cho người lao động

(LĐTĐ) Trước những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, nhằm đáp ứng tốt hơn những nhu cầu chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong đó có nhu cầu về tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã quyết định phát triển Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội thànhTrung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về hoạt động tư vấn, hỗ trợ đoàn viên, người lao động.
Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên tại các đơn vị giáo dục ngoài công lập

Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên tại các đơn vị giáo dục ngoài công lập

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng và Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận đã phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở tại các đơn vị giáo dục ngoài công lập trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2022.
Công đoàn ngành Giáo dục Đà Nẵng phát triển 243 đoàn viên mới trong năm học 2021-2022

Công đoàn ngành Giáo dục Đà Nẵng phát triển 243 đoàn viên mới trong năm học 2021-2022

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng, năm học 2021 - 2022, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ngành Giáo dục được quan tâm với 243 đoàn viên Công đoàn được phát triển mới. Bên cạnh đó, đã giới thiệu 92 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Kết quả, có 41 đoàn viên vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
TRỰC TUYẾN: Người lao động có quyền và lợi ích gì khi tham gia quan hệ lao động

TRỰC TUYẾN: Người lao động có quyền và lợi ích gì khi tham gia quan hệ lao động

(LĐTĐ) Bắt đầu từ 9h sáng nay, 6/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, báo Lao động Thủ đô phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Quyền và lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động”.
LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ công nhân lao động tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng bởi bão lũ 100 triệu đồng

LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ công nhân lao động tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng bởi bão lũ 100 triệu đồng

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội vừa có thông báo hỗ trợ 100 triệu đồng cho công nhân, viên chức, lao động tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2022.
LĐLĐ quận Long Biên phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

LĐLĐ quận Long Biên phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

(LĐTĐ) Hưởng ứng nội dung thi đua do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động, ngày 4/10, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Long Biên phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên.
Đà Nẵng: Tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm cho hơn 1.200 đoàn viên công đoàn

Đà Nẵng: Tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm cho hơn 1.200 đoàn viên công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 4/10, Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, nâng cao kiến thức ATTP cho hơn 1.200 đoàn viên, cán bộ Công đoàn cơ sở thuộc LĐLĐ quận, huyện trên toàn thành phố.
Chú trọng triển khai các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động

Chú trọng triển khai các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động

(LĐTĐ) Trong 9 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước tới các Công đoàn cơ sở (CĐCS). Qua các phong trào thi đua, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện có thêm động lực làm việc, hăng say lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ quận Long Biên: Tập huấn nghiệp vụ về công tác tài chính và kiểm tra Công đoàn năm 2022

LĐLĐ quận Long Biên: Tập huấn nghiệp vụ về công tác tài chính và kiểm tra Công đoàn năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 4/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phối hợp với Trung tâm Chính trị quận Long Biên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác tài chính và công tác kiểm tra Công đoàn năm 2022.
Hiệu quả trong công tác an toàn vệ sinh lao động: Khi Công đoàn phát huy vai trò tiên phong

Hiệu quả trong công tác an toàn vệ sinh lao động: Khi Công đoàn phát huy vai trò tiên phong

(LĐTĐ) Theo đánh giá của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, 5 năm qua (2017-2022), với sự vào cuộc chủ động, tích cực, các cấp Công đoàn đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Công đoàn, người sử dụng lao động, người lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), qua đó góp phần phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động