M
28/01/2021 12:51

Bước đi chắc chắn từ huyện lên quận

(LĐTĐ) Là huyện nông thôn mới ở cửa ngõ phía Tây Thủ đô, năm qua Hoài Đức luôn nỗ lực trong tiến trình chuyển đổi từ huyện lên quận. Đồng chí Nguyễn Hoàng Trường - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức đã chia sẻ nội dung này với báo Lao động Thủ đô.

Khai mạc giải bóng đá Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức Lãnh đạo huyện Hoài Đức đối thoại với đoàn viên, người lao động trên địa bàn Hoài Đức thực hiện nhiệm vụ kép kết hợp phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch
Bước đi chắc chắn từ huyện lên quận
Đồng chí Nguyễn Hoàng Trường - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức.

PV: Trước hết xin đồng chí cho biết với vị thế là huyện nông thôn mới ở cửa ngõ Thủ đô và đang nỗ lực để lên quận, kinh tế, xã hội của huyện có thay đổi gì nổi bật so với trước đây?

Đồng chí Nguyễn Hoàng Trường: Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, 16 chỉ tiêu và 10 nhóm giải pháp đến năm 2025, gắn các chương trình công tác trọng tâm toàn khóa với các Đề án, kế hoạch và Nghị quyết chuyên đề cho từng ngành, từng lĩnh vực, đảm bảo phù hợp với thực tiễn địa phương.

Những nét đột phá nhất trong thời gian qua của Hoài Đức, đó là về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng Nông thôn mới. Năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, làm gián đoạn, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động chung của huyện, toàn huyện đã tập trung triển khai nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch. Nhìn chung, kinh tế - xã hội huyện Hoài Đức đã phát triển đúng định hướng, toàn diện, bền vững. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 đạt 23.520 tỷ đồng, tăng 10,74% so với năm 2019.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Năm 2020, cơ cấu kinh tế: Dịch vụ 54,2%, công nghiệp - xây dựng 41,1%, nông nghiệp 4,7%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 62 triệu đồng/người/năm,vượt chỉ tiêu 7 triệu đồng/người/năm…

Kinh tế - xã hội đạt kết quả quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, người Hoài Đức thanh lịch, văn minh.

PV: Để hoàn thành đến năm 2022 xây dựng Hoài Đức trở thành quận phát triển nhanh, bền vững, huyện Hoài Đức đã đề ra chương trình hành động như thế nào để đạt được những mục tiêu xác định trước đó?

Đồng chí Nguyễn Hoàng Trường: Hoài Đức đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Hiện huyện tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới gắn với xây dựng đạt tiêu chí phường, quận. Đồng thời chỉ đạo 3 xã Yên Sở, Lại Yên, An Khánh hoàn thiện thủ tục đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 05 xã Minh Khai, Vân Canh, Di Trạch, Đắc Sở, Kim Chung phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Kết quả, xã Yên Sở được Thành phố xét đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Bước đi chắc chắn từ huyện lên quận
Nhờ xây dựng nông thôn mới, huyện Hoài Đức ngày càng khang trang, hiện đại.

Để tạo nguồn lực mới thúc đẩy Hoài Đức có bước đi vững chắc, đúng lộ trình trở thành Quận, cùng với sự hỗ trợ của Thành phố, huyện đã chủ động có giải pháp linh hoạt, dựa vào lợi thế riêng của địa phương, xây dựng cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ. Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được tập trung đầu tư xuyên suốt để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ cả về chất và lượng đối với cả giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Các thiết chế văn hóa, mạng lưới nhà văn hóa, khu thể thao từ huyện tới cơ sở được nâng cấp và xây mới, bảo đảm hoạt động hiệu quả, phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống.

Đối với các tiêu chí lên quận, đến nay, huyện đã đạt 22/27 tiêu chí, tăng thêm 03 tiêu chí; còn 5 tiêu chí chưa đạt là cân đối thu chi ngân sách, mật độ đường giao thông đô thị, đất cây xanh công cộng, cơ sở y tế cấp đô thị và tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý. Với 5 tiêu chí còn lại này, thời gian qua lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai các giải pháp để phấn đấu hoàn thiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương, cán bộ, doanh nghiệp phối hợp thực hiện, triển khai.

Đặc biệt, quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương thi công dự án xây dựng Cảng ICD Mỹ Đình; xây dựng các cụm công nghiệp mới; thực hiện rà soát các khoản thu ngân sách; triển khai thu hút một số trung tâm thương mại…

Cùng với đó, huyện cũng đôn đốc các đơn vị thi công dự án xây dựng các tuyến đường giao thông đô thị với vỉa hè, thoát nước và điện chiếu sáng, như: Đường vành đai 3,5, đường giao thông liên xã Đức Thượng - Song Phương, đường Lại Yên - Vân Canh...

Đối với tiêu chí về cơ sở y tế cấp đô thị, Ủy ban nhân dân huyện đang phối hợp với các sở, ngành chỉ đạo các phòng, ban, địa phương có dự án hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất triển khai xây dựng mở rộng Bệnh viện đa khoa Hoài Đức đảm bảo đúng tiêu chí, quy định trong năm 2021. Đồng thời, một số dự án công viên trên địa bàn các xã Song Phương, An Khánh, An Thượng, Đông La… cũng đang được xúc tiến.

PV:Thưa đồng chí, năm 2021 đã được Thành phố lựa chọn là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, huyện Hoài Đức đã có kế hoạch gì để nâng cao hiệu quả hiệu lực chính quyền đô thị, phục vụ định hướng chuyển đổi từ làng lên phố?

Đồng chí Nguyễn Hoàng Trường: Năm 2021 được huyện Hoài Đức xác định là năm cuối để hoàn thành việc đưa huyện lên quận. Để hoàn thành nhiệm vụ này, bên cạnh tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, huyện Hoài Đức tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, chấn chỉnh việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, chức danh, tiêu chuẩn để bố trí vị trí việc làm cho cán bộ, công chức đảm bảo phù hợp.

Huyện cũng thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đội ngũ lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị, trường học, xã, thị trấn đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình. Nghiêm túc triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2021: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đưa 100% thủ tục hành chính ra thực hiện tại Bộ phận Một cửa huyện, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các thủ tục hành chính và giải quyết theo đúng quy định.

Trong thời gian tới, huyện sẽ thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ để tập trung chỉ đạo, điều hành phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 và đề án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức thành quận.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Tuấn Dũng (thực hiện)

Nguồn :