M
25/02/2021 20:43

Bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung đợt 1 số tiền 733,322 tỷ đồng cho các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Việt Nam khuyến nghị bốn nhóm giải pháp căn cơ để ứng phó với biến đổi khí hậu Chính phủ bàn một số vấn đề về phòng, chống Covid-19 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
Bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Ảnh minh họa.

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung đợt 1 số tiền 733,322 tỷ đồng từ nguồn chi quản lý hành chính của ngân sách Trung ương năm 2021 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ thể, kinh phí bổ sung cho các Bộ, cơ quan Trung ương là 17,49 tỷ đồng; kinh phí bổ sung có mục tiêu cho các địa phương là 715,832 tỷ đồng.

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.

Theo Điều 4 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, Quốc hội quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Cũng theo Điều 5 Luật này, ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử. Theo đó, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ là chủ nhật, ngày 23/5/2021 tới.

H.P

Nguồn :