M
12/10/2020 07:31

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị rà soát nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 rà soát, kiểm tra các nội dung dư luận phản ánh liên quan tới sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1.

Không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh lớp 1 Sẽ quy định cụ thể hơn về sử dụng sách tham khảo trong nhà trường Chưa đủ căn cứ nói chương trình lớp 1 nặng

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 về việc rà soát, báo cáo về nội dung sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1.

Sách giáo khoa
Sách giáo khoa lớp 1 là bộ sách đầu tiên của Chương trình giáo dục phổ thông mới. (Ảnh minh họa)

Công văn nêu rõ: Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa đã tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 1. Căn cứ kết quả thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 để các nhà trường lựa chọn, triển khai các hoạt động dạy học theo quy định.

Trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình triển khai chương trình, sách giáo khoa mới ở một số địa phương. Kết quả kiểm tra cho thấy, sách giáo khoa lớp 1 đã được các nhà trường lựa chọn, tổ chức dạy học bước đầu đáp ứng yêu cầu; học sinh lớp 1 được làm quen với phương pháp dạy học mới, hứng thú và tự tin trong học tập.

Tuy nhiên, những ngày qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã có phản ánh về việc sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 có một số nội dung chưa phù hợp đối với học sinh lớp 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 rà soát, kiểm tra các nội dung báo chí nêu và báo cáo Bộ trước ngày 17/10.

T.P

Nguồn :