M
12/10/2020 20:11

Bầu 71 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII

(LĐTĐ) Chiều nay (12/10), Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử 80 đồng chí để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, gồm 71 đồng chí.

Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Kết quả đạt được của Đảng bộ Thủ đô là to lớn và quan trọng Hà Nội gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội
Bầu 71 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII

Sau khi hoàn thành công tác bầu cử, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII họp phiên thứ nhất.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là 71 đồng chí. So với khoá XVI, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã giảm 6,5% (Trung ương yêu cầu giảm 5%).

Bầu 71 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII

Đại biểu biểu quyết số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVI

Đoàn Chủ tịch Đại hội họp với các Tổ trưởng Tổ đại biểu. Các tổ đại biểu thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII và thực hiện ứng cử, đề cử tại tổ đại biểu. Tổ trưởng Tổ đại biểu báo cáo với Đoàn Chủ tịch Đại hội kết quả thảo luận và danh sách nhân sự ứng cử, được đề cử tại các Tổ đại biểu.

Đoàn Chủ tịch Đại hội tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử tại các Tổ đại biểu, đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo Đại hội xem xét, quyết định.

Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch Đại hội tổ chức lấy phiếu xin ý kiến của Đại hội đối với các trường hợp ứng cử, được đề cử. Đoàn Chủ tịch Đại hội lập danh sách bầu cử; lấy biểu quyết của Đại hội thông qua số lượng và danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII.

Kết thúc ngày làm việc thứ nhất phiên chính thức của Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII. Kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được báo cáo tại phiên làm việc sáng mai (13/10).

Theo chương trình, trong sáng mai, Đại hội cũng sẽ bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hoàng Phúc

Nguồn :