Bảo đảm quyền lợi của người mua bảo hiểm

(LĐTĐ) Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở góp ý của các doanh nghiệp, vừa có văn bản gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), dự kiến được trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 3 sắp tới.
Bảo vệ thông tin cá nhân của người mua bảo hiểm Làm rõ sự cần thiết phải duy trì Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về 4 dự án luật

Băn khoăn quy định loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

Luật Kinh doanh bảo hiểm được đề xuất sửa đổi nhiều nội dung quan trọng, có liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm, cũng như quyền lợi của các bên tham gia bảo hiểm, nên nhận được sự quan tâm lớn của người dân, doanh nghiệp.

Theo Dự thảo, Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định về tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm; không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh.

Bảo đảm quyền lợi của người mua bảo hiểm
VCCI góp ý nhiều nội dung nhằm bảo đảm quyền lợi cho doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Ảnh: VGP

VCCI cho hay, một trong các vấn đề nhận được góp ý của các doanh nghiệp là quy định về điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. Dự thảo Luật quy định phải “có bằng chứng xác nhận việc bên mua bảo hiểm đã được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài giải thích đầy đủ và hiểu rõ” các nội dung về loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

Theo VCCI, đây là nội dung nhận được nhiều ý kiến của doanh nghiệp nhất. “Việc yêu cầu phải có bằng chứng xác nhận bên mua đã được giải thích và hiểu rõ các nội dung về loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, mục đích là bảo về quyền lợi của người mua, tuy nhiên quy định này có thể tạo ra sự bất bình đẳng giữa các bên và thủ tục phiền hà khi giao kết hợp đồng”, văn bản của VCCI nêu.

Liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người mua bảo hiểm, theo VCCI, Dự thảo Luật đã có nhiều quy định như: Thời gian cân nhắc tiếp tục tham gia hợp đồng theo Điều 35 Dự thảo quy định, trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được hợp đồng bảo hiểm, người mua có thể quyền từ chối tiếp tục tham gia bảo hiểm. Trong khoảng thời gian này, người mua có thể tìm hiểu kỹ các nội dung hợp đồng, trong đó có các điều khoản về loại trừ trách nhiệm bảo hiểm và có quyền tiếp tục hoặc từ chối tham gia bảo hiểm.

Đồng thời, Dự thảo cũng đã yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm phải có nghĩa vụ “giải thích rõ cho bên mua bảo hiểm về điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm”. Vì vậy, VCCI đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bỏ quy định phải có bằng chứng xác nhận này.

Doanh nghiệp có cần thông báo khi thay đổi điều lệ?

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật quy định khi thay đổi điều lệ của doanh nghiệp, quy chế hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp phải thông báo cho Bộ Tài chính.

Theo VCCI, việc yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo khi thay đổi Điều lệ sẽ làm gia tăng gánh nặng về thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, và cũng không thống nhất với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đã được cơ quan soạn thảo tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, tọa đàm... để lấy ý kiến góp ý. Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách vừa qua, khi cho ý kiến về Dự thảo Luật này, nhiều đại biểu cho rằng, bên cạnh những điều khoản nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, cần sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của bên mua bảo hiểm, bảo đảm hài hòa hơn nữa quyền lợi của người mua bảo hiểm với các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

Điều lệ của doanh nghiệp là văn bản ghi nhận các nguyên tắc tạo lập, hoạt động và giải thể của một doanh nghiệp, trong đó có nhiều quy định mang tính chất quản lý nội bộ của doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp hiện hành cho phép các doanh nghiệp được tự chủ trong việc sửa đổi Điều lệ mà không cần phải đăng ký/thông báo, trừ trường hợp thay đổi chủ sở hữu.

Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, các thay đổi quan trọng đã phải thực hiện các thủ tục xin phê duyệt từ Bộ Tài chính, do đó, việc yêu cầu thông báo trước khi thay đổi Điều lệ là không thực sự cần thiết. Do đó, VCCI cũng đề nghị bỏ quy định này.

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật quy định doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần phải thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ.

Đây là quy định nhận được phần lớn ý kiến góp ý của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cho rằng, việc yêu cầu doanh nghiệp phải thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ là chưa hợp lý, vì gia tăng chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp, nên đề nghị cân nhắc bỏ quy định này, đồng thời cho phép thuê ngoài kiểm toán nội bộ.

VCCI cũng góp ý vào quy định về phá sản doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm. Theo đó, Dự thảo Luật quy định khi nhận yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, Tòa án sẽ “mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản và áp dụng ngay thủ tục thanh lý tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm mà không tổ chức hội nghị chủ nợ và thực hiện thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, theo Luật Phá sản 2014, Tòa án phải tuyên bố doanh nghiệp phá sản rồi mới tiến hành thanh lý tài sản. Trong khi đó, Dự thảo lại quy định Tòa sẽ tiến hành thanh lý tài sản ngay sau khi mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản. Tức là, thời điểm này doanh nghiệp bảo hiểm chưa bị tuyên bố phá sản. Như vậy, quy định tại Dự thảo sẽ không rõ thời điểm nào doanh nghiệp bảo hiểm sẽ “bị tuyên bố là phá sản” hay là doanh nghiệp bảo hiểm không cần bị tuyên bố phá sản?

“Trong Báo cáo giải trình, cơ quan soạn thảo đang sửa đổi quy định theo hướng “Tòa án mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản, tuyên bố doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm phá sản và áp dụng ngay thủ tục thanh lý tài sản”. Hướng sửa đổi này là hợp lý, tuy nhiên Dự thảo vẫn chưa thể hiện được định hướng này, đề nghị xem xét lại quy định tại Điều 99 Dự thảo”, văn bản của VCCI nêu.

Về thông tin công khai thường xuyên, Dự thảo quy định doanh nghiệp phải công khai thường xuyên “quy tắc, điều khoản, biểu phí của từng sản phẩm bảo hiểm đang cung cấp”. Theo VCCI, quy định này cần được cân nhắc lại vì mỗi chương trình bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có mức phí bảo hiểm khác nhau áp dụng cho từng quyền lợi và điều kiện bảo hiểm khác nhau.

Đối với các sản phẩm bảo hiểm thương mại, phí bảo hiểm được tính toán dựa trên rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức độ rủi ro của từng hợp đồng và các mức giá trên thị trường tái bảo hiểm quốc tế. Do đó, yêu cầu công khai này là chưa phù hợp với thực tế;

VCCI cho rằng, quy tắc, điều khoản, biểu phí của từng sản phẩm là bí mật kinh doanh của doanh nghiệp và được bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Vì vậy, việc yêu cầu doanh nghiệp bắt buộc phải công khai thông tin này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. VCCI đề nghị cân nhắc bỏ quy định nêu trên.

Về điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm, Dự thảo Luật quy định, tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm phải đáp ứng điều kiện “đã đăng ký ngành, nghề kinh doanh hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Đối với các tổ chức hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì giấy phép, giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận khác (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền có nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm”.

Theo VCCI, cần xem xét lại quy định này vì theo Luật Doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn ghi ngành nghề đăng ký kinh doanh. Hiện nay, trong các hồ sơ xin cấp giấy phép của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cơ quan cấp phép không còn xem xét về việc doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề xin cấp phép nữa không. Vì vậy, quy định này là chưa phù hợp với tinh thần của Luật Doanh nghiệp.../.

Phương Thảo

Nên xem

Đa dạng hình thức tuyên truyền Ngày toàn dân phòng, chống ma túy

Đa dạng hình thức tuyên truyền Ngày toàn dân phòng, chống ma túy

(LĐTĐ) Ngày 25/6, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo 138 phường Phúc Xá, quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức lễ phát động hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ...
LĐLĐ quận Long Biên: Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước

LĐLĐ quận Long Biên: Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên, ngày 24/6 đã phối hợp với Trường Trung cấp Nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức lớp bồi ...
Khai trương trung tâm giáo dục thể chất cho trẻ em

Khai trương trung tâm giáo dục thể chất cho trẻ em

(LĐTĐ) Nhằm đáp ứng nhu cầu của các bậc phụ huynh và các bé về chương trình giáo dục thể chất sớm theo chuẩn quốc tế, ngày 25/6, My Gym chính ...
LĐLĐ huyện Thường Tín: Đổi mới công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động

LĐLĐ huyện Thường Tín: Đổi mới công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, đội ngũ nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thường Tín có nhiều chuyển biến cả về số lượng và chất lượng; phát huy vai ...
Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến với đồng bào dân tộc thiểu số

(LĐTĐ) Ngày 25/6, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022 cấp Trung ương tại 4 ...
Ông Vũ Anh Đức làm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Ông Vũ Anh Đức làm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng

(LĐTĐ) Đồng chí Vũ Anh Đức, Uỷ viên Đảng đoàn, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trở thành Chủ tịch Hội ...
TP.HCM: Không tiêm vắc xin Covid-19, người dân phải ký giấy cam kết chịu trách nhiệm

TP.HCM: Không tiêm vắc xin Covid-19, người dân phải ký giấy cam kết chịu trách nhiệm

(LĐTĐ) Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM) yêu cầu các địa phương chủ động thực hiện các biện pháp hữu hiệu để tuyên truyền đến người ...

Tin khác

Xây dựng yếu tố thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn

Xây dựng yếu tố thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn

(LĐTĐ) Theo các chuyên gia, việc chuyển đổi từ nền kinh tế tuyến tính sang nền kinh tế tuần hoàn là yêu cầu tất yếu để phát triển bền vững của toàn cầu. Tại Việt Nam, tuy có các mô hình bước đầu tiếp cận kinh tế tuần hoàn nhưng để thúc đẩy sự phát triển cần sự tham gia nhiều hơn của các doanh nghiệp.
Hé lộ hình ảnh Thiên đường sữa tại Mộc Châu - Kỳ quan tương lai của Tây Bắc

Hé lộ hình ảnh Thiên đường sữa tại Mộc Châu - Kỳ quan tương lai của Tây Bắc

(LĐTĐ) Được chính thức khởi công vào cuối tháng 5/2022, những hình ảnh đầu tiên được trình làng của “Tổ hợp Thiên đường Sữa Mộc Châu” đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng bởi sự hấp dẫn và đẹp mắt của “Kỳ quan Tây Bắc” trong tương lai.
Vietjet mở đường bay Tp.Hồ Chí Minh/Hà Nội - Mumbai cùng các đường bay giữa Việt Nam - Ấn Độ

Vietjet mở đường bay Tp.Hồ Chí Minh/Hà Nội - Mumbai cùng các đường bay giữa Việt Nam - Ấn Độ

(LĐTĐ) Vietjet chính thức khai trương thêm 4 đường bay kết nối các điểm đến hàng đầu của hai nước Việt Nam và Ấn Độ, bao gồm TP.Hồ Chí Minh/Hà Nội - Mumbai và Phú Quốc - New Delhi/Mumbai.
Lấy dữ liệu làm trung tâm nhằm hiện đại hóa hạ tầng doanh nghiệp

Lấy dữ liệu làm trung tâm nhằm hiện đại hóa hạ tầng doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, hội thảo “Innovation Summit” được tổ chức bởi HPE phối hợp cùng AMD và NVIDIA với chủ đề “Tăng tốc hành trình hiện đại hóa hạ tầng công nghệ lấy dữ liệu làm trung tâm”.
“Làm giàu” đồng hành để cuộc sống khá giả hơn

“Làm giàu” đồng hành để cuộc sống khá giả hơn

(LĐTĐ) Sau sự kiện ra mắt Văn phòng đại diện tại TP.HCM, báo Lao động Thủ đô mở thêm hai ấn phẩm chuyên đề là “Làm giàu” và “Lao động và Pháp luật”. Trong đó, ấn phẩm Làm giàu sẽ phản ánh kịp thời nhịp đập về kinh tế thị trường, đồng hành cùng doanh nghiệp, bạn đọc và người lao động để cuộc sống khá giả hơn.
Báo chí là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với doanh nghiệp

Báo chí là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với doanh nghiệp

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam Nguyễn Quang Huân đã dành cho PV cuộc trò chuyện về vai trò của báo chí với hoạt động của doanh nghiệp.
Mô hình phát triển bền vững “Vinamilk Green Farm” được chia sẻ tại Hội nghị sữa toàn cầu

Mô hình phát triển bền vững “Vinamilk Green Farm” được chia sẻ tại Hội nghị sữa toàn cầu

(LĐTĐ) Ngày 14-16/6/2022, Hội nghị sữa toàn cầu lần thứ 15 đã được tổ chức tại Pháp, với sự tham dự của gần 200 tổ chức, doanh nghiệp trên thế giới với nhiều báo cáo, bài trình bày về các xu hướng phát triển bền vững của ngành sữa trên toàn cầu và tại nhiều quốc gia. Tham dự Hội nghị năm nay, Vinamilk, đại diện duy nhất của ngành sữa Việt Nam và Đông Nam Á, được mời để chia sẻ về định hướng phát triển bền vững thông qua mô hình Trang trại sinh thái Vinamilk Green Farm và chuỗi giá trị “xanh” để sản xuất sản phẩm Sữa tươi 100% Vinamilk Green Farm.
[Infographics] Những dấu hiệu doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn, hoàn thuế GTGT

[Infographics] Những dấu hiệu doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn, hoàn thuế GTGT

(LĐTĐ) Tổng cục Thuế chỉ ra những dấu hiệu doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Đây là nội dung tại Công văn 1873/TCT-TTKT năm 2022 về tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế GTGT do Tổng cục Thuế ban hành.
Tương lai của công nghệ tài chính và sự phát doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tương lai của công nghệ tài chính và sự phát doanh nghiệp nhỏ và vừa

(LĐTĐ) Trong vòng năm năm trở lại đây, công nghệ tài chính (fintech) đã trở thành một xu thế phát triển tất yếu trong khu vực tài chính của Việt Nam, bắt đầu bằng sự ra đời của các startup fintech, mở rộng cung cấp dịch vụ tài chính số của các định chế tài chính truyền thống và xâm nhập vào lĩnh vực dịch vụ tài chính của các công ty công nghệ.
Doanh nghiệp bảo hiểm không được đầu tư kinh doanh bất động sản

Doanh nghiệp bảo hiểm không được đầu tư kinh doanh bất động sản

(LĐTĐ) Ngày 16/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Một trong những điểm mới quan trọng là Luật vừa được thông qua quy định rõ doanh nghiệp bảo hiểm không được đầu tư kinh doanh bất động sản, trừ một số trường hợp.
Xem thêm
Phiên bản di động