M
13/10/2020 15:51

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII hứa: Gương mẫu đi đầu, toàn tâm, toàn ý xây dựng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều nay (13/10), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 71 đồng chí đã chính thức ra mắt Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Đại biểu Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII ủng hộ đồng bào miền Trung 46 đồng chí tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII phát biểu tại Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII hứa: Gương mẫu đi đầu, toàn tâm, toàn ý xây dựng Thủ đô
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII ra mắt Đại hội

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, theo đúng chương trình làm việc, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô; 497 đại biểu đại diện cho hơn 45 vạn đảng viên toàn Đảng bộ đã hoàn thành tốt đẹp công việc rất quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, gồm 71 đồng chí.

“Thay mặt cho Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, tôi xin cảm ơn sự tín nhiệm cao của Đại hội và bày tỏ những tình cảm trân trọng về tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đã lựa chọn, gửi gắm niềm tin vào từng đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII. Đồng thời, xin trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quan tâm chỉ đạo sâu sát; cảm ơn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI đã chuẩn bị chu đáo, làm việc dân chủ, công tâm, sáng suốt, bảo đảm cho Thành công của công tác bầu nhân sự tại Đại hội”, đồng chí Vương Đình Huệ bày tỏ.

Theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, tập thể Ban Chấp hành khóa XVII ý thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự to lớn, đồng thời cũng đặt ra nhiệm vụ, trọng trách nặng nề và yêu cầu ngày càng cao đối với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành một Đảng bộ lớn nhất, ở một địa bàn có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng là Thủ đô - trái tim của cả nước, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế phát sinh nhiều vấn đề mới, nhạy cảm, khó đoán định, thời cơ và thách thức đan xen.

Bế mạc okk
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII phát biểu tại Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII xin hứa với Đại hội: Luôn đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp, phong cách lãnh đạo, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô, đặt lợi ích chung lên trên hết, gương mẫu đi đầu, toàn tâm, toàn ý xây dựng Đảng bộ Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh; Chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu rộng và quyết tâm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thực chất, đưa Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII tin tưởng và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự hợp tác có hiệu quả của các tỉnh, thành phố trong cả nước; sự đồng tình, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xứng đáng với truyền thống văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị; đáp ứng tình cảm đặc biệt và sự kỳ vọng của Trung ương, của Đảng bộ, Nhân dân Thủ đô và đồng bào, chiến sỹ cả nước.

Kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII cho thấy, có 46 đồng chí tái cử (tỷ lệ 64,79%); 25 đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành ( tỷ lệ 35,21%).

14 đồng chí nữ tham gia Ban Chấp hành (tỷ lệ 19,72%).

Về độ tuổi: Dưới 40 tuổi có 3 đồng chí (tỷ lệ 4,23%); từ 40-50 tuổi có 35 đồng chí (tỷ lệ 49,30%); trên 50 tuổi có 33 đồng chí (tỷ lệ 46,30%). Tuổi bình quân là 49,3 tuổi.

Về học vị: 25 đồng chí có học vị tiến sĩ (tỷ lệ 35,21%); 34 đồng chí có học vị thạc sĩ (tỷ lệ 47,89%) và 12 đồng chí học vị đại học (tỷ lệ 16,9%). Trong Ban Chấp hành có 1 đồng chí có học hàm giáo sư và 1 đồng chí học hàm phó giáo sư. 71 đồng chí (chiếm tỷ lệ 100%) đều có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân.

Hoàng Phúc

Nguồn :