M
26/05/2021 20:30

Bắc Giang chấn chỉnh quản lý, phòng chống dịch Covid-19 trong các khu cách ly tập trung

(LĐTĐ) Ngày 26/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có công văn số 2429/UBND-KTTH yêu cầu tăng cường giám sát, quản lý và phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly tập trung.

Ưu tiên giải ngân nhanh kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung kết thúc cách ly y tế Hà Nội ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Theo đó, để vận hành các khu cách ly tập trung tuân thủ quy định của Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang yêu cầu: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình hoạt động của các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện, thành phố.

Thành lập ngay các Tổ kiểm tra, giám sát và phòng, chống lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện, mỗi khu cách ly phải được kiểm tra, giám sát ít nhất 1 lần/ngày và báo cáo kết quả về Tổ kiểm tra, giám sát của tỉnh.

Khẩn trương chỉ đạo đảm bảo đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị y tế và hoàn thiện các nội dung còn thiếu trong khu cách ly tập trung theo yêu cầu của Tổ kiểm tra, giám sát và quy định của Bộ Y tế nhằm đảm bảo hoạt động an toàn của các khu cách ly, an toàn cho đội ngũ quản lý, phục vụ; việc khắc phục, hoàn thiện phải hoàn thành trước 16h ngày 27/5/2021.

Sau thời gian trên, khu cách ly tập trung nào không đảm bảo điều kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và người chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp khu cách ly.

Người quản lý khu cách ly có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động, báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp huyện; chỉ tiếp nhận số lượng đối tượng cách ly đạt 50% công suất thiết kế đối với các khu cách ly tập trung không đảm bảo đủ nhà vệ sinh theo yêu cầu.

Yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 các huyện, thành phố thông báo đối với các đối tượng đã hoàn thành thời gian cách ly phải có xác nhận của người quản lý khu cách ly mới được phép đưa về cách ly tại nhà để tiếp tục theo dõi.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện kiểm tra hàng ngày đối với các khu cách ly tập trung, thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

K.Tiến

Nguồn :