M
28/02/2021 12:43

4 bảng lương mới của giáo viên có hiệu lực từ tháng 3/2021

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành 4 Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức là giáo viên các cấp. Theo đó, từ 20/3/2021, cách xếp lương của giáo viên các bậc học từ Mầm non đến Trung học phổ thông sẽ có sự thay đổi.

Kiến nghị giáo viên bậc học mầm non được nghỉ hưu sớm Điều kiện và cách tính lương hưu cho người lao động Ủng hộ đề xuất lương cao cho giáo viên

Cụ thể, Theo Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, viên chức là giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

4 bảng lương mới của giáo viên có hiệu lực từ tháng 3/2021
Cách tính lương mới của giáo viên các cấp học sẽ có hiệu lực từ 20/3/2021

Với giáo viên bậc học Mầm non: Giáo viên Hạng I, áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ 4,0 đến 6,38); Hạng II, áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ 2,34 đến 4,98); Hạng III, áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ 2,10 đến 4,89).

Hiện nay, hệ số lương của giáo viên bậc học này dao động từ 1,86 - 4,98.

Giáo viên Tiểu học: Giáo viên Hạng III, áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ 2,34 đến 4,98); Hạng II, áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ 4,00 đến 6,38); Hạng I, áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 (từ 4,40 đến 6,78).

Hiện nay, hệ số lương của giáo viên bậc học Tiểu học dao động từ 1,86 - 4,98

Giáo viên Trung học cơ sở: Hạng III, áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ 2,34 đến 4,98) - hiện nay từ 2,1 - 4,98; Hạng II, áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ 4,00 đến 6,38) - hiện nay từ 2,34 - 4,98; Hạng I, áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 (từ 4,4 đến 6,78) - hiện nay từ 4,0 - 6,38.

Giáo viên Trung học phổ thông: Hạng III, áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ 2,34 đến 4,98); Hạng II, áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ 4,0 đến 6,38); Hạng I, áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 (từ 4,40 đến 6,78).

Với cách tính lương mới này, đa số giáo viên đều bày tỏ vui mừng khi được tăng lương, đời sống cán bộ, giáo viên sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, giáo viên khối Mầm non bày tỏ tâm tư khi cùng là giáo viên hạng III như nhau, trong khi giáo viên khối Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông có hệ số lương khởi điểm bằng bằng nhau là 2,34, thì giáo viên bậc Mầm non lại thấp hơn - chỉ là 2,10.

Nhiều giáo viên Mầm non cho rằng, như vậy khối này đang chịu thiệt thòi; đồng thời tiếp tục kiến nghị Nhà nước xem xét đưa đối tượng giáo viên Mầm non vào danh mục nghề nặng nhọc, nguy hiểm vì phải làm việc rất vất vả, áp lực công việc lớn từ mọi phía, và phải đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ khi trẻ ở trường, ở lớp.

B.D

Nguồn :