M
28/10/2020 17:29

11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học từ xa

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2020.

Ban hành quy định về liên kết đào tạo trực tuyến với nước ngoài Tưng bừng “Ngày hội Lãnh đạo - Leadership Day 2020” Xây dựng môi trường học tập tiệm cận với chất lượng quốc tế

Theo Thông tư, có 11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học, bao gồm: Mục tiêu và chuẩn đẩu ra của chương trình đào tạo; bản mô tả, cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo; hoạt động dạy và học; hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học; đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, trợ giảng; đội ngũ nhân viên; người học và hoạt động hỗ trợ người học; cơ sở hạ tầng công nghệ, trang thiết bị và học liệu; quản lý triển khai chương trình đào tạo; bảo đảm và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo; kết quả đầu ra.

11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học
Có 11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học. (Ảnh minh họa)

Các tiêu chí của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo được đánh giá theo thang 7 mức, trong đó: Mức 1 là hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí, phải có giải pháp khắc phục ngay; mức 2 là không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí, cần có những giải pháp khắc phục; mức 3 là chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tiêu chí nhưng chỉ cần có một số cải tiến nhỏ sẽ đáp ứng được yêu cầu; mức 4 là đáp ứng yêu cầu của tiêu chí; mức 5 là đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tiêu chí; mức 6 là đáp ứng rất tốt yêu cầu của tiêu chí và mức 7 là đáp ứng xuất sắc yêu cầu của tiêu chí.

Các tiêu chí được đánh giá từ mức 1 đến mức 3 là chưa đạt yêu cầu, từ mức 4 đến mức 7 là đạt yêu cầu.

Cơ sở giáo dục đại học có thực hiện chương trình đào tạo căn cứ vào tình hình cụ thể, chủ động lập kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho từng giai đoạn và có các biện pháp thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Đồng thời thực hiện việc tự đánh giá, đăng ký đánh giá ngoài và các nội dung liên quan đến kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

Đối với từng chương trình đào tạo cụ thể, cơ sở giáo dục đại học có thể lựa chọn đánh giá theo tiêu chuẩn ban hành tại Thông tư này hoặc theo tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo từ xa của tổ chức đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài có uy tín, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

T.P

Nguồn :