M
07:45 | 30/03/2018

Xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống nhân dân

Chiều 29/3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM), từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 – 2020” trong quý I, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 9 tháng năm 2018.

xay dung nong thon moi gan voi nang cao doi song nhan dan Huyện Phúc Thọ hướng tới nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
xay dung nong thon moi gan voi nang cao doi song nhan dan Đẹp ngỡ ngàng những con đường làng rực rỡ hoa mười giờ ở Hải Dương
xay dung nong thon moi gan voi nang cao doi song nhan dan Hà Nội dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới

4 huyện, 255 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Qua báo cáo của đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho thấy vấn đề sản xuất nông nghiệp được quan tâm và đạt kết quả khả quan, cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực. Một số vùng chuyên canh tập trung với quy mô lớn có giá trị kinh tế cao được hình thành như: Vùng sản xuất lúa chất lượng cao giá trị thu nhập tăng thêm so với sản xuất lúa truyền thống từ 25%-30%, vùng sản xuất rau an toàn giá trị từ 400-500 triệu, thậm chí có mô hình 4-5 tỷ đồng/ha. Vùng trồng rau ăn quả giá trị từ 05-1 tỷ/ha/năm, vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư giá trị từ 1-2 tỷ/ha/năm, vùng nuôi trồng thủy sản giá trị từ 200-300 triệu đồng/ha/năm…

xay dung nong thon moi gan voi nang cao doi song nhan dan
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đến nay, Thành phố có 04 huyện đạt chuẩn NTM, có 255 xã (chiếm 66,06% tổng số xã trên địa bàn Thành phố) được công nhận đạt chuẩn NTM, và 39 xã đã được Hội đồng thẩm định Thành phố bỏ phiếu đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND Thành phố công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017.

Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến hết năm 2017 đạt 38 triệu đồng/người/năm. Trong đó một số địa phương có thu nhập cao như: Thạch Thất 52 triệu đồng/người/năm, Đông Anh 47 triệu đồng/người năm, Hoài Đức 42,5 triệu đồng/người/năm, Gia Lâm 41,2 triệu đồng/người/năm... tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 3,65% (năm 2016) xuống còn 2,57% (cuối năm 2017)

Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nông dân có nhiều tiến bộ, 100% trạm y tế xã có bác sỹ công tác tại trạm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn Thành phố đã đạt 86,06%

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, trong báo cáo dự thảo cũng đã nêu lên những tồn tại nhất định. Công tác nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật còn bất cập, năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả chưa tốt, giá trị chăn nuôi thấp. Chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp chưa thực sự thu hút được các hộ, các doanh nghiệp đầu tư, nhất là lĩnh vực chế biến nông sản, giết mổ gia súc, gia cầm; đầu ra sản phẩm nông nghiệp còn thiếu tính bền vững.

Nguồn lực đầu tư cho công tác xây dựng NTM chủ yếu vẫn là nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước; việc thu hút nguồn lực xã hội ở một số địa phương chưa được nhiều, tiến độ điều chỉnh quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới về quy hoạch xây dựng nông thôn còn chậm.

Đời sống và thu nhập của một bộ phận nông dân vùng xa trung tâm, thuần nông, vùng đồng bào dân tộc còn thấp, thiếu ổn định, kinh tế còn khó khăn như Ứng Hòa 32,3 triệu đồng/người/năm, Ba Vì 33 triệu đồng/người/năm, Mỹ Đức 34,1 triệu đồng/người/năm, Thường Tín 34,5 triệu đồng/người/năm,…trong khi bình quân khu vực nông thôn của Thành phố đã là 38 triệu đồng/người/năm.

Việc đào tạo nghề cho nông dân, đặc biệt là nông dân ở những nơi bị thu hồi, chuyển mục đích sử dụng nhiều đất nông nghiệp còn chưa đáp ứng yêu cầu.

Tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, qua kết quả sơ kết từ báo cáo dự thảo nhiệm vụ trong 9 tháng cuối năm 2018 là hết sức quan trọng. Giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm trong việc phát trển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nhân dân với những giải pháp tích cực hơn nữa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp; sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm. Sở NN&PTNT cần nghiên cứu, phối hợp với các huyện xây dựng hình thành các chuỗi liên kết, các nhãn mác, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp, gắn sản xuất với chế biến, triển khai đồng bộ phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM.

Trong xây dựng NTM, các huyện thị xã cần rà soát lại tất cả các tiêu chí, các chỉ tiêu về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Cần tiếp tục tăng cường và đa dạng hóa công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong nhân dân. Các quận tiếp tục nghiên cứu quan tâm, hỗ trợ các huyện ngoại thành xây dựng nông thôn mới. Tập trung triển khai xây dựng đề án quy hoạch xã nông thôn mới điển hình tiên tiến tại xã Đông Hội huyện Đông Anh và xã Võng Xuyên huyện Phúc Thọ đảm bảo đạt yêu cầu và đúng tiến độ làm cơ sở để nhân rộng trên địa bàn toàn Thành phố trong những năm tới.

Đặc biệt các huyện Gia Lâm, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất khẩn trương hoàn thành tiêu chí huyện NTM, hoàn thiện hồ sơ trình UBND Thành phố xem xét, để trình Ban Chỉ đạo Trung ương thẩm định, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện xây dựng hệ thống Chính trị trong sạch vững mạnh bao gồm các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức Chính trị xã hội, thực hiện tốt Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý cán bộ.

Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội quyết liệt chỉ đạo các huyện cần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tạo bước đột phá trong năm nay. “Hiện Hà Nội vẫn chưa có những mô hình nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn, chưa có các vùng chuyên canh lớn. Tôi đề nghị các huyện cần đặc biệt chú trọng việc này. Hà Nội cần phải có đột phá về nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới. Chúng ta không thể để Thủ đô mà lại đi cuối về ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao” – Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố tiếp tục rà soát tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Chương trình; tiếp tục rà soát các quy định, cơ chế chính sách của Trung ương và Thành phố; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn; có chính sách thu hút, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế, công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe, công tác phòng chống dịch bệnh... Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình của Thành phố về xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn, về chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi...

Bên cạnh đó, cần chú ý đẩy mạnh hơn nữa công tác khuyến nông, khuyến công đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến để tăng nhanh năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch duy trì, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới ở các huyện và các xã đã đạt chuẩn NTM.

Nguồn :