M
22:36 | 01/11/2018

Xã Chàng Sơn (Thạch Thất):

Xây dựng nông thôn mới dựa trên sức mạnh toàn dân

(LĐTĐ) Để hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), trong quá suốt quá trình triển khai xã Chàng Sơn (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân... Qua đó, hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM theo kế hoạch đề ra.

xay dung nong thon moi dua tren suc manh toan dan Huyện Sóc Sơn: Phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019
xay dung nong thon moi dua tren suc manh toan dan Phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động phát triển sản xuất nông nghiệp
xay dung nong thon moi dua tren suc manh toan dan Huyện Phúc Thọ nỗ lực cán đích nông thôn mới
xay dung nong thon moi dua tren suc manh toan dan
Xây dựng NTM giúp đời sống vật chât, tinh thần người dân xã Chàng Sơn (huyện Thạch Thất) được nâng lên (Ảnh Đ.Đ)

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Chàng Sơn, kể từ khi thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, Đảng ủy, HĐNĐ, UBND xã đã cụ tể hóa nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý Chương trình xây dựng NTM xã; đồng thời, xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng, do đó mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên phải là người tiên phong, gương mẫu trong quá trình tham gia thực hiện.

Bên cạnh đó, các cơ quan đoàn thể trên địa bàn xã tích cực phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Mặt trận tổ quốc, các đơn vị, cơ quan, tổ chức đoàn thể từ xã đến thôn đối với Chương trình xây dựng NTM. Qua đó, đề ra những giải pháp, lộ trình thực hiện, mục tiêu thực hiện các tiêu chí hàng năm, phương hướng để đạt được các tiêu chí xã NTM…

Cùng với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác tác tuyên truyền xây dựng NTM cũng được Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM xã quan tâm. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác xây dựng NTM bằng nhiều hình thức phong phú như: Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, khẩu hiệu, pa nô áp phích. Đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của xã, thôn tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa nội dung của Chương trình xây dựng NTM.

Trong quá trình chỉ đạo, công tác xây dựng NTM tại xã Chàng Sơn đã giúp đời sống người dân được nâng lên. Đặc biệt, với đặc thù là xã làng nghề, trong những năm qua xã đã tập trung cao sự lãnh đạo để phát triển kinh tế, trong đó phát triên công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng là ngành kinh tế chủ đạo. Phát huy tốt nội lực, tiềm năng để đẩy mạnh và phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm, khuyến khích các doanh nghiệp, các hộ sản xuất đưa máy móc, thiết bị công nghệ mới và sản xuất. Qua đó, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm…

Trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng NTM, bên cạnh việc chú trọng thực hiện phát triển kinh tế tại làng nghề, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hỗ trợ cho người nghèo luôn thực hiện tốt. Trong đó, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được đặc biệt chú trọng. Tỉ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm đạt 98,3%. Do làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo nên tính đến nay tỷ lệ hộ nghèo ở xã giảm xuống còn 1,92%, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đã ổn định và cao hơn trước, đạt mức 48,41 triệu đồng/người/năm (năm 2017).

Có thể thấy, nhờ thực hiện Chương trình xây dựng NTM đã góp phần quan trọng để thúc đẩy phát triển hạ tâng kinh tế - xã hội. Công tác phát triển sản xuất, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo được triển khai mạnh mẽ, áp dụng khao học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Đồng thời, đổi mới tổ chức sản xuất thông qua việc tăng cường hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp, đưa một số mô hình kinh tế có hiệu quả vào chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được đổi mới và nâng lên.

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM, trong thời gian triển khai, xã đã đẩy mạnh phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM, tiếp tục khai thác tối đa các nguồn lực để đầu tư nâng cao tiêu chí đã đạt được. Đặc biệt, tiếp tục nâng cao hơn nữa các tiêu chí đã hoàn thành, cũng như nỗ lực bảo vệ những thành quả mà chính quyền và nhân dân xã Chàng Sơn đã đạt được.

Nguồn :