M
20:56 | 31/10/2018

Huyện Phúc Thọ nỗ lực cán đích nông thôn mới

(LĐTĐ) Với việc triển khai hiệu quả phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới đã tạo ra những thay đổi tích cực cả về bình diện nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên địa bàn huyện Phúc Thọ. Tính đến thời điểm hiện tại, 100% số xã của huyện đã đạt tiêu chí nông thôn mới, huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại.  

huyen phuc tho no luc can dich nong thon moi Tiếp tục đạt các chỉ tiêu tăng trưởng
huyen phuc tho no luc can dich nong thon moi Hiệu quả trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới
huyen phuc tho no luc can dich nong thon moi Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả ở Mê Linh

Theo báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2018 của huyện Phúc Thọ, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện hằng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân năm 2018 ước đạt 41 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; 100% đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, cảnh quan môi trường ngày càng được cải thiện; 49/73 trường học đạt chuẩn (chiếm 67%); 22/22 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia…

huyen phuc tho no luc can dich nong thon moi
Cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Phúc Thọ ngày càng đồng bộ, hiện đại. Ảnh Mai Quý

Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp có bước phát triển mới về chuyển dịch cơ cấu, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, an ninh lương thực, an toàn thực phẩm được đảm bảo.

Dồn điền đổi thửa được coi là khâu đột phá của huyện, trên địa bàn huyện đã hình thành và mở rộng các vùng sản xuất chuyên canh, sản xuất hàng hóa tập trung mang lại hiệu quả và thu nhập cao cho người dân như: rau an toàn, mô hình hoa, sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, chăn nuôi cá thương phẩm, thịt lợn sạch an toàn, phát triển chăn nuôi tập trung theo quy trình nuôi công nghiệp, quy trình nuôi an toàn sinh học… Các ngành nghề kinh tế nông thôn cũng có sự phát triển vượt bậc, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng đời sống nông dân.

Phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn huyện Phúc Thọ, cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới từ huyện đến xã, thôn được nâng lên rõ rệt cả về trình độ lý luận và thực tiễn; nhận thức của người dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Trong thời gian tới, huyện Phúc Thọ tiếp tục xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại theo hướng đô thị, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển dịch vụ, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững…

huyen phuc tho no luc can dich nong thon moi
Trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã và đang phát triển chăn nuôi tập trung theo quy trình nuôi công nghiệp, quy trình nuôi an toàn sinh học... Ảnh Mai Quý

Huyện Phúc Thọ đã đặt ra mục tiêu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 22/22 xã, xây dựng lộ trình để các xã phấn đấu xã nông thôn mới điển hình tiên tiến và xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sach – đẹp, xây dựng huyện trở thành huyện nông nghiệp xanh trù phú, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, gắn việc duy trì các tiêu chí nông thôn mới với thực hiện tốt trật tự và văn minh đô thị.

Đồng thời, huyện cũng đặt ra mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng mạnh thương mại dịch vụ. Tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa truyền thống và xây dựng đời sống văn hóa mới; phát triển toàn diện giáo dục đào tạo, đảm bảo an sinh xã hội; tích cực cải thiện chất lượng môi trường…

Để thực hiện mục tiêu trên, ông Doãn Trung Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ cho biết, huyện xác định 3 khâu đột phá: Thứ nhất, quyết liệt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao giá trị sản xuất. Thứ hai, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân (theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII), nhằm tăng thu ngân sách. Thứ ba, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “3 sạch”, nâng cao tiêu chí huyện nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Bên cạnh đó, huyện Phúc Thọ xác định tập trung khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của huyện để phát triển. Cùng nguồn lực vật chất, Phúc Thọ phát huy hiệu quả các giá trị truyền thống tốt đẹp của địa phương, quyết tâm xây dựng thành công huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến.

Nguồn :