M
10:54 | 03/02/2018

Vững bước dưới cờ Đảng làm nên những mùa Xuân

Mùng 3/2 năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện tròn 88 mùa xuân. Trải qua 88 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất, chúng ta vững tin bước dưới Cờ Đảng làm nên những mùa Xuân mới.

vung buoc duoi co dang lam nen nhung mua xuan Chiếu phim mừng Đảng, đón Xuân
vung buoc duoi co dang lam nen nhung mua xuan Bản hùng ca mùa Xuân
vung buoc duoi co dang lam nen nhung mua xuan Xứng đáng là chỗ dựa của đoàn viên và người lao động
vung buoc duoi co dang lam nen nhung mua xuan
“Đảng Cộng sản Việt Nam- đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc"

Với sứ mệnh cao cả là lãnh đạo cách mạng Việt Nam đập tan ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân mang lại độc lập - tự do cho dân tộc, nên khi mới tròn 15 tuổi, Đảng đã lãnh đạo nhân dân nhất tề nổi dậy làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945 long trời, lở đất. Cách mạng Tháng Tám thành công không chỉ cáo chung chế độ thực dân, phong kiến tồn tại gần một thế kỷ ở đất nước ta, mà còn thời điểm đánh dấu sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. Từ sự kiện Cách mạng Tháng Tám vang vọng non sông và Nhà nước công nông ra đời (Quốc khánh mùng 2/9) đánh dấu thời kỳ nhân dân ta từ thân phận nộ lệ trở thành người làm chủ đất nước. Đất nước ta từ quốc gia bị đô hộ thành quốc gia độc lập, có chủ quyền, được cộng đồng quốc tế công nhận. Đây là một thành quả vĩ đại mà nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm nên.

Thành công nối tiếp thành công, sau Cách mạng Tháng Tám dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta, quân đội ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7/5/1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và chiến thắng chống lại sự can thiệp của đế quốc Mỹ thu giang sơn về một mối. 30/4/1975 cả đất nước vang khúc khải hoàn.

vung buoc duoi co dang lam nen nhung mua xuan
Vững bước dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc giai cấp công nhân luôn có niềm tin sắt đá vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Đất nước thống nhất, nhưng những di chứng ảnh ưởng của chiến tranh để lại rất nặng nề, không những thế nước ta lại bị bao vây cấm vận. Hệ quả, sau chiến tranh cả đất nước rơi vào tình trạng đói nghèo. Nhưng với bản lĩnh của Đảng quang vinh, từng lãnh đạo nhân dân đánh đổ phong kiến, đánh đuổi quân thù dành độc lập - tự do cho Tổ quốc thì không bao giờ chấp nhận cảnh nhân dân bị nghèo đói. Chính vì thế, bằng tư duy sáng tạo và nhìn nhận vào sự thực khách quan, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đề cương lĩnh đổi mới nền kinh tế; đưa Việt Nam từ nền kinh tế kế hoạch hóa, quan liêu bao cấp, sang nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế; mở cửa hội nhập với quốc tế. Với quyết định mang tính lịch sử này, Đảng không chỉ khơi thông, phát huy được tiềm năng, sáng tạo của cá nhân nói riêng, các thành phần kinh tế nói chung mà còn góp phần để các nhà đầu tư nước ngoài vào hợp tác, kinh doanh.

Nhờ tầm nhìn và sự lãnh đạo của Đảng, từ một đất nước thiếu ăn, qua hơn 30 năm mở cửa, hội nhập nước ta trở thành một trong những quốc gia Tóp đầu về xuất khẩu nông sản; từ một quốc gia nghèo, đến nay Việt Nam đã trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình, vượt ngưỡng thu nhập trên 2.200 USD/người/năm. Là quốc gia bị bao vây cấm vận, đến nay Việt Nam đã thiết lập quan hệ với hầu hết các nước trên thế giới; trong đó có những quốc gia là đối tác chiến lược toàn diện. Đồng thời, không chỉ là thành viên của nhiều tổ chức chính trị; kinh tế mà còn là thành viên chủ động sáng lập ra các sân chơi thương mại toàn cầu. Như các hiệp định thương mại tự do đa phương, song phương. Nói một cách ngắn gọn, từ một quốc gia bị chiến tranh tàn phá nặng nề, đến nay Việt Nam đã vươn lên thành quốc gia đang phát triển; là quốc gia có đóng góp quan trọng vào hòa bình, thịnh vượng chung của toàn nhân loại; vị thế chính trị của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

vung buoc duoi co dang lam nen nhung mua xuan
Đoàn viên Công đoàn và đội ngũ công nhân lao động Thủ đô luôn luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức, trình độ chuyên môn để góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp

... Từ khi ra đời cho đến nay, Cương lĩnh của Đảng luôn khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, gần 9 thập kỷ qua, giai cấp công nhân Việt Nam và Tổ chức Công đoàn đã đoàn kết một lòng, không ngừng đấu tranh, học tập, lao động và sản xuất để góp phần quan trọng vào các thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tình hình mới, thời cơ mới, đặc biệt trong bối cảnh cả thế giới đang chuyển động trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng 4.0) và sự hội nhập kinh tế đang ở mức toàn diện, giai cấp công nhân Việt Nam và Tổ chức công đoàn vững tin dưới cờ Đảng, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức không ngừng học tập, nâng cao kiến thức, tay nghề để góp phần làm nên những mùa Xuân mới. Góp phần vì mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh".

Nguồn :