M
09:12 | 07/06/2018

HĐND TP Hà Nội giám sát việc chấp hành pháp luật pháp của cơ quan, đơn vị

Việc chấp hành phải đi vào nề nếp

Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội (TP) vừa tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật về một số lĩnh vực trong hoạt động bổ trợ tư pháp của cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội. Kết quả giám sát cho thấy, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thường xuyên được quan tâm; nội dung hình thức phổ biến phong phú, phù hợp với từng đối tượng, có trọng tâm trọng điểm. Tuy nhiên Ban Pháp chế HĐND TP cũng chỉ rõ một số hạn chế như việc triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số nơi còn mang tính hình thức, chưa thực sự sâu rộng đến người dân; một số hình thức tuyên truyền không còn phù hợp với thực tế…

viec chap hanh phai di vao ne nep Kiến nghị nhiều vấn đề bức xúc
viec chap hanh phai di vao ne nep Mỗi điển hình tiên tiến là hạt nhân nòng cốt, góp phần xây dựng Thủ đô

Văn bản pháp luật mới được phổ biến kịp thời

Theo Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Nguyễn Hoài Nam, Ban Pháp chế thực hiện giám sát qua báo cáo của UBND quận, huyện, thị xã và các Sở Tư pháp, Công an Thành phố, Sở Y tế, Sở Tài chính; trong đó giám sát trực tiếp tại 3 quận, huyện: Long Biên, Ứng Hòa, Sóc Sơn, Sở Tư pháp và tại 2 đơn vị trực thuộc Sở là Phòng Kỹ thuật hình sự, Trung tâm Pháp y Hà Nội.

Qua giám sát cho thấy, hoạt động bổ trợ tư pháp là căn cứ quan trọng giúp các cơ quan điều tra, kiểm sát, xét xử, thi hành án thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong thiết lập, củng cố hồ sơ, chứng cứ được thuận lợi, nhanh chóng và chính xác; đồng thời cung cấp dịch vụ pháp lý giúp các cá nhân, tổ chức thực hiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

viec chap hanh phai di vao ne nep
Ban Pháp chế HĐND TP giám sát việc chấp hành pháp luật về một số lĩnh vực trong hoạt động bổ trợ tư pháp tại huyện Ứng Hòa.

Năm 2016 và 2017 công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn TP Hà Nội thường xuyên được quan tâm, tập trung triển khai thực hiện đạt được những kết quả nhất định. Nội dung và hình thức phổ biến đa dạng, phong phú, ngày càng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm; đổi mới kết hợp giữa tuyên truyền tìm hiểu kiến thức pháp luật với kiến thức kỹ năng sống.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của TP đã phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của TP; phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới có hiệu lực, trong đó chú trọng một số Luật liên quan đến hoạt động bổ trợ tư pháp. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật TP và quận, huyện; tuyên truyền viên pháp luật xã, phường, thị trấn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hàng năm tổ chức lớp tập huấn các văn bản pháp luật mới giúp nâng cao kiến thức pháp luật. Một số đơn vị làm tốt công tác hòa giải, tỷ lệ hòa giải thành cao như: ba Đình đạt 93%, Long Biên đạt 92,5%, Cầu Giấy đạt 89,2%...

Cùng với đó công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác định giá tài sản được thực hiện chặt chẽ, thống nhất; kịp thời trao đổi khi có vướng mắc hoặc cần thiết bổ sung hồ sơ, tài liệu trong quá trình định giá tài sản. Vì vậy, số vụ việc yêu cầu định giá lại thuộc thẩm quyền cấp TP tỷ lệ thấp; các kết luận định giá tài sản đảm bảo khách quan, trung thực và chính xác, góp phần đẩy nhanh quá trình giải quyết vụ án của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Cũng trong hai năm (2016, 2017) các tổ chức giám định tư pháp công lập trên địa bàn TP đã tiếp nhận và tổ chức giám định 26.778 vụ việc, trong đó Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an TP thực hiện 14.607 vụ; Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế thực hiện 11.277 vụ. Quá trình tiếp nhận và tổ chức giám định đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật; các kết luận giám định cơ bản đảm bảo chính xác, khách quan, trả lời đầy đủ, rõ ràng những nội dung theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng; thời gian giám định được đảm bảo phục vụ kịp thời, hiệu quả theo yêu cầu của công tác điều tra, truy tố và xét xử tội phạm.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan giám định với cơ quan điều tra và các cơ quan tiến hành tố tụng đảm bảo thống nhất, kịp thời; qua giám định các vụ án liên quan đến ma túy, tiền giả hoặc những vụ việc có tính chất phức tạp giúp cơ quan điều tra có căn cứ ra lệnh bắt, khám xét, nhanh chóng làm rõ vụ án.

Hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật còn chậm đổi mới

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Pháp chế cũng đã chỉ rõ các tồn tại, hạn chế như: Việc triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số nơi còn mang tính hình thức, chưa thực sự sâu rộng đến người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa trung tâm; một số hình thức tuyên truyền không còn phù hợp với thực tế.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của TP đã phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của TP; phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới có hiệu lực, trong đó chú trọng một số Luật liên quan đến hoạt động bổ trợ tư pháp. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật TP và quận, huyện; tuyên truyền viên pháp luật xã, phường, thị trấn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hàng năm tổ chức lớp tập huấn các văn bản pháp luật mới giúp nâng cao kiến thức pháp luật. Một số đơn vị làm tốt công tác hòa giải, tỷ lệ hòa giải thành cao như: Ba Đình đạt 93%, Long Biên đạt 92,5%, Cầu Giấy đạt 89,2%...

Cùng với đó chất lượng nhiều tuyên truyền viên pháp luật tại cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, năng lực và kỹ năng truyền đạt còn hạn chế, thiếu sáng tạo và đổi mới nên hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa cao; việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong khung giờ vàng trên báo, đài còn hạn chế. Việc luân chuyển đầu sách, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật ở một số nơi chưa có hiệu quả; việc thay thế tủ sách pháp luật bằng việc sử dụng tủ sách điện tử còn lúng túng trong việc tổ chức triển khai tại địa phương.

Một số lĩnh vực giám định còn gặp khó khăn do Phòng Kỹ thuật hình sự của Công an TP không có chức năng, đơn vị phải đi giám định ở nơi khác như: Trong lĩnh vực xây dựng, thuế, tài chính, cháy nổ, thuốc tân dược. Ngoài ra còn chưa có đủ các phương tiện kỹ thuật như: Dấu vết va chạm gây tai nạn giao thông, giám định tài liệu, giám định hóa chất cấm trong vệ sinh an toàn thực phẩm.

Về nguyên nhân tồn tại và khó khăn, ông Nguyễn Hoài Nam – Trưởng Ban Pháp chế cho rằng, cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa nhận thức đầy đủ về vị trí vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nên chưa quan tâm tạo điều kiện đúng mực cho công tác này. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác này dẫn đến phân công trách nhiệm không rõ ràng; chậm đổi mới các hình thức cho phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Một trong những khó khăn tồn tại nữa theo ông Nguyễn Hoài Nam chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với quy định tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 26/2005/NĐ-CP quy định về thành phần Hội đồng định giá tài sản; chưa có văn bản hướng dẫn về tính giá trị khấu hao tài sản, các tác phẩm tài sản có giá trị văn hóa, cây cảnh (bonsai), cổ vật; công trình xây dựng: Đình, Đền, Chùa…Một số lĩnh vực phải thuê đơn vị tư vấn xác định giá trị như trong lĩnh vực công trình xây dựng, các tài sản có gía trị văn hóa rất khó khăn do không có đơn vị nhận tư vấn làm chậm trễ quá trình giải quyết vụ án…

Từ các tồn tại, hạn chế như trên, bên cạnh chỉ rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan, Ban Pháp chế cũng kiến nghị với cơ quan Trung ương, UBND Thành phố, các cơ quan chấp hành pháp luật một số biện pháp về một số lĩnh vực trong hoạt động bổ trợ tư pháp của cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội đạt hiệu quả. Trong đó riêng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban Pháp chế kiến nghị TP tăng cường chỉ đạo các sơ, ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện tốt các chương trình kế hoạch, đề án về phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn TP. Nâng cao chất lượng của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên. Tăng cường mở các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

TP cũng cần chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng nội dung và hình thức tuyên truyền, đa dạng, hiệu quả, tuyên truyền sâu, rộng phù hợp với từng loại hình đối tượng; quan tâm bố trí kinh phí, cùng cố, kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở, chất lượng tuyên truyền viên; mở rộng xã hội hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng tốt nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân…

Trần Vũ

Nguồn :