M
TIN MỚI NHẬN

Tag: bổ trợ tư pháp -

Việc chấp hành phải đi vào nề nếp

Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội (TP) vừa tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật về một số lĩnh vực trong hoạt động bổ trợ tư pháp của cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội. Kết quả giám sát cho thấy, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thường xuyên được quan tâm; nội dung hình thức phổ biến phong phú, phù hợp với từng đối tượng, có trọng tâm trọng điểm. Tuy nhiên Ban Pháp chế HĐND TP cũng chỉ rõ một số hạn chế như việc triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số nơi còn mang tính hình thức, chưa thực sự sâu rộng đến người dân; một số hình thức tuyên truyền không còn phù hợp với thực tế…

Đơn giản tiêu chuẩn hành nghề bổ trợ tư pháp

Thực hiện ý kiến tư vấn trong quá trình rà soát điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc cắt giảm các điều kiện đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Thực hiện tốt công tác bổ trợ tư pháp

Thời gian qua, Bộ Tư pháp đã hoàn thành tốt công tác bổ trợ tư pháp, qua đó góp phần đảm bảo hòan thành chỉ tiêu của ngành trong 9 tháng đầu năm.

Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho 1.148 trường hợp

Đó là thông tin được Bộ Tư pháp đưa ra liên quan tới công tác bổ trợ tư pháp trong thời gian qua.

    Trước         Sau