M
TIN MỚI NHẬN

Tag: chấp hành pháp luật -

Hà Nội: Tăng cường quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội

19:06 | 21/04/2019

(LĐTĐ) Trước kiến nghị của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp tại Hà Nội còn cao hơn so với bình quân cả nước; số lao động chưa tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp lớn... UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường vai trò đối với thực hiện công tác BHXH, BHYT.

Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật

11:07 | 28/02/2019

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp, vừa qua, LĐLĐ Thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2019.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

18:25 | 16/11/2018

(LĐTĐ) Qua 5 năm triển khai, Ngày Pháp luật (9/11) đã trở thành một sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng, huy động được sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, sự hưởng ứng của toàn dân.

Việc chấp hành phải đi vào nề nếp

09:12 | 07/06/2018

Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội (TP) vừa tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật về một số lĩnh vực trong hoạt động bổ trợ tư pháp của cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội. Kết quả giám sát cho thấy, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thường xuyên được quan tâm; nội dung hình thức phổ biến phong phú, phù hợp với từng đối tượng, có trọng tâm trọng điểm. Tuy nhiên Ban Pháp chế HĐND TP cũng chỉ rõ một số hạn chế như việc triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số nơi còn mang tính hình thức, chưa thực sự sâu rộng đến người dân; một số hình thức tuyên truyền không còn phù hợp với thực tế…

    Trước         Sau