M
15:35 | 03/07/2017

Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội:

Tổng nguồn vốn vay ODA hơn 957 triệu Euro

Tại kỳ họp thứ tư HĐND TP khóa XV, báo cáo phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội, ông Hà Minh Hải - Giám đốc Sở Tài chính cho biết: Tổng nguồn vốn vay ODA của dự án theo phương án do Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội lập là hơn 957 triệu Euro, quy đổi tương đương tiền Việt Nam là 24.589.185 triệu đồng. 

tong nguon von vay oda hon 957 trieu euro Đường ray đô thị Cát Linh-Hà Đông chưa khai thác đã bị gỉ sét?
tong nguon von vay oda hon 957 trieu euro Vì sao khe hở giữa đoàn tàu Cát Linh-Hà Đông và ke ga lại rộng?
tong nguon von vay oda hon 957 trieu euro Cận cảnh đường sắt Cát Linh - Hà Đông ngày đầu mở cửa
tong nguon von vay oda hon 957 trieu euro
Ông Hà Minh Hải - Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội phát biểu tại Kỳ họp.

Trong đó, vốn cấp phát là hơn 469 triệu Euro, tương đương 12.523.060 triệu đồng và vốn vay lại là hơn 487 triệu Euro, tương đương 12.066.125 triệu đồng. Giá trị nguồn vốn vay ODA đảm bảo nằm trong hạn mức vốn vay ODA của dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2186/QĐ-TTg ngày 05/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Danh mục tài trợ dự án.

Việc phân bổ vốn ODA theo cơ chế cấp phát và cơ chế vay lại đam bảo tuân thủ theo đúng cơ chế tài chính dự án được duyệt về việc phê duyệt cơ chế tài chính và tổ chức thực hiện các Hiệp định tài trợ các dự án xây dựng tàu điện ngầm ở VN. Việc phân bổ vốn vay cho các gói thầu và hạng mục công việc trên cơ sở các kế hoạch đấu thầu của dự án được UBND TP duyệt và tuân thủ các hiệp định vay với nhà tài trợ tại các Nghị định thư tài chính đã ký.

Về tình hình thực hiện dự án theo ông Hà Minh Hải, dự án đã hoàn thành đấu thầu và ký kết hợp đồng 8/9 gói thầu, hiện còn gói thầu số 9 - Hệ thống thẻ vé đang chuẩn bị, chưa triển khai đấu thầu. Đến nay, dự án thực hiện được khoảng 30% khối lượng, tiến độ thực hiện dự án đang có những chuyển biến tích cực, Chủ đầu tư đã chủ động thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, các gói thầu xây lắp đã từng bước rút ngắn thời gian bị chậm, phấn đấu hoàn thành dự án vào năm 2021.

Về kế hoạch trả nợ vốn vay lại, ông Hải cho biết: Dự án vay vốn của 4 nhà tài trợ là Chính phủ Pháp, AFD, EIB và ADB. Tổng nợ vay lại phải trả ước tính là 561,32 triệu Euro và 112,31 triệu USD tương đương 15.821.323 triệu đồng. Thời điểm bắt đầu trả nợ khoản vay lại là năm 2017, thời điểm trả khoản nợ vay lại cuối cùng là năm 2055.Trong đó giá trị nợ vay lại phải trả trong giai đoạn 2017 - 2020 ước tính là 822.232 triệu đồng.

T.Vũ

Nguồn :