M
09:40 | 06/09/2019

Tìm tòi, sáng tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động

(LĐTĐ) “Tổ chức Công đoàn phải lựa chọn được nhiệm vụ phù hợp theo hướng thiết thực, hiệu quả, vì đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động từ đó tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ cốt lõi, mang lại lợi ích và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; không tổ chức các hoạt động hình thức gây lãng phí, tốn kém”. Đây là một trong những giải pháp được đề xuất tại tọa đàm “Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn viên chức TP Hà Nội trong giai đoạn hiện nay” vừa được tổ chức mới đây.

tim toi sang tao de nang cao hieu qua hoat dong Bàn giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
tim toi sang tao de nang cao hieu qua hoat dong Nâng cao hiệu quả hoạt động bảo tàng

Hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (LĐLĐ), Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Nguyễn Bá Vĩnh cho biết: Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội là Công đoàn ngành địa phương, hiện có 63 công đoàn cơ sở với 9697 đoàn viên. Với những đặc thù như: không có chính quyền đồng cấp, địa bàn hoạt động trải rộng, loại hình đa dạng; đoàn viên là những người tham mưu đồng thời cũng là những người lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tổng kết các chủ trương, chính sách, chương trình kế hoạch xây dựng và phát triển Thủ đô, hầu hết có trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ cao; đa số Chủ tịch công đoàn cơ sở đều kiêm nhiệm trọng trách ở cấp ủy, chuyên môn của cơ quan, đơn vị… hoạt động Công đoàn Viên chức Thành phố có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn thử thách.

Trong thời gian qua, Công đoàn Viên chức Thành phố cùng đội ngũ đoàn viên, cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan, đơn vị đã cố gắng khắc phục khó khăn, đổi mới nội dung, phương thức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn. Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố ngày càng thiết thực, hướng về cơ sở, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, lao động.

tim toi sang tao de nang cao hieu qua hoat dong
Quang cảnh hội nghị tọa đàm

Điều này được thể hiện ở việc các công đoàn cơ sở đã đã phối hợp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động; tham gia xây dựng Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị; tham gia kiểm tra, giám sát và thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Công đoàn cơ sở cũng phối hợp với Thủ trưởng cơ quan có nhiều biện pháp tích cực nhằm chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công chức, viên chức, người lao động... Qua hoạt động, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò của tổ chức Côngđoàn, động viên đoàn viên, cán bộ công chức viên chức lao động phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Còn những tồn tại hạn chế

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động Công đoàn Viên chức Thành phố thời gian qua cũng còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Thành phố Đặng Văn Hải đánh giá: Phong trào thi đua tại một số cơ quan, đơn vị còn hình thức, chưa tạo được động lực thi đua từ cơ sở, từ đoàn viên; việc đổi mới phương thức hoạt động ở một số công đoàn cơ sở chưa rõ nét, cán bộ ở một vài cơ sở còn lúng túng về tổ chức hoạt động cũng như thực hiện vai trò chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; một số chủ trương công tác lớn chưa kịp thời cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn…

Từ thực tiễn triển khai hoạt động tại cơ sở, nhiều cán bộ công đoàn cơ sở cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong hoạt động công đoàn. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn là tuyên truyền, giáo dục song theo Phó Chủ tịch Công đoàn Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Hương, nội dung và phương pháp tuyên truyền, giáo dục vẫn còn nặng về lý luận, chưa sát với yêu cầu cụ thể đa dạng của từng loại hình cơ sở; việc tuyên truyền, giáo dục chủ yếu mới chỉ đến cán bộ công đoàn cơ sở và số ít người lao động; công tác tuyên truyền chính sách pháp luật lao động, tuyên truyền về tổ chức Công đoàn cho người lao động và người sử dụng lao động ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước còn hạn chế do đó vẫn còn một bộ phận công nhân viên chức lao động chưa hiểu rõ vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức Công đoàn, chưa gia nhập và gắn bó với Công đoàn.

Đại diện Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ thì nhận xét: Đối với Công đoàn ngành địa phương có đặc thù riêng như Công đoàn Viên chức Thành phố, công tác nghiên cứu lý luân và tổng kết thực tiễn hoạt động có vai trò quan trọng và cần được tiến hành nghiêm túc. Tuy nhiên, trong thực tế, công tác này chưa được thực hiện một cách bài bản và khoa học, dẫn tới nội dung hoạt động của công đoàn cơ sở hiện tại khá dàn trải, chưa đi vào trọng tâm, phần lớn công đoàn cơ sở chỉ tập trung vào việc hiếu hỷ, thăm hỏi, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, rất ít công đoàn cơ sở đổi mới hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, gắn với người lao động.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

Từ thực trạng nói trên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh trăn trở: “Thành phố Hà Nội đang triển khai thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; các cấp, ngành tập trung tìm phương pháp thực hiện “nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, nhằm xây dựng chính quyền đô thị, thành phố thông minh, thành phố sáng tạo... Tổ chức công đoàn cũng là một tổ chức chính trị, nên hoạt động cần bám sát nhiệm vụ chính trị quan trọng của Thủ đô, cùng đảng bộ, công chức và Nhân dân xây dựng Thành phố ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0, sự phát triển của kinh tế tri thức cùng với quá trình toàn cầu hóa, thực thi Công ước Quốc tế về lao động và các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tổ chức công đoàn các cấp, trong đó có Công đoàn Viên chức Thành phố phải có hướng đi mới với những bước đột phá, chủ động đổi mới mạnh mẽ và toàn diện trên các mặt hoạt động đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi ngày cao của thời kỳ mới. Chính bởi vậy, việc thảo luận, bàn bạc tìm giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn là hết sức cần thiết”- đồng chí Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh.

Với tâm huyết xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu thời kỳ mới, tại hội nghị tọa đàm đại diện các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội đã tham luận, thảo luận với nhiều ý kiến chất lượng, tập trung đề xuất các giải pháp hay, thiết thực để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhằm đưa hoạt động của Công đoàn Viên chức Thành phố đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Trong đó, Phó Chủ tịch Công đoàn Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Hương đề xuất cần đổi mới về nội dung và phương pháp tuyên truyền, gắn công tác tuyên truyền vận động với bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, rèn luyện đạo đức, lối sống cho công nhân viên chức lao động. Cán bộ tuyên truyền cần biết lựa chọn những nội dung mà công nhân viên chức lao động mong được nghe, đang quan tâm, mới tránh được lãng phí về thời gian và kinh phí tổ chức hoạt động tuyên truyền.

Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Phạm Thị Nguyên Hạnh thì đề xuất: Để góp phần đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố nên coi trọng việc đăng ký, thực hiện những công trình, sản phẩm, việc làm có ý nghĩa thiết thực và kịp thời tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; song song với thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động...

Ngoài ra, các đại biểu còn đề xuất những giải pháp quan trọng khác như: Phải đổi mới công tác cán bộ, lựa chọn nhiệm vụ cốt lõi theo hướng thiết thực, hiệu quả, vì đoàn viên, cán bộ công chức viên chức lao động, từ đó tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ cốt lõi, mang lại lợi ích và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; không tổ chức các hoạt động hình thức gây lãng phí, tốn kém…

Phạm Diệp

Nguồn :