M
16:00 | 13/03/2018

Tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng tham mưu

Bên cạnh làm tốt vai trò giám sát, khảo sát, thẩm tra, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân... thời gian qua, các ban HĐND TP Hà Nội đã nâng cao chất lượng tham mưu cho Đảng đoàn, Thường trực HĐND Thành phố trong nhiều nhiệm vụ quan trọng.

tiep tuc doi moi de nang cao chat luong tham muu Làm tốt vai trò tham mưu
tiep tuc doi moi de nang cao chat luong tham muu Làm tốt công tác tham mưu đấu tranh với tội phạm ma túy
tiep tuc doi moi de nang cao chat luong tham muu Tích cực tham gia cải cách hành chính

Am tường pháp luật, bám sát thực tiễn

HĐND là một thiết chế quyền lực, với chức năng quyết định các vấn đề quan trọng trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh… của địa phương. Đồng thời giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND cấp mình, giám sát việc tuân theo pháp luật và thực hiện các quyết định, chỉ thị của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên.

Vì vậy, để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, đòi hỏi cán bộ tham mưu cho HĐND (tham mưu đa lĩnh vực) phải am tường pháp luật trên nhiều lĩnh vực, có bản lĩnh, kinh nghiệm, khả năng tổng hợp... mới đáp ứng yêu cầu, tính chất, phạm vi hoạt động và mức độ phức tạp công việc của HĐND. Trưởng Ban Đô thị HĐND Thành phố Nguyễn Nguyên Quân cho biết, kinh nghiệm để tham mưu trúng, đúng, kịp thời là từng thành viên các ban đã bám sát thực tiễn, nắm bắt thông tin qua nhiều kênh, trong đó có cả phương thức hoạt động cá nhân của mỗi đại biểu.

tiep tuc doi moi de nang cao chat luong tham muu
Đoàn giám sát Ban Đô thị HĐND thành phố kiểm tra nhà máy xử lý nước thải tại cụm công nghiệp Tân Triều (huyện Thanh Trì)

Sự kiện được nhiều cử tri ghi nhận trong thời gian qua là việc Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức tốt phiên giải trình công tác quản lý nhà nước về thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải y tế và quản lý hồ nước khu vực nội thành trên địa bàn Thành phố. Phiên giải trình thành công nhờ sự đóng góp, tham mưu tích cực của các ban, với vai trò chính là Ban Đô thị, Ban Pháp chế trong việc xây dựng kịch bản, phóng sự, tài liệu phục vụ.

Với vai trò tham mưu và phục vụ, trong năm vừa qua, Văn phòng HĐND TP đã tham mưu tổ chức phục vụ chu đáo các kỳ họp, phiên giải trình, các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân... Xây dựng lịch và tổng hợp kết quả công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND TP; tham mưu, tổng hợp, phục vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND TP tổ chức 10 cuộc tiếp công dân thường kỳ theo quy định.

Tham mưu, tổng hợp, phục vụ tiếp nhận, xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến cơ quan đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật và đạt chất lượng ngày càng cao. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật, các ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa xã hội của HĐND Thành phố cũng đã chủ động tham mưu với Thường trực HĐND Thành phố giải quyết nhiều nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp.

Tiếp tục đổi mới để nâng cao hiệu quả

Theo quy định tại Điều 6, Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, các Ban của HĐND là cơ quan của HĐND, có nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước khi trình HĐND, giám sát, kiến nghị về những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước HĐND. Thực tế hoạt động trong thời gian qua, các ban HĐND TP Hà Nội đã đề cao trách nhiệm, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” đối với những lĩnh vực được phân công. Đồng thời làm tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng đoàn, Thường trực HĐND Thành phố thực hiện các chương trình, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án của Thành ủy và các ban chỉ đạo của Thành phố.

Trên cơ sở chủ đề năm 2018 của Thành phố là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, HĐND Thành phố đã ban hành chương trình công tác gồm 256 nội dung, trong đó Thường trực HĐND Thành phố thực hiện 68 nội dung; các ban và Văn phòng HĐND Thành phố thực hiện 188 nội dung. Theo đó, các ban HĐND Thành phố sẽ chủ động bám sát, nâng cao chất lượng tham mưu cho Đảng đoàn, Thường trực HĐND Thành phố.

Trọng tâm, sẽ tham mưu, chuẩn bị nội dung theo thẩm quyền HĐND Thành phố về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan; xây dựng nội dung theo trách nhiệm của HĐND Thành phố trong việc xây dựng mô hình chính quyền đô thị; lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND bầu theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngoài ra, các ban chuẩn bị nội dung để Đảng đoàn HĐND Thành phố tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành văn bản lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp TP Hà Nội giai đoạn 2018-2021. Các ban HĐND Thành phố tham mưu, tham gia hội nghị chuyên đề của Thường trực HĐND các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ, nhằm tăng cường mở rộng quan hệ với các địa phương trong khu vực.

Ban Pháp chế tham mưu cho Thường trực HĐND Thành phố các nội dung để tham gia vào chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương, thành phố. Hiện nay, các ban đang tích cực, chủ động chuẩn bị những nội dung liên quan, tham mưu cho Thường trực HĐND Thành phố theo các chủ đề trên với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”.

Nguyễn Công

Nguồn :