M
14:09 | 24/07/2018

LĐLĐ huyện Mỹ Đức

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua

Trong thời gian qua, LĐLĐ huyện Mỹ Đức đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động. Thông qua các hoạt động, đời sống tinh thần của người lao động được cải thiện, góp phần tạo niềm phấn khởi, tin tưởng để tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

tin nhap 20180724113511 Sôi nổi Hội khỏe hưởng ứng Tháng Công nhân
tin nhap 20180724113511 Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Trong 6 tháng đầu năm 2018, LĐLĐ huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền và chỉ đạo công đoàn cơ sở (CĐCS) tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đã tổ chức tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam, những thành tựu to lớn của cách mạnh Việt Nam dưới dự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong 88 năm qua, về nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về những nhiệm vụ trọng tâm của “Năm vì lợi ích của đoàn viên CĐ” của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

tin nhap 20180724113511
Các hoạt động thể dục thể thao do LĐLĐ huyện Mỹ Đức tổ chức góp phần cải thiện đời sống tinh thần cho CNVCLĐ

Tổ chức 2 lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT, BHTN đến 287 cán bộ đoàn viên CĐ. Tuyên truyền Nghị quyết TW 6 khóa XII đến cán bộ, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), Nghị quyết Đại hội CĐ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023; Tuyên truyền Đại hội CĐ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

LĐLĐ huyện phối hợp với Ban Dân vận tham mưu Huyện ủy đánh giá tổng kết 10 năm thực hiệnNghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 32/CT-TU của Thành ủy về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”. LĐLĐ huyện phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật CĐ Hà Nội và các ngành chức năng tuyên truyền về pháp luật lao động tại 5 doanh nghiệp đối với người sử dụng lao động và người lao động.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cấp CĐ tuyên truyền đến CNVCLĐ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, vận động CNVCLĐ tiếp tục học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, thực hiện năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hoạt động của hệ thống chính trị. Tuyên truyền công tác tham gia cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; Triển khai thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính”; triển khai thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ CNVCLĐ làm việc trên địa bàn huyện”, đã có 207 đại biểu dự hội nghị.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao “Mừng Đảng - Mừng Xuân”. Phối hợp chỉ đạo tốt việc tổ chức lễ hội chùa Hương và lễ hội truyền thống của địa phương đúng quy định. Vận động CNVCLĐ không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan, kiềm chế tai nạn giao thông. Nhiều CĐCS tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao sôi nổi, vui tươi trong dịp đón Tết cổ truyền vào những tháng đầu năm. LĐLĐ huyện cũng chỉ đạo các cấp CĐ tuyên truyền Nghị định số 36/NĐ-CP, Nghị định số 47/NĐ/CP của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo, tuyên truyền vận động cán bộ, CNVCLĐ chấp hành thực hiện tốt an toàn giao thông.

Các cấp CĐ trong huyện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…diễn ra sôi nổi rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng chào mừng các ngày lễ lớn kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; ngày Giải phóng miền Nam 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5, ngày Sinh nhật Bác; Tổ chức các hoạt động sôi nổi trong Tháng Công nhân được đông đảo CNVCLĐ tham gia…chào mừng Đại hội CĐ các cấp.

LĐLĐ huyện tổ chức Hội thao CNVCLĐ với 870 vận động viên tham gia ở các nội dung kéo co, cầu lông, bóng đá. Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 112 Huy chương vàng, bạc, đồng cho các nội dung thi đấu. Tổng giải thưởng 43.500.000 đồng.Xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” đến CĐCS trong huyện. Thông qua các hoạt động, đời sống tinh thần của người lao động được cải thiện, góp phần tạo niềm phấn khởi, tin tưởng để tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cũng trong thời gian qua, LĐLĐ huyện Mỹ Đức xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động Tháng Công nhân. Trong tháng Công nhân, LĐLĐ huyện tổ chức, chỉ đạo các cấp CĐ trong huyện tổ chức các hoạt động sôi nổi như: Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, biểu dương công nhân giỏi, thăm hỏi tặng quà CNVCLĐ, con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ “Mái ấm CĐ”, tổ chức khám sức khỏe cho 350 CNLĐ…

Vận động CNVCLĐ thực hiện chương trình hành động kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.Tiếp tục chỉ đạo CĐCS triển khai thực hiện Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 7/12/2017 của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng; Chỉ thị 22/CT- TW của Bộ chính trị (khoá X) về “Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp”.

H.Duy

Nguồn :