M
09:28 | 17/10/2019

Thị xã Sơn Tây: Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa người dân nông thôn

(LĐTĐ) Tính đến hết năm 2018, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã có 6/6 xã được thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay bộ mặt nông thôn ở Sơn Tây đã có sự chuyển biến rõ nét. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn từng bước thay đổi…

son tay ha noi nang cao chat luong doi song van hoa nguoi dan nong thon Sớm hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa xây dựng nông thôn mới
son tay ha noi nang cao chat luong doi song van hoa nguoi dan nong thon Huyện Sóc Sơn (Hà Nội): Tăng tốc về đích nông thôn mới
son tay ha noi nang cao chat luong doi song van hoa nguoi dan nong thon Không ngừng nâng cao đời sống người dân nông thôn

Theo Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã Sơn Tây, trước thời điểm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, hầu hết các xã của Sơn Tây không đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá. Dó đó, trong 10 năm qua, cơ sở vật chất văn hoá được quan tâm đầu tư theo quy hoạch và đạt chuẩn nông thôn mới.

son tay ha noi nang cao chat luong doi song van hoa nguoi dan nong thon
Đời sống văn hóa tinh thần của người dân nông thôn từng bước thay đổi

Cụ thể, từ năm 2010 đến nay, có 68/70 thôn, tổ dân phố, khu dân cư của 06 xã xây dựng nông thôn mới có nhà văn hóa (đạt 97,1%, tăng 43/70 = 61,4% so với năm 2010), 02/06 xã có Trung tâm văn hóa xã (xã Sơn Đông, xã Đường Lâm, đạt 33,3%), trong đó có 51/70 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn (đạt 72,8%, tăng 26/70 = 37,1% so với năm 2010).

Có 66/69 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa tính đến hết năm 2018 (đạt 95,6%, tăng 61/69 = 0,9% so với năm 2010 ). Có 6/6 xã duy trì và sử dụng hiệu quả điểm bưu điện văn hóa xã; Uỷ ban nhân dân thị xã đã triển khai dịch vụ công mức độ 3 tới 15 xã, phường (trong đó có 6 xã xây dựng nông thôn mới). Đến nay có 6/6 xã đạt tiêu chí văn hóa.

Có thể thấy, nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng lòng của người dân trong việc thực hiện tiêu chí văn hóa, xã hội... Đến nay, đời sống nông dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ngày càng tăng lên. Nông thôn không còn nhà dột nát, 95,2% các hộ gia đình có nhà kiên cố, khang trang.

Bên cạnh đó, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nông dân được nâng cao, 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,1%. 99,81% dân cư nội thị và 40,9% dân cư khu vực nông thôn mới được cung cấp nước sạch.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm ước đạt 45,63%; tỷ lệ người lao động có việc làm thường xuyên đạt 97%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,21% (giảm 1,55% so với năm 2017)... chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn mới ở Thị xã Sơn Tây thay đổi mạnh mẽ.

Đỗ Đạt

Nguồn :