M
16:53 | 03/11/2018

Thanh Oai: Nỗ lực “cán đích” xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, huyện Thanh Oai đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân... Cùng với đó, các cấp chính quyền và nhân dân nơi đây đang nỗ lực thực hiện nhiều nhiệm vụ để sớm "cán đích", trở thành huyện nông thôn mới.

thanh oai no luc can dich xay dung nong thon moi Xây dựng nông thôn mới dựa trên sức mạnh toàn dân
thanh oai no luc can dich xay dung nong thon moi Huyện Sóc Sơn: Phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019
thanh oai no luc can dich xay dung nong thon moi Huyện Phúc Thọ nỗ lực cán đích nông thôn mới
thanh oai no luc can dich xay dung nong thon moi
Huyện Thanh Oai nỗ lực hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới (ảnh Đ.Đ)

Theo ông Dương Bá Mẫn – Trưởng phòng Kinh tế huyện Thanh Oai, hiện tại huyện có 20 xã, trong đó có 2 xã là (Cự Khê và Mỹ Hưng thực hiện theo quy hoạch phát triển đô thị) còn lại 18 xã đã hoàn thiện đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã gửi Sở Quy hoạch – Kiến trúc xin ý kiến. Bên cạnh đó, các dự án giao thông trục xã, giao thông thôn xóm được cải tạo, nâng cấp; Nhà văn hóa thôn, trường học ở một số xã được đầu tư xây dựng và sửa chữa. 115/118 thôn, tổ dân phố đã được xây dựng nhà văn hóa, trong đó có 65 nhà văn hóa cơ bản đạt chuẩn.

Hiện tại huyện Thanh Oai đã có 34 làng, 26 cơ quan, đơn vị đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu văn hóa năm 2018; 2 xã đăng ký đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 49.670/53.927 hộ đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa đạt 92%. Có 15/21 xã, thị trấn tiến hành trồng các đường hoa, cây xanh keetr quả được trên 10km; 9/21 xã, thị trấn đã triển khai xong việc gắn biển số nhà. Công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn được tăng cường triển khai thực hiện…

Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện tiêu chí về Văn hóa – Xã hội – Môi trường, thời gian qua, chương trình xây dựng nông thôn mới ở Thanh Oai đã cho thấy sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, đời sống, thu nhập của người dân được nâng lên. Đặc biệt, nhờ sự vào cuộc sát sao của các cấp lãnh đạo huyện, công tác dồn điển đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả rất tốt.

Cụ thể, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của địa phương lũy kế đến tháng 8/2018 đạt 31.310/32.072 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đạt 97,6%. Bên cạnh đó, về việc phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sau khi thực hiện dồn điền, đổi thửa được tích cực triển khai thực hiện và phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, hiệu quả, bền vững. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thực hiện theo quy hoạch và đã hình tành nhiều vùng chuyển đổi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kết quả chuyển đổi đạt 1260 ha.

Từ cách làm cụ thể, thiết thực, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thanh Oai đã đạt thành tích đáng khích lệ. Trong đó, sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển dịch sang sản xuất hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường, đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Hình thành các vùng sản xuất tập trung, xây dựng được các nhãn hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, tạo được các chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm…

Với cách làm ấy, đến nay chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Thanh Oai đã đạt được những thành tựu đáng kể, trong đó có 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã chưa đạt. Trong đó có 5 xã đạt từ 14 – 15 tiêu chí, 1 xã đạt 11 tiêu chí. Theo đại diện huyện Thanh Oai, trong năm 2018, huyện sẽ phấn đấu 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để đạt kết quả trên, thời gian qua, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương xây dựng nông thôn mới, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, phong trào hiến đất làm đường, xây dựng cơ sở hạ tầng được người dân ủng hộ. Tuy nhiên, để người dân thật sự trở thành chủ thể trong hoạt động này, huyện đẩy mạnh phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, tiếp tục khai thác tối đa các nguồn lực để đầu tư nâng cao tiêu chí đã đạt ở các xã và hoàn thành những tiêu chí còn lại như: Trung tâm văn hóa thể thao, trường trung học phổ thông, môi trường để trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2018…Qua đó, đưa huyện Thanh Oai sớm hoàn thành mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.

Nguồn :