M
12:08 | 17/02/2018

Thành lập Đoàn kiểm tra công vụ năm 2018

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 767/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra công vụ năm 2018. 

tin nhap 20180217120331 Lập đoàn liên ngành kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội 2018

Theo quyết định, Trưởng đoàn kiểm tra là Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng; hai Phó Trưởng đoàn là Phó Chánh Thanh tra thành phố Bùi Văn Định và Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Phan Vũ. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn có các thành viên là đại diện sở, ngành liên quan...

Đoàn kiểm tra công vụ có nhiệm vụ kiểm tra công vụ đối với các sở, cơ quan tương đương sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố; các cơ quan hành chính trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố; các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính được UBND thành phố giao. Thời hạn kiểm tra từ ngày ban hành quyết định đến hết ngày 31-12-2018.

Nguồn :