M
11:37 | 24/11/2017

Huyện Mỹ Đức

Tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới

Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU thành ủy Hà Nội, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn vừa phối hợp với UBND huyện Mỹ Đức tổ chức lớp tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) cho thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM cấp huyện, xã, thôn năm 2017.  

Trong thời gian 3 ngày từ (21 - 23/11), các cán bộ làm công tác xây dựng NTM của huyện và cơ sở sẽ được Thạc sỹ Trần Thị Thanh Huyền - Giảng viên hướng dẫn Xây dựng NTM Thành phố triển khai một số văn bản mới trong xây dựng NTM như: Công tác xây dựng hồ sơ công nhận xã chuẩn NTM; Đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM; Tiêu chí bình xét NTM; phương pháp phân tích, đánh giá thực trạng và lập kế hoạch xây dựng NTM có người dân tham gia, kỹ năng tuyên truyền vận động nhân dân chung sức xây dựng NTM.

tap huan cong tac xay dung nong thon moi
Lớp tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới

Các nội dung về tổng quan chương trình xây dựng NTM của huyện; mục tiêu phương hướng giai đoạn 2017-2020; Các học viên sẽ được đi thực tế học tập 2 ngày tại tỉnh bạn (Hòa Bình) đã xây dựng thành công mô hình NTM. Qua đó, huyện Mỹ Đức phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện sẽ có 22/22 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM. Cải tạo nâng cấp 100% đường huyện, thu nhập bình quân đầu người đạt 50-55 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhỏ hơn 2%.

Ngoài ra, còn được hướng dẫn một số cơ chế chính sách hỗ trợ và khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; cách thức xây dựng 19 tiêu chí, đặc biệt tập trung các tiêu chí khó như: Cơ sở vật chất về văn hóa, giao thông nông thôn, môi trường, điện nông thôn…

Thông qua lớp tập huấn, nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức, quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM cho đội ngũ cán bộ huyện, các xã, thôn trên địa bàn huyện; đồng thời góp phần nâng cao những kỹ năng, kiến thức trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay xây dựng NTM.

Nguồn :