M
19:18 | 24/09/2019

Đề xuất đổi phương án 2 thành phương án 1 tại dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình có tính tới đặc thù ngành

(LĐTĐ) Tăng tuổi nghĩ hưu như thế nào lại là một trong những vấn đề được người lao động; các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm. Tại Phiên họp thứ 37  của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua, một lần nữa dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) lại được bàn thảo rất sôi nổi.

tang tuoi nghi huu theo lo trinh co tinh toi dac thu nganh Nhiều người lao động không đồng ý tăng tuổi hưu
tang tuoi nghi huu theo lo trinh co tinh toi dac thu nganh Tăng tuổi nghỉ hưu: Cần tính tới đặc thù nghề nghiệp

Tại phiên họp, báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo, Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh (cơ quan thẩm tra) cho biết quá trình hoàn thiện dự thảo vẫn còn có hai quan điểm khác nhau về tuổi nghỉ hưu.

Quan điểm thứ nhất cho rằng, chỉ nên quy định về nguyên tắc để giao Chính phủ quy định, hướng dẫn cho phù hợp căn cứ theo ngành nghề, tính chất công việc, môi trường và điều kiện lao động, địa bàn và cung, cầu của thị trường lao động, xu hướng già hóa dân số... và không nhất thiết phải có lộ trình như nhau đối với các nhóm lao động khác nhau. Quan điểm thứ hai cho rằng, cần quy định rõ lộ trình thực hiện trong dự thảo bộ luật như phương án Chính phủ trình tại kỳ họp Quốc hội thứ 7.

tang tuoi nghi huu theo lo trinh co tinh toi dac thu nganh
Tăng tuổi nghĩ hưu sẽ tính đến đặc thù nghề nghiệp (công nhân ngành Điện là lĩnh vực làm việc cần được nghỉ hưu như hiện tại hoặc sớm hơn).

Sau khi nghiên cứu, thẩm tra, Ủy ban về các vấn đề Xã hội trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hai phương án quy định tuổi nghỉ hưu tại Khoản 2 điều 169, như sau: Phương án 1: quy định tuổi nghỉ hưu của lao động nam, nữ nhưng giao Chính phủ quy định lộ trình. Theo phương án này thì tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với nam và đủ 60 tuổi đối với nữ. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, căn cứ theo ngành nghề, tính chất công việc, môi trường và điều kiện lao động, địa bàn và cung, cầu của thị trường lao động, xu hướng già hóa dân số, Chính phủ quy định cụ thể lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động.

Phương án 2 như Chính phủ trình: Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035.

Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu nhưng không được giữ chức danh lãnh đạo Quy định về tuổi nghỉ hưu cao hơn cho những người có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người làm công tác quản lý phải đảm bảo không giữ các chức vụ, chức danh lãnh đạo.

Trên là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội và ý kiến thẩm tra của Ủy ban về các vấn đề xã hội về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trên tinh thần đó, Ủy ban về các vấn đề Xã hội cho rằng, cả hai phương án đều đạt mục tiêu cụ thể hóa quan điểm của nghị quyết số 28-NQ/TW quy định rõ tuổi nghỉ hưu phải hướng tới. Cụ thể, phương án 1 bảo đảm tính linh hoạt, không quy định một lộ trình chung cho tất cả các nhóm đối tượng lao động có đặc điểm ngành nghề, điều kiện, môi trường làm việc rất khác nhau... mà phải tùy vào từng nhóm lao động cụ thể để điều chỉnh nâng tuổi nghỉ hưu phù hợp, không nhất thiết phải giống nhau giữa các nhóm lao động rất đa dạng.

Tuy nhiên, phương án này chưa xác định thời gian hoàn thành mà giao Chính phủ quy định. Phương án 2, đáp ứng được yêu cầu quy định cụ thể trong luật về lộ trình cho từng năm để thực hiện nâng tuổi nghỉ hưu và xác định được thời điểm hoàn thành. Tuy nhiên, việc áp dụng chung cùng một lộ trình với các nhóm đối tượng lao động rất khác nhau trong thị trường lao động rất đa dạng hiện nay sẽ có tác động khác nhau và có thể gây ra sự phức tạp, hệ lụy cần phải được cơ quan soạn thảo đánh giá kỹ lưỡng, cẩn trọng, nhất là, trong bối cảnh chưa tạo được sự đồng thuận cao trong dư luận người lao động (nhất là người lao động trực tiếp sản xuất, đứng máy dây chuyền... ở doanh nghiệp). Theo đó, đa số trong Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội tán thành phương án 1.

Góp ý về dự thảo Luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho rằng, quy định tuổi nghỉ hưu thì Trung ương đã bàn rất kỹ. Nhưng hồ sơ dự án bộ luật thì chưa được rõ nên đọc vẫn hơi khó hiểu, không biết tại sao lại nam tăng lên 62 và nữ lên 60. Vì vậy, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đề nghị Ban soạn thảo phải có giải thích rõ hơn tại hồ sơ và tuyên truyền cũng cần tốt hơn và cũng phải tính đến việc xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền. Trên góc độ công đoàn, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cơ bản đồng ý tăng tuổi nghỉ hưu, song phải phân biệt đối tượng áp dụng. Ví dụ với cán bộ công chức thì tất cả đều tăng, viên chức thì một bộ phận lớn còn người lao động thì chỉ phù hợp với một bộ phận nhỏ.

Kết luận, vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị đổi phương án 2 thành phương án 1 khi trình Quốc hội tới đây, vì quy định tại phương án này rõ ràng, minh bạch về lộ trình. Trên tinh thần đó, Quốc hội sẽ nghiêng về phương án 2, thực hiện việc tăng tuổi nghỉ hưu theo đúng lộ trình, có tính tới đặc thù ngành, nghề do Chính phủ quy định.

H.P- H.X

Nguồn :