M
15:51 | 04/06/2018

Phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp; thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) đạt nhiều kết quả tích cực.

tang cuong su lanh dao cua dang doi voi cong tac phong chay chua chay Tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ làm công tác mặt trận
tang cuong su lanh dao cua dang doi voi cong tac phong chay chua chay Công khai các công trình nhà cao tầng vi phạm về phòng cháy, chữa cháy
tang cuong su lanh dao cua dang doi voi cong tac phong chay chua chay LĐLĐ huyện Đan Phượng tổ chức tập huấn phòng cháy, chữa cháy

Công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên hàng ngày. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động.

tang cuong su lanh dao cua dang doi voi cong tac phong chay chua chay
Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật Luật PCCC và kỹ năng thoát hiểm phường Cổ Nhuế 1

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; thời gian qua, Đảng ủy phường Cổ Nhuế 1 đã đẩy mạnh quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố, quận về công tác PCCC và CNCH.

Đồng thời quản lý chặt chẽ và xây dựng kế hoạch, phương án PCCC và CNCH; nhất là đối với các địa bàn cư dân có nhiều khu nhà trọ cho thuê, các khu tập thể cũ, nhà chung cư, khu đô thị, trung tâm thương mại, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao… Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp, trường học với công tác PCCC và CNCH.

Kiện toàn tổ chức bộ máy; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng; nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCCC của cán bộ phường, tổ dân phố và lực lượng dân phòng PCCC của các tổ dân phố. Phát huy trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCCC của lực lượng Công an nhân dân trong việc tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH.

Bên cạnh đó đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC; khuyến khích các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tích cực tham gia xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về PCCC như hệ thống giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc, mua sắm phương tiện PCCC và CNCH…

Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vụ cháy, nổ lớn; nhất là ở những nơi có nguy cơ cháy, nổ cao với phương châm “ 4 tại chỗ” nhằm sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hạn chế thấp nhất hậu quả về người và tài sản.

Đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH. Tăng cường phát thanh chuyên đề; phát tờ rơi; tổ chức tuyên truyền, vận động đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hộ gia đình và người lao động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, tự giác chấp hành pháp luật về PCCC, tích cực tham gia công tác PCCC và CNCH.

Gắn việc thực hiện các quy định PCCC với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các tiêu chí công nhận “Tổ dân phố xanh, sạch – an toàn – văn minh”. Thực hiện lồng ghép việc phổ biến kiến thức và kỹ năng về PCCC vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và các cơ sở giáo dục tren địa phường phù hợp với từng cấp học.

PV

Nguồn :