M
07:20 | 13/08/2017

Bộ Công Thương:

Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp

(LĐTĐ) Nhằm  nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã hội và phòng chống cháy nổ... Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này.

tang cuong cong tac quan ly vat lieu no cong nghiep Bộ Công thương: Chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc chịu thiệt hại do mưa lũ
tang cuong cong tac quan ly vat lieu no cong nghiep Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa bị đề nghị miễn nhiệm chức vụ
tang cuong cong tac quan ly vat lieu no cong nghiep Bangladesh mở gói mời thầu quốc tế nhập khẩu 50.000 tấn gạo

Theo đó, kế hoạch cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phải xác định cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm được quy định tại Luật; các nội dung chưa phù hợp thực tiễn để đề xuất, xây dựng Nghị định, Thông tư, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đảm bảo đồng bộ với hiệu lực thi hành của Luật.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc phối hợp cần đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đạt hiệu quả cao, đúng tiến độ đề ra; Công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ…

tang cuong cong tac quan ly vat lieu no cong nghiep
Bộ Công Thương ban hành kế hoạch hành động triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất nổ (ảnh theo Thanh Niên)

Cụ thể, Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng Nghị định, Thông tư, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bảo đảm chất lượng và tiến độ phù hợp với hiệu lực thi hành của Luật…Vụ Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác quản lý chất lượng vật liệu nổ công nghiệp của các đơn vị sản xuất thuốc nổ, kíp nổ… bảo đảm đúng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Cục Hóa chất thực hiện nghiêm công tác thẩm định, thẩm tra, hậu kiểm khi cấp Giấy phép liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ. Chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý kinh doanh tiền chất thuốc nổ, xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật...

Ngoài ra, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về công tác cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hoặc thanh kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tổ chức tuyên truyền, huấn luyện các quy định của pháp luật cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn. Báo cáo, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về dịch vụ nổ mìn, kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp tập trung theo hướng giảm đầu mối đơn vị nhỏ lẻ sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn. Tổng hợp về công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi về Bộ Công Thương trước ngày 25 tháng 12 hàng năm để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

Nguồn :