M
10:29 | 28/09/2017

Quản lý đối tượng tại địa bàn cơ sở ở huyện Mỹ Đức: Hiệu quả từ công tác tuyên truyền

Đánh giá 10 năm thực hiện công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở giai đoạn 2007 – 2017 theo chức năng quản lý hành chính về trật tự xã hội tại huyện Mỹ Đức có nhiều kết quả đáng khích lệ. 

quan ly giao duc doi tuong tai dia ban co so o huyen my duc hieu qua tu cong tac tuyen truyen Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật
quan ly giao duc doi tuong tai dia ban co so o huyen my duc hieu qua tu cong tac tuyen truyen Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật trong CNLĐ khu vực ngoài nhà nước

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 138 (Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm) huyện Mỹ Đức: Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện, Công an huyện đã phối hợp với phòng Tư pháp và các cấp tổ chức 234 lớp tập huấn với gần 60.000 lượt người tham gia, tổ chức 105 cuộc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động vận động đi vào chiều sâu, thực hiện phương châm “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” đển nắm chắc tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) ở từng địa bàn. Trên cơ sở đó tổ chức đánh giá, phân loại theo hướng, con em của hội, đoàn thể nào thì phân công cho hội đoàn thể đó cử người phối hợp với gia đình quản lý, giáo dục; ký cam kết, giúp đỡ họ không phạm tội và TNXH.

quan ly giao duc doi tuong tai dia ban co so o huyen my duc hieu qua tu cong tac tuyen truyen
Hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở huyện Mỹ Đức giai đoạn 2007 – 2017

Hàng năm, Ủy ban MTTQ huyện chỉ đạo tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Thông qua việc tổ chức hội nghị ở 167 thôn, khu, cụm dân cư với nội dung của cuộc vận động là “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới”, công tác phòng chống tội phạm (PCTP), phòng chống ma túy và các TNXH đã đến với từng hộ gia đình, từng người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Tổ chức hội nghị chuyên đề PCTP và TNXH trong vùng đồng bào Công giáo thuộc Ủy ban đoàn kết tôn giáo huyện. Thông qua 1 trường hạ an cư cho 94 vị đại đức, tăng ni, tổ chức tuyên truyền cho 157 vị chức sắc Công giáo là trưởng các họ giáo trong toàn huyện để thông báo tình hình và phổ biến chủ trương, biện pháp giải quyết của huyện về những vấn đề dân sinh cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự để tranh thủ sự ủng hộ và thông qua uy tín của các vị chức sắc tôn giáo để tuyên truyền trong nhân dân, giúp đỡ các gia đình, đối tượng phạm tội tự cải tạo hòa nhập với cộng đồng.

Ban Chỉ đạo 138 huyện Mỹ Đức cũng thường xuyên chỉ đạo các lực lượng chức năng duy trì công tác hướng dẫn, vận động quần chúng nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm thông qua điện thoại, hòm thư tố giác… Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho quần chúng nhân dân, vận động trên 45.000 hộ dân ký kết tự phòng ngừa trộm cắp tài sản và hàng trăm nghìn bản cam kết thực hiện quy định khai báo tạm trú, tạm vắng.

Tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn xã, thị trấn đã tổ chức họp ở các thôn, xóm, chủ nhà hàng, khách sạn để phổ biến, tuyên truyền công tác PCTP, TNXH. Lực lượng công an các cấp phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên làm tốt công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện có hiệu quả NQ09/CP về chương trình quôc gia PCTP. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện hiệu quả 8 đề án của Ủy ban Quốc gia về phòng chống ma túy, 2 đề án trong chương trình 09 của Thành ủy Hà Nội. Đưa hơn 50 người đi cai nghiện tại các trung tâm, tổ chức cai nghiện tại chỗ cho 54 người. Đến nay đã kiềm chế được tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy, cơ bản giữ ổn định tình hình ở các địa bàn.

Những năm qua, các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp đã tổ chức quản lý, giáo dục, giúp đỡ gần 550 người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, tìm cơ hội việc làm cho các đối tượng đã cải tạo tốt giúp họ có cuộc sống ổn định; các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp đã phân công gần 3.000 lượt người tham gia quản lý giáo dục đối tượng bao gồm: MTTQ có 654 người; Hội Phụ nữ 1.300 người; Đoàn Thanh niên 1.023 người; tạo việc làm cho 498 đối tượng quản lý, giải quyết hơn 300 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống gia đình. Số đối tượng tiến bộ làm thủ tục loại ra khỏi diện quản lý, giáo dục giúp đỡ là 247 người…

Theo Đại tá Lê Xuân Văn, Trưởng Công an – Phó Ban thường trực 138 huyện Mỹ Đức: Để thực hiện tốt yêu cầu trong công tác quản lý đối tượng ở địa bàn cơ sở, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 138 huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý giáo dục giữa gia đình và xã hội. Áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý giáo dục như quản lý nghiệp vụ không để sót, lọt đối tượng… các biện pháp xã hội như quan tâm tạo điều kiện việc làm ổn định cuộc sống, tạo mọi điều kiện để các đối tượng sớm tái hòa nhập cộng đồng, giảm thiểu các đối tượng tái phạm.

Bên cạnh đó, thường xuyên tuyên truyền nhân dân, gia đình và các tổ chức chính trị xã hội chung tay cùng các lực lượng nòng cốt trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở đảm bảo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và các quy định của Nhà nước, đẩy mạnh công tác quản lý đối tượng ở cơ sở. Nhân rộng và xây mới những điển hình tiên tiến và các cá nhân tiên tiến trong công tác này.

H.Duy

Nguồn :