M
09:46 | 30/06/2018

​Quận Hai Bà Trưng: HĐND phát huy hiệu quả vai trò giám sát

Thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chỉnh trị”, HĐND các cấp quận Hai Bà Trưng đã bám sát nghị quyết, sự chỉ đạo của chính quyền Thành phố Hà Nội, của Quận ủy để thể chế hóa, ban hành chương trình công tác, các quyết định, kế hoạch, chỉ đạo phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của địa phương.

quan hai ba trung hdnd phat huy hieu qua vai tro giam sat Ban Đô thị HĐNDTP Hà Nội: Đánh giá cao công năng vận tải công cộng
quan hai ba trung hdnd phat huy hieu qua vai tro giam sat Kỳ họp thứ 6 HĐND khoá XV: Đổi mới để đạt hiệu quả cao nhất

Trong 06 tháng đầu năm, HĐND quận đã giám sát, khảo sát công tác chăm lo đến các đối lượng chính sách và công tác phục vụ nhân dân đón tết Nguyên đán Mậu Tuất trên địa bàn quận, qua đó, giám sát 03 đơn vị, khảo sát 20/20 phường thuộc quận; giám sát các bữa ăn bán trú tại các trường công lập trên địa bàn quận, trong đó, giám sát trực tiếp 08 đơn vị, giám sát qua báo cáo 46 đơn vị; khảo sát công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận. Đồng thời, triển khai kế hoạch khảo sát tình hình hoạt động đối với 28 trường Mầm non và 85 nhóm lớp mầm non ngoài công lập trên địa bàn quận.

quan hai ba trung hdnd phat huy hieu qua vai tro giam sat
Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND phường Thanh Nhàn

Tại phiên họp tháng 4/2018, Thường trực HĐND quận tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cừ tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay; kết quả giải quyết đơn thư, phản ánh của công dân từ đầu năm 2018. Sau khi tổng hợp, phân loại, Thường trực HĐND quận đã chuyển 173 kiến nghị của cử tri đến UBND quận và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời cử tri.

Các đại biểu HĐND quận đã thực hiện đúng quy định công tác tiếp xúc cử tri; Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND quận. 08 tổ đại biểu HĐND quận tiếp công dân 48 buổi, tiếp nhận và chuyển kịp thời các ý kiến phản ánh tới các cơ quan chức năng xem xét, trả lời theo quy dịnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND cấp quận và phường còn một số tồn tại, hạn chế như: Hiệu quả công tác tiếp công dân của các đại biểu HĐND quận tại các đơn vị bầu cử chưa được như mong muốn; Việc triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cần chủ động, kịp thời đảm bảo tiến độ đề ra; Hoạt động giám sát, khảo sát cần tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện đem lại hiệu lực, hiệu quả hơn nữa. 

Trong 6 tháng cuối năm, HĐND quận Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục triển khai chương trình giám sát, khảo sát năm 2018; Thực hiện lịch tiếp dân của Thường trực và đại biểu HĐND quận theo đúng quy định; phối hợp phục vụ lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND Thành phố; tiếp tục đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư phản ánh của công dân. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - UB MTTQ quận và Chương trình công tác của Thường trực và hai Ban HĐND quận năm 2018.

Nguồn :