M
18:35 | 01/05/2018

Phối hợp bảo đảm trật tự an ninh- xã hội

Đoàn thanh niên Công an huyện Mỹ Đức đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an huyện Ứng Hòa, chi đoàn phòng PA92 Công an TP Hà Nội, Đoàn cơ sở phòng PK201 Công an TP Hà Nội và Đoàn xã Đồng Tâm ký giao ước thanh niên tham gia đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn xã Đồng Tâm giai đoạn 2018-2019. 

bao dam an ninh xa dong tam huyen my duc Xây dựng con đường hoa thanh niên tại Trường THCS xã Đồng Tâm
bao dam an ninh xa dong tam huyen my duc Kết luận thanh tra đất Đồng Tâm: Thu hồi diện tích đất quốc phòng bị chiếm
bao dam an ninh xa dong tam huyen my duc Pháp luật phải được thượng tôn

Mục tiêu của lễ ký giao ước nhằm tăng cường đoàn kết, gắn bó, thống nhất giữa các tổ chức cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nông thôn vững chắc, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội...

bao dam an ninh xa dong tam huyen my duc
Hình ảnh lễ ký kết

Bên cạnh đó, tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên của xã về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, kiên quyết đấu tranh chống âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch… 5 đơn vị đoàn tâp trung đẩy mạnh thực hiện 3 phong trào hành động cách mạnh của Đoàn, xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ổn định.

Hàng năm tổ chức triển khai 1 công trình thanh niên tại xã Đồng Tâm. Triển khai thực hiện sâu rộng về chương trình “Học làm chiến sỹ công an” cho học sinh của xã trong độ tuổi từ 9-15 tuổi tham gia trải nghiệm thực tế cuộc sống môi trường Công an nhân dân.

Nguồn :