M
08:47 | 09/01/2019

Quận Hoàng Mai:

Phấn đấu tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 13,72% trong năm 2019

(LĐTĐ) Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn 13,72%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6.534 tỷ đồng; tổng chi ngân sách nhà nước 2.246,46 tỷ đồng… là một số chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội mà quận Hoàng Mai đặt ra trong năm 2019.  

phan dau tong gia tri san xuat tren dia ban tang 1372 trong nam 2019 Quận Hoàng Mai đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
phan dau tong gia tri san xuat tren dia ban tang 1372 trong nam 2019 LĐLĐ quận Hoàng Mai: 71,8% đơn vị tổ chức hội nghị người lao động
phan dau tong gia tri san xuat tren dia ban tang 1372 trong nam 2019 Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho lao động nữ di cư

Mới đây, UBND quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2019, với quyết tâm bắt tay thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Phó Bí thư Thường Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm và Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu chủ trì hội nghị

Theo đó, quận Hoàng Mai đặt ra mục tiêu tổng quát trong năm 2019 là tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; giữ vững ổn định kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững gắn với cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; làm tốt công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý đô thị và bảo vệ môi trường; phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội, thực hiện tốt các mục tiêu về an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; Đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội.

phan dau tong gia tri san xuat tren dia ban tang 1372 trong nam 2019
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2019, quận Hoàng Mai đặt ra 16 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; Cụ thể, đối với nhóm chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, quấn phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn 13,72%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6.534 tỷ đồng; tổng chi ngân sách nhà nước 2.246,46 tỷ đồng. Đối với nhóm chỉ tiêu xã hội, quận phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 88,2%; tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp 90%; Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 02 trường. Ở nhóm chỉ tiêu đô thị, môi trường, quận phấn đấu tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch 100%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày 100%…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện ở đơn vị mình, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III đã đề ra, trong đó tập trung thực hiện những chỉ tiêu còn đạt thấp để hoàn thành ngay trong năm 2019.

Các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường cần tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai đấu giá quyền sử dụng đất; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành Thành phố để xác định giá đất, làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với một số doanh nghiệp trên địa bàn còn nợ nghĩa vụ tài chính.

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cũng đề nghị các phường phát huy hiệu quả các chợ, trung tâm thương mại đã đầu tư, gắn với kiên quyết xử lý các chợ cóc, chợ tạm; chủ động triển khai nhiệm vụ công tác thuế ngay từ những ngày đầu năm để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019.

Phạm Diệp

Nguồn :