M
14:40 | 27/12/2018

LĐLĐ quận Hoàng Mai: 71,8% đơn vị tổ chức hội nghị người lao động

(LĐTĐ) LĐLĐ quận Hoàng Mai cho biết, nhằm phát huy dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt và giải quyết  tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ,  năm qua, các cấp công đoàn quận đã chủ động tham gia, phối hợp tốt với chính quyền, chuyên môn đồng cấp từng bước nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc theo quy định.

ldld quan hoang mai 718 don vi to chuc hoi nghi nguoi lao dong Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018
ldld quan hoang mai 718 don vi to chuc hoi nghi nguoi lao dong Khai giảng lớp cắm hoa nghệ thuật trong CNVCLĐ
ldld quan hoang mai 718 don vi to chuc hoi nghi nguoi lao dong LĐLĐ quận Hoàng Mai: Điểm nhấn 9 tháng năm 2018

Kết quả, đã có 100% đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC, 71,8% đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động, qua Hội nghị đã có 458 ý kiến, kiến nghị được giải đáp trực tiếp; 50,3% doanh nghiệp xây dựng Quy chế Đối thoại tại nơi làm việc. LĐLĐ Quận đã tham mưu UBND Quận tổ chức gặp mặt đối thoại giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp và người lao động với sự tham gia của 300 doanh nghiệp.

ldld quan hoang mai 718 don vi to chuc hoi nghi nguoi lao dong
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Nguyễn Thị Thúy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đại biểu người lao động Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì năm 2018

Điểm nổi bật là nhiều CĐCS đã chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị, chủ động hướng nội dung vào những vấn đề bức thiết, cụ thể đối với người lao động và doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm, ổn định thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc của người lao động, giảm bớt tính hình thức trong việc tổ chức hội nghị và đối thoại...

Cũng trong năm 2018, chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT)” tiếp tục được các cấp công đoàn quận Hoàng Mai quan tâm tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp. Đã có 83 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký TƯLĐTT, đạt 51%.

Một số TƯLĐTT đã có những nội dung cao hơn pháp luật có lợi cho người lao động như: Thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo việc làm, nâng cao kỹ năng tay nghề, văn hóa ứng xử; thực hiện chính sách lao động nữ, đảm bảo bữa ăn ca của người lao động với mức thấp nhất 15.000đ theo tinh thần Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”.

Năm 2019, ngay từ đầu năm, LĐLĐ quận sẽ phối hợp với UBND quận xây dựng kế hoạch chỉ đạo CĐCS tổ chức có hiệu quả Hội nghị CBCCVC, Hội nghị Người lao động năm 2019; hướng dẫn, chỉ đạo CĐCS phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng, bổ sung và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP và Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ, phấn đấu có 100% cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCCVC; từ 65% đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức Hội nghị NLĐ, đối thoại định kỳ và 65% đơn vị, doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn ký TƯLĐTT.

Phạm Diệp

Nguồn :