M
20:54 | 31/05/2018

Chính sách khuyến nông

Nhiều ưu đãi đối với cá nhân, tổ chức tham gia

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 83/2018/NĐ-CP quy định về khuyến nông. Trong đó bao gồm các nội dung về nguyên tắc, chương trình, hình thức và kinh phí thực hiện khuyến nông. Đáng chú ý là quy định ưu tiên đào tạo các cán bộ khuyến nông là nữ, người dân tộc thiểu số.

tin nhap 20180531110327 Trung tâm Khuyến nông Hà Nội: Nhịp cầu của nhà nông
tin nhap 20180531110327 Tạo chuỗi liên kết sản xuất giá trị, tiêu thụ hoa, cây cảnh

Theo đó, các đối tượng tham gia chuyển giao công nghệ thông qua hoạt động khuyến nông sẽ được hưởng các ưu đãi chính sách như: Người chuyển giao và người nhận chuyển giao được hỗ trợ tối đa 100% chi phí tài liệu, tiền ăn, đi lại, nơi ở trong thời gian tham dự đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, khảo sát học tập khuyến nông; Đối với người tham gia giảng dạy, trợ giảng, hướng dẫn tham quan, tổ chức lớp học, ngoài khoản hỗ trợ trên còn được hưởng 100% các chế độ theo quy định hiện hành. Đặc biệt, ưu tiên đào tạo các cán bộ khuyến nông là nữ, người dân tộc thiểu số.

tin nhap 20180531110327
Ảnh minh họa.

Về chính sách thông tin tuyên truyền, nghị định quy định: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh phí xây dựng nội dung tuyên truyền khuyến nông trên các phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản tạp chí, tài liệu, ấn phẩm khuyến nông, tổ chức sự kiện khuyến nông, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin khuyến nông và các hình thức thông tin tuyên truyền khuyến nông khác.

Đối với chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, địa bàn bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch hại, biến đổi khí hậu theo công bố của cấp có thẩm quyền được hỗ trợ tối đa 100% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình; Mô hình trình diễn ở địa bàn trung du, miền núi, bãi ngang được hỗ trợ tối đa 70% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình; Mô hình trình diễn ở địa bàn đồng bằng được hỗ trợ tối đa 50% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình; Mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp được hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện mô hình nhưng không quá 100 triệu đồng/mô hình (đối với tất cả các địa bàn);

Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp được hưởng các chính sách như: Được vinh danh, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ có hiệu quả, có tác động tốt đến sản xuất kinh doanh nông nghiệp; Được cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi khi tham gia hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp; Được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, lệ phí, vay vốn, thuê đất và các chính sách khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

T.An

Nguồn :