M
11:25 | 22/02/2019

Ngành Tuyên giáo Thủ đô đồng hành cùng Thành phố phát triển

(LĐTĐ) Gắn với quá trình Hà Nội thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, hơn 10 năm qua, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã tích cực đổi mới và có những đóng góp quan trọng, đáng tự hào. Trong tình hình mới, ngành Tuyên giáo Thủ đô sẽ tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác, nỗ lực đi trước một bước trên “mặt trận” tư tưởng.

nganh tuyen giao thu do dong hanh cung thanh pho phat trien Tuyên giáo Thủ đô - tự hào truyền thống vẻ vang, phát huy trách nhiệm trước Đảng, trước dân

Phát huy vai trò chủ động, tích cực

Ngay từ những ngày đầu thực hiện Nghị quyết 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội khóa XII “Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan”, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, ngành Tuyên giáo Thành phố xác định quyết tâm vào cuộc với phương châm “Đoàn kết - Hợp tác - Trách nhiệm” và tinh thần tất cả cùng đồng thuận vì công việc chung, vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

nganh tuyen giao thu do dong hanh cung thanh pho phat trien
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 tập thể ngành Tuyên giáo có thành tích xuất sắc.

Công tác tư tưởng, tuyên giáo của Thành phố đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, ngày càng thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong suốt quá trình thực hiện Nghị quyết, với vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, ngành Tuyên giáo đã làm tốt công tác tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận cao, đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương khóa X; Tổng kết công tác tuyên giáo Thành phố năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà ngành Tuyên giáo Thủ đô đạt được, đóng góp vào những thành tích chung của Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Ngành Tuyên giáo Thành phố đã phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tích cực tham mưu giúp Thành ủy và các cấp ủy Đảng về các lĩnh vực: Tư tưởng, lý luận chính trị, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại,... đạt được kết quả toàn diện.

Thông qua các biện pháp đổi mới như xây dựng đề án, củng cố mạng lưới cộng tác viên, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân; chủ động báo cáo và tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy các giải pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Điển hình như, tham mưu tổ chức họp chi bộ toàn Thành phố trong cùng một ngày khi xảy ra việc mất an ninh trật tự tại một số tỉnh phía Nam khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển nước ta hay sự cố ô nhiễm môi trường biển ở một số tỉnh miền Trung...

Bên cạnh đó, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã đổi mới tổ chức học tập, quán triệt triển khai cũng như tham mưu tổng kết kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống đối, chủ động đối thoại nhằm vận động, thuyết phục nhiều cá nhân liên quan; tiếp cận nhanh và có biện pháp bài bản đấu tranh tư tưởng trên những môi trường mới như mạng internet; tuyên truyền giải quyết “điểm nóng”; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ…

Trong năm 2018, ngành tuyên giáo Thành phố đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp triển khai thực hiện việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6,7,8 (khóa XII) tới cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập Nghị quyết đạt trên 94%.

Đáng chú ý, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Giáo dục chính trị quận, huyện, thị xã, đến nay, đã có 26/30 đơn vị thực hiện.

Đặc biệt, năm 2018 là năm đầu tiên Ban Tuyên giáo tham mưu cho Thành ủy Hà Nội tổ chức 02 giải báo chí về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. 02 giải báo chí đã thu hút được đông đảo phóng viên với nhiều bài viết tốt, có tác dụng tuyên truyền, lan tỏa tích cực trong nhân dân...

Nỗ lực đi trước trên “mặt trận” tư tưởng

Trước sự phát triển nhanh như vũ bão của công nghệ thông tin, đặt biệt là sự ra đời và phát triển của mạng xã hội, trong tình hình mới dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, chống đối sẽ ngày càng tinh vi. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho rằng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngành Tuyên giáo cũng phải nỗ lực để đổi mới, nâng cao trình độ mọi mặt, bám sát thực tiễn đời sống, không ngừng đổi mới tư duy và hành động để thích nghi với hoàn cảnh, yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Điều quan trọng là phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhất là 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 8 chương trình công tác lớn để triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành. Trong đó, một trong những nhiệm vụ hàng đầu là tập trung nắm bắt và dự báo kịp thời dư luận về các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách lớn, các vấn đề dân sinh và các sự kiện đột xuất phát sinh trên địa bàn gắn với thực hiện Đề án số 05 về “Đổi mới công tác nắm bắt, nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành phố”.

Ngành Tuyên giáo Thủ đô sẽ hướng mạnh về cơ sở, không ngừng nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về sự cần thiết của công tác tư tưởng, tuyên giáo trong tình hình mới. Đồng thời, quyết liệt đấu tranh với những cá nhân, tổ chức có biểu hiện lệch lạc về tư tưởng thông qua việc tham mưu với cấp ủy các cấp và đối thoại trực tiếp với các đối tượng liên quan; không ngừng xây dựng hệ thống thông tin mạnh, rộng khắp; cung cấp thông tin sớm, đầy đủ, chính xác về kết quả trên các lĩnh vực của Thành phố, đặc biệt là những vấn đề dư luận quan tâm; phát huy vai trò của hệ thống báo chí, các bản tin nội bộ, công tác tuyên truyền miệng, nỗ lực “đi trước một bước” trên “mặt trận” tư tưởng. Ngành Tuyên giáo sẽ vào cuộc thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần chủ động, đẩy mạnh toàn diện việc thực hiện các giải pháp, tất cả hướng tới mục tiêu không ngừng củng cố niềm tin của xã hội, tạo đồng thuận cao trong Đảng, trong dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Nguyễn Công

Nguồn :